Πρόσφατες Εκδηλώσεις

Όλες οι Πρόσφατες Εκδηλώσεις

Έτος: Όλα τα έτη

Research fields categories

When you hear the following letters, it means the information is related to a specific research field, as follows:

N is for Nanotechnology / Advanced materials
E is for Energy / Environment
B is for Biosciences / Biotechnology
A is for All research fields
Σεμινάρια

Engineering Spin Crossover Molecules by Assembly into Nanomaterials

Δημοσιεύτηκε: 05/05/2023

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Grace G. Morgan School of Chemistry, University College Dublin,...
Η Υποψήφια Διδάκτορας του Τμήματος Χημείας του Παν/μιου Πατρών και...
Ο Υποψήφιος Διδάκτωρ του Τμήματος Χημείας του Παν/μιου Πατρών και...
Ομιλητής: Γεώργιος Καρανικολός, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών...
Σεμινάρια

Controlling nanomaterials and their interfaces for biological applications

Δημοσιεύτηκε: 13/09/2021

Speaker: J.-F. Berret, Université de Paris, CNRS, Matière et systèmes...
Speaker: Dr. Konstantinos Andrikopoulos Department of Physics, University of Patras...
Ομιλήτρια: Dr. Πατρίνα Παρασκευοπούλου Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας, Τμήμα Χημείας Εθνικό...
Σεμινάρια

Multimetallic Materials: Polymers, clusters, and their properties

Δημοσιεύτηκε: 10/11/2020

Speaker: Dr. Rebecca Musgrave, Lecturer King's College London, UK Invited...
Speaker: George Kyriakou, Associate Professor Department of Chemical Engineering, University...
The Laboratory of Atmospheric Processes and their Impacts, ENAC, EPFL,...
Σεμινάρια

Smart nanomaterials against pancreatic cancer

Δημοσιεύτηκε: 13/01/2020

Speaker: George Pasparakis, Associate Professor Department of Chemical Engineering, University...
ΣΥΝΕΔΡΙΑ, SUMMER SCHOOLS

2nd Erasmus Mundus Joint Master Degree (EMJMD) Nanomedicines for Drug Delivery (NANOMED) Workshop

Δημοσιεύτηκε: 08/07/2019

The 2nd Workshop - Erasmus Mundus Joint Master Degree (EMJMD)...