Ημερομηνία: 14-12-2017, 17:00
Τοποθεσία: Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Environmental applications of advanced oxidation processes

SEMINARS

Speaker: Zacharias Frontistis, Post Doctoral Fellow, Department of Chemical Engineering, University of Patras
Invited by: FORTH/ICE-HT
Theme: Περιβαλλοντικές εφαρμογές των προχωρημένων διεργασιών οξείδωσης (Environmental applications of advanced oxidation processes)
Date: Thursday, December 14th, 2017
Place: FORTH/ICE-HT Auditorium

Πληροφορίες για την τοποθεσία

Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Stadiou Str., Platani, GR-26504 Patras, Hellas

Διοργανωτής

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι

www.iceht.forth.gr

Έναρξη: 14-12-2017, 17:00
Ερευνητικά Πεδία: