Event Date: 01-01-2011, 00:00
Event Location: FORTH/ICE-HT Seminar Room

Seminars 2011

SEMINARS

 

View the complete list of seminars during 2011

 

POST GRADUATE SEMINAR
Speaker: Spyros Vernardis
Advisor: Dr. Maria Klapa
Theme: Η μεταβολομική σαν εργαλείο ευαίσθητης μοριακής ανάλυσης στη μηχανική κυτταροκαλλιεργειών.
Metabolomics as a sensitive molecular analysis tool in industrial cell culture engineering.
Date: Wednesday, December 21st, 2011
Place: FORTH/ICE-HT auditorium
Time: 12:00h. noon

INVITED SPEAKER
Speaker: Dr. George Pistolis
Affiliation: N.C.S.R. ‘Demokritos’
Invited by: Kostantinos Tsitsilianis, Professor
Theme: Αυτο-Συναρμολογούμενοι Υβριδικοί Νανοκλωβοί που Δρουν ως Φωτοσυλλέκτες: Από την Κατανόηση Πολύπλοκων Φωτοδιεργασιών της Φύσης στην Αξιοποίηση.
Light–Harvesting, Self–Assembled Hybrid Nanocages: From Understanding Complex Natural Photoprocesses to the Exploitation.
Date: Wednesday, December 7th, 2011
Place: FORTH/ICE-HT auditorium
Time: 12:00h. noon

INVITED SPEAKER
Speaker: Yiannis Deligiannakis, Professor in Physical Chemistry of Materials & Environment
Affiliation: Department of Environmental and Natural Resources Management, University of Western Greece
Invited by: Christos Kordulis, Professor
Theme: Heterogeneous molecular catalysis: bridging nature’s wisdom to R&T
Date: Wednesday, November 23rd, 2011
Place: FORTH/ICE-HT auditorium
Time: 12:00h. noon

POST GRADUATE SEMINAR
Speaker: Christos Lytras
Advisor: Gerasimos Lyberatos, Professor
Theme: Σχεδιασμός αντιδραστήρα τύπου SBR για την βιολογική απομάκρυνση του αζώτου απο υγρά απόβλητα μέσω παράκαμψης της παραγωγής νιτρικών σε υγρά απόβλητα.
Design optimization of a Sequencing Batch Reactor (SBR) for the biological nitrogen removal from wastewater operated via the UP-PND process.
Date: Wednesday, November 9th, 2011
Place: FORTH/ICE-HT auditorium
Time: 12:00h. noon

INVITED SPEAKERS
Speakers: Dr. Jean Marie Basset, KAUST Professor of Chemical Science, KAUST Catalytic Center, Saudi Arabia
Dr. Mohamed Eddaoudi, KAUST Professor of Chemical Science, KAUST, King Abdullah University of Science and Technology, Saudi Arabia
Theme: A.”Single Site Catalysis by design: The metathesis of alkanes and related reactions” &
“The King Abdullah University of Sciences and Technology: The Chemical Science Division and its Catalysis Center”
B. Metal-Organic Materials: Strategies toward Functional Nanoporous Materials
Date: Tuesday, November 1st, 2011
Place: FORTH/ICE-HT auditorium
Time: 16:00h. & 17:30h.

INVITED SPEAKER
Speaker: Dr. Sotiris Kakabakos
Affiliation: Institute of Radioisotopes & Radiodiagnostic Products
N.C.S.R. ‘Demokritos’
Invited by: Theodore Christopoulos, Professor
Theme: Ολοκληρωμένοι οπτοηλεκτρονικοί αισθητήρες πυριτίου για βιοαναλυτικές εφαρμογές.
Fully integrated optoelectronic transducers on silicon chips for bioanalytical applications.
Date: Wednesday, October 26th, 2011
Place: FORTH/ICE-HT auditorium
Time: 12:00h. noon

INVITED SPEAKER
Speaker: Takis Benos, Associate Professor
Affiliation: Department of Computational and Systems Biology
School of Medicine, University of Pittsburgh, USA
Invited by: Dr. Maria Klapa, FORTH/ICE-HT Principal Researcher
Theme: From gene expression to disease-specific gene networks
Date: Monday, October 17th, 2011
Place: FORTH/ICE-HT auditorium
Time: 12:00h. noon

POST GRADUATE SEMINAR
Speaker: Theofilos Vlasis
Advisor: Gerasimos Lyberatos, Professor
Theme: Διεργασίες ενεργειακής αξιοποίησης γλυκερόλης με παραγωγή βιοαερίου, βιοϋδρογόνου ή/και ηλεκτρικού ρεύματος με μικροβιακή κυψελίδα καυσίμου.
Energy valorization processes of glycerol for the production of biogas, biohydrogen and/or electric current through MFC.
Date: Wednesday, October 12th, 2011
Place: FORTH/ICE-HT auditorium
Time: 10:30h.

