Ημερομηνία: 01-01-2008, 00:00
Τοποθεσία: FORTH/ICE-HT Seminar Room

Σεμινάρια 2008

SEMINARS

 

View the complete list of seminars during 2008

 

POST GRADUATE PRESENTATION
Speaker: Dimitra Hatziloizi, PhD Candidate
Advisor: Dr. G. Dassios
Theme: Επί της μοναδικότητας της λύσης του αντίστροφου προβλήματος της Ηλεκτρο-Εγκεφαλογραφίας
On the non-uniqueness of the inverse problem in Electro-Encephalography
Date: Wednesday, 17th of December, 2008
Time: 12:00

POST GRADUATE PRESENTATION
Speaker: Vasilis Kournoutis, PhD Candidate
Advisor: Dr. S. Bebelis
Theme: Προηγμένα Περοβσκιτικά ηλεκτρόδια για καταλυτικές και ενεργειακές εφαρμογές
Advanced Perovskitic electrodes for catalytic and energy applications
Date: Wednesday, 3rd of December, 2008
Time: 12:00

Speaker: Dr. George Boulougouris
Affiliation: School of Chemical Engineering, National Technical University of Athens
Theme: Mathematical modeling tools, designed to unveil the molecular mechanisms of thermodynamic and dynamical properties of matter.
Εργαλεία μαθηματικής προτυποποίησης σχεδιασμένα για να συνδέσουν τις μακροσκοπικές ιδιότητες της ύλης με τους μοριακούς μηχανισμούς που τις διέπουν.
Date: Wednesday, 19th of November 2008
Time: 12:00

POST-DOCTORAL PRESENTATION
Speaker: Chungi Baig, Post-Doctoral Fellow
Advisor: Dr. V. Mavrantzas
Theme: Beyond-equilibrium Monte Carlo method for simulating long polymeric materials under flow, including entanglement analysis
Date: Wednesday, 12th of November, 2008
Time: 12:00

POST GRADUATE PRESENTATION
Speaker: Fotis Kyriazis, PhD Candidate
Advisor: Dr. Spyros Yannopoulos
Theme: Επίδραση της προσθήκης Ag στη δομή της σύστασης As33S67, μελέτη μέσω φασματοσκοπίας Raman και ηλεκτρονική μικροσκοπίας σάρωσης (FE-SEM)
Effect of silver doping on the structure and phase separation of sulfur-rich As-S glasses: Raman and SEM studies
Date: Wednesday, 5th of November, 2008
Time: 12:00

Speaker: Dr. Johan Sten
Affiliation: VVT Technical Research Centre of Finland, Finland
Theme: Low-frequency electromagnetic scattering and homogenisation of conducting split-ring elements
Date: November 4th, 2008
Time: 12:00

POST-GRADUATE PRESENTATION
Speaker: Stavros Karakalos, PhD Candidate
Advisor: Dr. E. Siokou & Dr. S. Ladas
Theme: Μελέτη πρότυπων καταλυτικών συστημάτων με επιφανειακά ευαίσθητες τεχνικές
Studies of model catalytic systems using surface sensitive spectroscopies
Date: Wednesday, 22nd of October, 2008
Time: 12:00

Speaker: John Matsoukas, Professor
Affiliation: Department of Chemistry, University of Patras
Theme: Non Peptide Mimetics: A New Generation of Drugs. The Discovery of AT1 Receptor Antagonists: A New Generation of Antihypertensives. The Greek Contribution
Μιμητές Πεπτιδίων, η Νέα Γενιά Φαρμακευτικών Προϊόντων. Η Ελληνική Συμβολή.
Date: Wednesday, 15th of October, 2008
Time: 12:00

Speaker: Dr. Paul Cox, Principal Lecturer
Affiliation:
Centre for Molecular Design, University of Portsmouth, U.K.
Theme: Materials made to order
Date: Monday, September 15th, 2008
Time: 12:00

SEMINARIO PENED 2003
Speaker: Dr. Ch. Paraskeva, Assistant Professor
Affiliation: Chemical Engineering Dpt., University of Patras
Theme: Membrane separation processes. Applications for the purification of water and tertiary treatment of wastewaters

Διεργασίες Διαχωρισμού με μεμβράνες. Εφαρμογές στο καθαρισμό νερού και υγρών αποβλήτων

Date: Wednesday, July 9, 2008
Time: 11:00

SEMINARIO PENED 2003
Speaker: Dr. Petros Koutsoukos, Professor
Affiliation: Chemical Engineering Dpt., University of Patras
Theme: Suspensions of Colloidal Particles and their Stability

Κολλοειδή αιωρήματα και η σταθερότητά τους

Date: Monday, July 7, 2008
Time: 10:00

SEMINARIO PENED 2003
Speaker: Dr. Vasilis Drakopoulos, Principal Scientist
Affiliation: FORTH/ICE-HT
Theme: Scanning Electron Microscopy: Basic Concepts and its Application to Material Characterization

Ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης: Βασικές αρχές και εφαρμογές της στον χαρακτηρισμό υλικών

Date: Monday, June 30, 2008
Time: 11:00

SEMINARIO PENED 2003
Speaker: Dr. Theofilos Ioannides, Research Director
Affiliation: FORTH/ICE-HT
Theme: Application of sol-gel and combustion methods in synthesis of nanostructured materials

Εφαρμογές των μεθόδων solgel και καύσης για τη σύνθεση νανοδομημένων υλικών

Date: Monday, June 30, 2008
Time: 10:00

Speaker: Dr. George Froudakis
Affiliation: Department of Chemistry, University of Crete
Theme: Designing Nanoporous Materials for Hydrogen Storage
Date: Thursday, June 19th, 2008
Time: 17:00

Speaker: Professor Brian D. Sleeman
Affiliation: Department of Applied Mathematics and
Institute of Mathematical Modeling in Medicine and Biology, University of Leeds, UK
Theme: Mathematical Modeling of Avascular and Vascular Tumour Growth
Date: Tuesday, April 15th, 2008
Time: 12:00

Speaker: Katerina Aifantis
Affiliation:
Division of Engineering and Applied Sciences, Harvard University, USA
Theme: Nanostructured Li-ion batteries
Date: Friday, April 4th, 2008
Time: 12:00

Speaker: ANALYTICAL INSTRUMENTS S.A.
Theme: SPM Scanning Probe Microscopy & AFM Atomic Force Microscope
Date: Wednesday, April 2nd, 2008
Time: 08:30

Speaker: Prof. Dr. Ing. Karel Bouzek
Affiliation: Institute of Chemical Technology Prague
Theme: The role of the mathematical modelling in the electrochemical engineering
Date: Thursday, March 27th, 2008
Time: 12:00

Speaker: Dr. Antonios Armaou, Assistant Professor
Affiliation: Department of Chemical Engineering, Penn State University, USA
Theme: Design and control of of complex chemical & biological processes
Date: Wednesday, March 12th, 2008
Time: 12:00

Speaker: Dr. Kostas Daoulas
Affiliation:
Institut fur Theoretische Physik, Georg August Universitat, Germany
Theme: Coarse-grained simulations and experiments: A synergistic approach to fabrication of nanostructures via guided polymer assembly
Date: Wednesday, February 20th, 2008
Time: 12:00
Πληροφορίες για την τοποθεσία

FORTH/ICE-HT Seminar Room

Stadiou Str., Platani, GR-26504, Patras, Hellas

Διοργανωτής

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι

www.iceht.forth.gr

Έναρξη: 01-01-2008, 00:00