Ημερομηνία: 05-07-2017, 16:00
Τοποθεσία: Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Materials for optoelectronic applications

SEMINARS

Speaker: Solon Oikonomopoulos, Postdoctoral Fellow
Department of Chemistry
Norwegian University of Science and Technology, Norway
Invited by: FORTH/ICE-HT
Theme: Υλικά για οπτικοηλεκτρονικές εφαρμογές (Materials for optoelectronic applications)
Date: Wednesday, July 5th, 2017
Place: FORTH/ICE-HT Auditorium
Time: 16:00h.

Πληροφορίες για την τοποθεσία

Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Stadiou Str., Platani, GR-26504 Patras, Hellas

Διοργανωτής

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι

www.iceht.forth.gr

Έναρξη: 05-07-2017, 16:00