Ημερομηνία: 27-05-2019, 12:30
Τοποθεσία: Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

At the Frontier of Mobile Renewable Energy from Dynamic Catalyst Surface Resonance

SEMINARS

Speaker: Paul J. Dauenhauer, Associate Professor
University of Minnesota, USA
Invited by: FORTH/ICE-HT
Theme: At the Frontier of Mobile Renewable Energy from Dynamic Catalyst Surface Resonance
Date: Monday, 27 May 2019
Place: FORTH/ICE-HT Auditorium
Time: 12:30 h.

Πληροφορίες για την τοποθεσία

Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Stadiou Str., Platani, GR-26504 Patras, Hellas

Διοργανωτής

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι

www.iceht.forth.gr

Έναρξη: 27-05-2019, 12:30