Ημερομηνία: 10-06-2019, 12:30
Τοποθεσία: Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Serious and fatal accidents: characteristics and ways to avoid them

SEMINARS

Speaker: Akis Belezinis

Health and Safety Director, Titan Cement Group

Invited by: FORTH/ICE-HT
Theme: Serious and fatal accidents: characteristics and prevention measures
Date: Monday, 10 June 2019
Place: FORTH/ICE-HT Auditorium
Time: 12:30 h.

Πληροφορίες για την τοποθεσία

Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Stadiou Str., Platani, GR-26504 Patras, Hellas

Διοργανωτής

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι

www.iceht.forth.gr

Έναρξη: 10-06-2019, 12:30