ICE-HT VISITING FACULTY MEMBER
Speaker: Dimitris Vayenas, Professor
Affiliation: Department of Environmental and Natural Resources Management, University of Ioannina
Theme: Βιολογικές διεργασίες προσκολλημένης ανάπτυξης για την επεξεργασία πόσιμου νερού και υγρών αποβλήτων.
Attached growth biological systems in the treatment of potable water and wastewater
Date: Wednesday, September 28th, 2011
Place: FORTH/ICE-HT auditorium
Time: 12:00h. noon

Speaker: Petros Koutsoukos, Professor
Affiliation: Department of Chemical Engineering, University of Patras
Theme: Ασφάλεια στο εργαστήριο.
Date: Wednesday, September 21st, 2011
Place: FORTH/ICE-HT auditorium
Time: 12:00h. noon

POST GRADUATE SEMINAR
Speaker: Anastasia Moshovi
Advisor: Dr. Vladimiros Nikolakis, Dr. Vassilis Dracopoulos
Theme: Χαρακτηρισμός της δομής του πρωτομενιομένου ιονικού υγρού 1-Η-3-methylimidazolium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide (HMINTf2) με χρήση δονητικής φασματοσκοπίας.
Structural characterization of protic ionic liquid 1-Η-3-methylimidazolium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide (HMINTf2) by using vibrational spectroscopy.
Date: Wednesday, July 27th, 2011
Place: FORTH/ICE-HT auditorium
Time: 12:00h. noon

INVITED SPEAKER
Speaker: Dr. Nikos Bentenitis, Assistant Professor
Affiliation: Department of Chemistry and Biochemistry
Southwestern University
Georgetown, USA
Invited by: Dr. Maria Klapa, FORTH/ICE-HT Principal Researcher
Theme: Developing force fields from the microscopic structure of solutions: The Kirkwood-Buff approach
Date: Friday, July 15th, 2011
Place: FORTH/ICE-HT auditorium
Time: 12:00h. noon

POST GRADUATE SEMINAR
Speaker: Magdalene Psychoudaki
Advisor: Spyros Pandis, Professor
Theme: Ανάπτυξη μεθόδου για τη συνεχή αυτόματη μέτρηση της συγκέντρωσης υδατοδιαλυτών οργανικών ενώσεων των ατμοσφαιρικών σωματιδίων.
Development a method for the continuous automatic measurement of the concentration of water soluble organic compounds of atmospheric particles.
Date: Wednesday, July 13th, 2011
Place: FORTH/ICE-HT auditorium
Time: 12:00h. noon

INVITED SPEAKER
Speaker: Michael Fakis
Affiliation: Department of Physics, University of Patras
Invited by: Theodore Christopoulos, Professor
Theme: Φασματοσκοπία και εφαρμογές με τη χρήση femtosecond lasers.
Spectroscopy and applications using femtosecond lasers.
Date: Wednesday, July 6th, 2011
Place: FORTH/ICE-HT auditorium
Time: 12:00h. noon

INVITED SPEAKER
Speaker: Mario Jolicoeur, Professor
Affiliation: Ecole Polytechnique de Montreal, Department of Chemical Engineering, Canada
Invited by: Dr. Maria Klapa, FORTH/ICE-HT Principal Researcher
Theme: Modelling and Monitoring Tools for Bioprocess Optimization and Control
Date: Wednesday, June 29th, 2011
Place: FORTH/ICE-HT auditorium
Time: 12:00h. noon

POST GRADUATE SEMINAR
Speaker: Thanasis Megaritis
Advisor: Spyros Pandis, Professor
Theme: Επίδραση της κλιματικής αλλαγής και των εκπομπών ρύπων στις συγκεντρώσεις των ατμοσφαιρικών σωματιδίων στην Ευρώπη
Impact of climate and emissions change on atmospheric aerosols over Europe
Date: Wednesday, June 22nd, 2011
Place: FORTH/ICE-HT auditorium
Time: 12:00h. noon

