Επιτεύγματα του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Όλα τα Ερευνητικά Πεδία

Research fields categories

When you hear the following letters, it means the information is related to a specific research field, as follows:

N is for Nanotechnology / Advanced materials
E is for Energy / Environment
B is for Biosciences / Biotechnology
A is for All research fields

Room-temperature nanowire gas sensor

Successful growth of nanowire (ZnO) gas sensor on conductive substrates...

N

Διαβάστε Περισσότερα

Graphene veil protects artworks from fading

Achieved the graphene “veil” synthesis for protecting artworks from oxygen,...

N

Διαβάστε Περισσότερα

Laser-mediated Explosive Synthesis and simultaneous Transfer (LEST) of graphene

Established a novel scalable method (LEST) to prepare high-quality graphene...

N

Διαβάστε Περισσότερα

Mass spectrometry metabolomics in systems biology core facility

Established a mass spectrometry metabolomics in systems biology core facility,...

B

Διαβάστε Περισσότερα

Synthesis of novel formulations for brain pathologies

Achieved the synthesis of novel engineered cellular vesicles from brain...

N

B

Διαβάστε Περισσότερα

Nanoparticle-based biosensors for DNA/RNA detection

Developed nanoparticle-based biosensors for DNA/RNA detection (collaboration with U. of...

N

B

Διαβάστε Περισσότερα

Integrated simulator of toxin removal using modified hemodialysis membranes

Developed an integrated simulator of the operation of modified membranes...

N

B

Διαβάστε Περισσότερα