Ημερομηνία: 05-03-2018, 13:00
Τοποθεσία: Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Focused Ion beam (FIB) as a Fabrication-Analysis-Microscopic (FAM) tool

SEMINARS

Speaker: Yafit Fleger, Head of the Charge Particle Microscope (CPM)
Bar Ilan Institute of Nanotechnology & Advanced Materials
Ramat Gan, Israel
Invited by: Prof. Sophia Antimisiaris
Theme: Focused Ion beam (FIB) as a Fabrication-Analysis-Microscopic (FAM) tool
Date: Monday, March 5th, 2018
Place: FORTH/ICE-HT Auditorium
Time: 13:00 h.

Πληροφορίες για την τοποθεσία

Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Stadiou Str., Platani, GR-26504 Patras, Hellas

Διοργανωτής

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι

www.iceht.forth.gr

Έναρξη: 05-03-2018, 13:00