Procurement Announcements

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για το έργο «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτηριακών εγκαταστάσεων του ΙΕΧΜΗ» στο πλαίσιο των ιδιωτικών εσόδων του Προϋπολογισμού του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 65.000,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Scope of the project and total obligations of the Contractor are described in full detail : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (pdf) ΠΕΡΙΛΗΨΗ (pdf) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (pdf)

Post Date : 10/07/2020 12:00 am

Submissions Closing Date : 27/08/2020 11:00 am

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών προετοιμασίας διαλυμάτων κυτταροκαλλιεργειών» στο πλαίσιο της Πράξης: «Προκλινική Ανάπτυξη Καινοτόμων Νευροπροστατευτικών Και Νευροαναγεννητικών Συνθετικών Μικρονευροτροφινών κατά της νόσου ALZHEIMER» [DINNESMIN ](κωδικός έργου: T1ΕΔΚ-03186), MIS 5032840, της Δράσης: ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη: 4.236,39 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%

Scope of the project and total obligations of the Contractor are described in full detail : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (pdf) ΠΕΡΙΛΗΨΗ (pdf) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (pdf)

Post Date : 10/07/2020 12:00 am

Submissions Closing Date : 22/07/2020 12:00 am

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: «Προμήθεια λυχνίας περιθλασίμετρου ακτίνων Χ». Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο Νο : 2- «Πολιτισμός Τεχνολογία : Νέες Τεχνολογίες στην Έρευνα, Μελέτη, Τεκμηρίωση και Πρόσβαση στην Πληροφορία Αντικειμένων Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Μνημείων» – [ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΙΙ ]» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη: 6.451,61 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Scope of the project and total obligations of the Contractor are described in full detail : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (pdf) ΠΕΡΙΛΗΨΗ (pdf) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (pdf)

Post Date : 08/07/2020 12:00 am

Submissions Closing Date : 21/07/2020 12:00 am

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για το έργο «Προμήθεια Διάταξης ρόφησης αζώτου» στo πλαίσιo του υποέργου Νο 13 της Πράξης Εθνική υποδομή Νανοτεχνολογίας, Προηγμένων Υλικών και Μικρο-/ Νανοηλεκτρονικής-INNOVATION-EL, κωδ MIS 5002772, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 60.483,87 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Scope of the project and total obligations of the Contractor are described in full detail : Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Διάταξης ρόφησης αζώτου» (pdf) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια Διάταξης ρόφησης αζώτου». (pdf) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (pdf)

Post Date : 19/02/2020 12:00 am

Submissions Closing Date : 18/03/2020 4:00 pm

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού σε τμήματα για την «Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων – DINNESMIN-2» στο πλαίσιο της Πράξης: «Προκλινική Ανάπτυξη Καινοτόμων Νευροπροστατευτικών Και Νευροαναγεννητικών Συνθετικών Μικρονευροτροφινών κατά της νόσου ALZHEIMER- DINNESMIN» (κωδικός έργου: T1ΕΔΚ-03186), MIS 5032840, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 16.086,30 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Scope of the project and total obligations of the Contractor are described in full detail : Συνοπτικός Διαγωνισμός σε τμήματα (αρθρ. 117 του ν.4412/2016) για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: «Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων – DINNESMIN-2» (pdf) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων – DINNESMIN-2» (pdf) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (pdf)

Submissions Closing Date : 10/01/2020 4:00 pm