INVITED SPEAKER
Speaker: Dr. M. Nazmul Karim
Affiliation: Whitacre Department Chair and Professor
Department of Chemical Engineering, College of Engineering
Texas Tech University, USA
Theme: What are the challenges and opportunities in the context of semi-arid regions of the world
Date: Friday, June 3rd, 2011
Place: FORTH/ICE-HT auditorium
Time: 12:00h. noon

POST GRADUATE SEMINAR
Speaker: Christina Morfopoulou , PhD Candidate
Advisor: Ioannis Kallitsis, Professor
Theme: Σύνθεση και χαρακτηρισμός νέων πολυμερικών ηλεκτρολυτών με εφαρμογές σε κυψελίδες καυσίμου.
Synthesis and characterization of new polymeric electrolytes for high temperature fuel cell application.
Date: Wednesday, May 25th, 2011
Place: FORTH/ICE-HT auditorium
Time: 12:00 noon

TECHNICAL SEMINAR
Speaker: Dr. Hugues Guerault
Affiliation: Bruker AXS & Analytikes Syskeues S.A.
Theme: XRD Theory / Powder Analysis.
Instruments and Applications
Date: Friday, May 18th, 2011
Place: FORTH/ICE-HT auditorium
Time: 12:00h. noon

POST GRADUATE SEMINAR
Speaker: Nektarios Nasikas, PhD Candidate
Advisor: George Papatheodorou, Prof. Emeritus
Nikolaos Bouropoulos, Assistant Professor
Theme: Ύαλοι MgO – SiO2: Νέα μέθοδος σύνθεσης με ανύψωση και τήξη από laser CO2 για τον δομικό τους χαρακτηρισμό με φασματοσκοπία Raman.
MgO – SiO2 glasses: New synthesis method with levitation and CO2 laser melting for their structural characterization with Raman spectroscopy.
Date: Wednesday, April 13th, 2011
Place: FORTH/ICE-HT auditorium
Time: 12:00

Speaker: George Patrinos, Assistant Professor
Affiliation: Department of Pharmacy, University of Patras
Theme: O μεταγραφικός παράγοντας KLF1 ως νέος θεραπευτικός στόχος για την αντιμετώπιση της β-μεσογειακής αναιμίας.
Transcription factor KLF1 as an emerging therapeutic target for β-thalassemia.
Date: Tuesday, April 12th, 2011
Place: FORTH/ICE-HT auditorium
Time: 12:00h. noon

POST GRADUATE SEMINAR
Speaker: Eftichia Papadopoulou, PhD Candidate
Advisor: Dr. Theofilos Ioannides
Prof. Petros Koutsoukos
Theme: Αναμόρφωση μεθανόλης σε καταλύτες κοβαλτίου παρασκευασμένους μέσω φουμαρικών αλάτων.
Methanol reforming with Co-MnO catalysts prepared through fumarate salts.
Date: Wednesday, March 16th, 2011
Place: FORTH/ICE-HT auditorium
Time: 12:00

Speaker: Dr. Georgios Kalosakas
Affiliation: Lecturer, Department of Materials Science
University of Patras
Theme: Μοντελοποίηση δομικών και ηλεκτρονικών ιδιοτήτων του DNA
Modeling Structural and Electronic Properties of DNA
Date: Wednesday, February 23rd, 2011
Place: FORTH/ICE-HT auditorium
Time: 12:00

Speaker: Stephanos Aretakis
Affiliation: Department of Pure Mathematics and Mathematical Statistics, University of Cambridge, UK
Theme: Ευστάθεια και Αστάθεια Μελάνων Οπών στη Γενική Σχετικότητα.
Stability and Instability of Black Holes in the General Theory of Relativity.
Date: Wednesday, January 26th, 2011
Place: FORTH/ICE-HT auditorium
Time: 12:00
Location Information

FORTH/ICE-HT Seminar Room

Stadiou Str., Platani, GR-26504, Patras, Hellas

Organizer

FORTH/ICE-HT

Stadiou Str., Platani

www.iceht.forth.gr

Event starts: 01-01-2011, 00:00