Επιτεύγματα του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Ερευνητικό Πεδίο: Βιοεπιστήμες / Βιοτεχνολογία

Research fields categories

When you hear the following letters, it means the information is related to a specific research field, as follows:

N is for Nanotechnology / Advanced materials
E is for Energy / Environment
B is for Biosciences / Biotechnology
A is for All research fields

Synthesis and characterization of calcium phosphate bone cements

Achieved synthesis and characterization of calcium phosphate bone cements with...

N

B

Διαβάστε Περισσότερα

In-situ detection of adulteration and classification of agro-food products

Development of an experimental methodology, based on lasers and machine...

N

B

Διαβάστε Περισσότερα