Επιτεύγματα του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Ερευνητικό Πεδίο: Βιοεπιστήμες / Βιοτεχνολογία

Research fields categories

When you hear the following letters, it means the information is related to a specific research field, as follows:

N is for Nanotechnology / Advanced materials
E is for Energy / Environment
B is for Biosciences / Biotechnology
A is for All research fields

Mass spectrometry metabolomics in systems biology core facility

Established a mass spectrometry metabolomics in systems biology core facility,...

B

Διαβάστε Περισσότερα

Synthesis of novel formulations for brain pathologies

Achieved the synthesis of novel engineered cellular vesicles from brain...

N

B

Διαβάστε Περισσότερα

Nanoparticle-based biosensors for DNA/RNA detection

Developed nanoparticle-based biosensors for DNA/RNA detection (collaboration with U. of...

N

B

Διαβάστε Περισσότερα

Integrated simulator of toxin removal using modified hemodialysis membranes

Developed an integrated simulator of the operation of modified membranes...

N

B

Διαβάστε Περισσότερα

PICKLE: Standardized meta-database of the human and mouse protein interaction network

The Protein InteraCtion KnowLedgebasE (PICKLE; www.pickle.gr) is a meta-database of...

B

Διαβάστε Περισσότερα

3D printing of scaffolds for bone tissue engineering applications

Fabrication of multifunctional bioscaffolds for bone tissue engineering applications based...

N

B

Διαβάστε Περισσότερα