Βιοεπιστήμες / Βιοτεχνολογία

Στο ερευνητικό πεδίο των Βιοεπιστημών / Βιοτεχνολογίας εμπίπτουν η Βιομοριακή Επιστήμη & Μηχανική, ενσωματώνοντας έρευνα, εκπαιδευτικές δραστηριότητες και πειραματικές εγκαταστάσεις που συνδέουν τους ακόλουθους τομείς της βιοτεχνολογίας: βιοχημεία, μηχανική και συστήματα / συνθετική βιολογία, ιατρική ακρίβεια δικτύων και μηχανική ιστών / αναγεννητική ιατρική, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης και εφαρμογής υπολογιστικών εργαλείων, ανάπτυξη βιοαισθητήρων και αναλυτικών συσκευών, πολυεπίπεδη μοντελοποίηση μεμβρανών για βιοϊατρικές εφαρμογές και βιολογία μήτρας στην έρευνα για τον καρκίνο και τη νανοϊατρική και τα θραυστικά.

Επιτεύγματα

Περισσότερα

Δημοσιεύσεις

Περισσότερα