Ημερομηνία: 01-12-2009, 13:17
Τοποθεσία: Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

STRATIS V. SOTIRCHOS Lectureship Award 2009

AWARDS, STRATIS V. SOTIRCHOS Lectureship Award

Associate Professor Patrick S. Doyle (Lecture: .pdf, file size: 5 MB)

Πληροφορίες για την τοποθεσία

Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Stadiou Str., Platani, GR-26504 Patras, Hellas

Διοργανωτής

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι

www.iceht.forth.gr

Έναρξη: 01-12-2009, 13:17