Ημερομηνία: 12-06-2019, 13:00
Τοποθεσία: Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

idea2business – A framework for converting your idea to a successful international business

SEMINARS

Speaker: Konstantinos Mihanetzis
CEO of Sylipsis Corporation, Athens, Greece
Invited by: FORTH/ICE-HT
Theme: “idea2business – A framework for converting your idea to a successful international business”
Date: Wednesday, 12 June 2019
Place: FORTH/ICE-HT Auditorium
Time: 13:00

Πληροφορίες για την τοποθεσία

Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Stadiou Str., Platani, GR-26504 Patras, Hellas

Διοργανωτής

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι

www.iceht.forth.gr

Έναρξη: 12-06-2019, 13:00