Ημερομηνία: 30-06-2017, 16:00
Τοποθεσία: Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

The role of the surfaces in energy applications

SEMINARS

Speaker: Labrini Sygellou, Post-Doctoral Researcher
FORTH/ICE-HT
Invited by: FORTH/ICE-HT
Theme:  The role of the surfaces in energy applications
Date: Friday, June 30 th, 2017
Place: FORTH/ICE-HT Auditorium
Time: 16:00h.

Πληροφορίες για την τοποθεσία

Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Stadiou Str., Platani, GR-26504 Patras, Hellas

Διοργανωτής

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι

www.iceht.forth.gr

Έναρξη: 30-06-2017, 16:00
Ερευνητικά Πεδία: