Ημερομηνία: 27-09-2018, 16:00
Τοποθεσία: Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Σχεδιασμός και ανάπτυξη τεχνολογιών για αυτοματοποιημένη παραγωγή τρισδιάστατων οστεογενετικών ‘ζωντανών εμφυτευμάτων’ – εξετάζοντας τον ρόλο βιοαντιδραστήρων κ βιοεκτύπωσης

SEMINARS

Πληροφορίες για την τοποθεσία

Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Stadiou Str., Platani, GR-26504 Patras, Hellas

Διοργανωτής

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι

www.iceht.forth.gr

Έναρξη: 27-09-2018, 16:00