Επίτευγμα

Nanoparticle-based biosensors for DNA/RNA detection

Nanoparticle-based biosensors for DNA/RNA detection


Developed nanoparticle-based biosensors for DNA/RNA detection (collaboration with U. of Patras).