Ημερομηνία: 01-01-2000, 00:00
Τοποθεσία: FORTH/ICE-HT Seminar Room

Σεμινάρια 2000

SEMINARS

 

View the complete list of seminars during 2000

 

Speaker: P. Gaganis, Dr
Affiliation: University of British Columbia
Theme: Ποσοτικός Προσδιορισμός της Επίδρασης του Σφάλματος Σχεδιασμού Μαθηματικών Μοντέλων στην Υδρογεωλογία και στις Αναλύσεις Επικινδυνότητας
Date: December 21, 2000

Speaker: E. Dokou
Affiliation: Center for Catalytic Science and Technology
Department of Chemical Engineering
University of Delaware
Theme: Manipulating the Photoreactivity of Titanium Dioxide: Insights from Scanning Probe Microscopy
Date: December 20, 2000

Speaker: Th. Christopoulos, Assoc. Professor
Affiliation: Department of Chemistry, Univ. of Patras
Theme: Novel DNA and RNA analysis techniques
Date: December 13, 2000

Speaker: S. Rapsomanikis, Professor
Affiliation: Environmental Engineering Department
Laboratory of Atmospheric Pollution and Pollution Control Engineering of Atmospheric Pollutants Democritus University of Thrace
Theme: Determination of entrainment velocities of SO2 from the free troposhere into the boundary layer my measuring their eddy fluxes from aircraft
Date: November 29, 2000

Speaker: D. Agrafiotis, Dr
Affiliation: 3-Dimensional Pharmaceuticals, Inc.
Theme: Virtual Screening of Combinatorial Libraries
Date: November 22, 2000

Speaker: U. Hohm, Apl. Professor
Affiliation: Institut fuer Physikalische und Theoretische Chemie der Technischen Universitaet Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig
Theme: Collision-Induced Light Scattering in Gases
Date: October 25, 2000

Speaker: R. Rajagopalan, Professor
Affiliation: Department of Chemical Engineering, University of Florida
Theme: Interactions between physidorbed polymer layers
Date: September 21, 2000

Speaker: M. Ioannides, Professor
Affiliation: Department of Chemical Engineering, University of Waterloo, Canada
Theme: Στοχαστική Προσομοίωση της Πορώδους Μικροδομής: από τη Θεωρία στην Πράξη
Date: September 4, 2000

Speaker: A. Beris, Professor
Affiliation: Department of Chemical Engineering, University of Delaware
Theme: Modern Non-Equilibrium Thermodynamics Formulations with Applications in Polymer Rheology
Date: August 2, 2000

Speaker: E. Kaxiras, Professor
Affiliation: Department of Physics and Division of Engineering and Applied Sciences, Harvard University
Theme: Multiscale modelling of materials properties
Date: July 19, 2000

Speaker: N. Makri, Professor
Affiliation: Department of Chemistry, University of Illinois
Theme: The path of integral formulation of quantum mechanics: theory and numerical aspects
Date: July 17, 2000

Speaker: R. Bilger, Professor
Affiliation: Department of Mechanical and Mechatronic Engineering,
The University of Sydney
Theme: Advanced laser diagnostics in combustion for prototype and modelling development
Date: July 6, 2000

Speaker: B.M. Rode, Professor
Affiliation: Department of Theoretical Chemistry, Institute for General, Inorganic and Theoretical Chemistry, University of Innsbruck, Austria
Theme: How Accurately Can Simulations Predict the Structure of Electrolyte Solutions?
Date: June 8, 2000

Speaker: A. Graikos, Professor
Affiliation: University of Thessaly
Theme: Ελεγχόμενη Θερμοπυρηνική Σύντηξη: Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα και η Ελληνική Συμμετοχή
Date: May 31, 2000

Speaker: H. Gavala, Dr
Affiliation: The Anaerobic Microbiology/ Biotechnology Research Group,
Dept. of Biotechnology, Univ. of Denmark
Theme: Νέες Δυνατότητες Εφαρμογής της Τεχνολογίας της Αναερόβιας Χώνευσης
Date: April 20, 2000

Speaker: J. Skiadas, Dr
Affiliation: The Anaerobic Microbiology/ Biotechnology Research Group,
Dept. of Biotechnology, Univ. of Denmark
Theme: Περιοδικός Αναερόβιος Χωνευτήρας Εναλλασσόμενης Καθοδικής και Ανοδικής Ροής: Ένας Καινότυπος Αναερόβιος Χωνευτήρας και η Μαθηματική Προσομοίωση της Αναερόβιας Κοκκοειδούς Λάσπης
Date: April 19, 2000

Speaker: M. Kornaros, Dr
Affiliation: Department of Chemical Engineering, Univ. of Patras
Theme: Μοντελοποίηση και Βελτιστοποίηση Βιολογικών Διεργασιών Περιβαλλοντικών Συστημάτων
Date: April 12, 2000

Speaker: Th. Linardos, Dr.
Affiliation: Unitor Hellas S.A.
Theme: Συνεχούς Λειτουργίας Ζυμώσεις σε Βιοχημικούς Αντιδραστήρες
Date: April 07, 2000

Speaker: A. Mniestris, Lecturer
Affiliation: Department of Music Studies, Ionian University
Theme: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ: Μορφές και Τεχνικές
Date: March 29, 2000

Speaker: D. Bishop
Affiliation: University of Ottawa, Canada
Theme: Recent Advances in the Calculation of Vibrational Hyperpolarizabilities
Date: March 23, 2000

Speaker: G. Sifakis, Professor
Affiliation: University of New York, USA
Theme: Λειτουργία και σημασία της μουσικής στην αρχαία τραγωδία
Date: March 15, 2000

Speaker: M. Papadaki, Dr
Affiliation: Research Affiliate at Massachusetts Institute of Technology, Senior Scientist at Procter&Gamble S.p.A
Theme: Applications of Cellular and Tissue Engineering in the Cardiovascular System
Date: January 28, 2000

Speaker: E. Kokkoli, Dr
Affiliation: Department of Chemical Engineering,
University of California at Santa Barbara
Theme: Nanoscale Interactions: Implications in Biomimetics and Materials
Date: January 3, 2000
Πληροφορίες για την τοποθεσία

FORTH/ICE-HT Seminar Room

Stadiou Str., Platani, GR-26504, Patras, Hellas

Διοργανωτής

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι

www.iceht.forth.gr

Έναρξη: 01-01-2000, 00:00