Other Research Staff

Other Collaborating Faculty

Skouras E. (Assoc. Prof., Dept. of Mechanical Engineering, University of Peloponnese)
Kalarakis A. (Assoc. Prof., Dept. of Mechanical Engineering, University of Peloponnese)
Dassios Κ. (Assist. Prof., Dept. of Chemical Engineering, University of Patras)

Post Doctoral Fellows

Alexandropoulou M
Anagnostopoulos G
Andreopoulou A
Antonopoulou G
Apostolopoulos I
Athanasiou M
Bali K
Bekou E
Chasapis Ch
Dovrou E
Florou K
Gartziou F
Georgiou I
Gorgolis G
Ioannidou E
Kalligosfyri P
Kaltsonoudis Ch
Kanelopoulou D
Karagianakis N
Karakitsou E
Kokkinos P
Kontis N
Koutroumanis N
Lada Z
Ladakis D
Martineou I
Mathioudakis G
Ntaikou I
Paloukis F
Papavasileiou I
Pappas P-N
Pastore M-G
Patoulias D
Paxinou A
Piperigkou Z
Siouti E
Skyllakou X
Sotiropoulou G
Soto Beobide A
Theodoropoulou M-P
Tooulakou G
Trakakis G
Tsantis S
Vasilakopoulou Ch
Zagana P
Zamparas M

M.Sc. & Ph.D. Candidates/Research Assistants

Aktypis A
Andrikopoulou M
Androulakis S
Anestidou A-I
Apostolopoulos N
Armaos V
Athanasiadi A
Bellou E
Bhorkar Kapil
Christodoulis K
Dede Ch
Delasoudas I
Dimitropoulos M
Dimopoulos A
Georgopoulou M
Georgopoulou M-P
Giannouli St
Gouvousis A
Hatzisymeon M
Kakavas St
Kallari Ch
Kaminiotis M
Kannavou M
Karalis F
Karavasilis M
Katsiropoulos Ch
Katsoulotou D
Kora E
Kostaras Ch
Kotsidi M
Lambrou E
Manavi St-E
Matrali A
Matsalis St
Meropoulis St-E
Misirlis A
Natsaridis E
Ouroutsis P
Pantziri M
Papapetros K
Paterakis G
Pavlou Ch
Peloni St
Psaki O
Samartzis N
Savvopoulou V
Siachouli P
Smyrnioti M
Souliotis A
Stavrinou A
Stavrou M
Strekla A
Toliza A
Tsaousis P
Tsiodra E-Z
Velesiotis Ch
Visvini G
Vroulias D
Zaragkas Th
Zaravelis F