Ημερομηνία: 14-12-2017, 18:00
Τοποθεσία: Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Γεω-υλικά και Παραπροϊόντα Βιομάζας για Βελτίωση Περιβαλλοντικών Συστημάτων

SEMINARS

Speaker: Kalliopi Fotopoulou, PhD
Invited by: FORTH/ICE-HT
Theme: Γεω-υλικά και Παραπροϊόντα Βιομάζας για Βελτίωση Περιβαλλοντικών Συστημάτων
Date: Thursday, Dechttps://www.iceht.forth.gr/rd/rd/abstracts/20171214_abstracts_2.pdfember 14th, 2017
Place: FORTH/ICE-HT Auditorium
Time: 18:00 h.

Πληροφορίες για την τοποθεσία

Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Stadiou Str., Platani, GR-26504 Patras, Hellas

Διοργανωτής

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι

www.iceht.forth.gr

Έναρξη: 14-12-2017, 18:00