Ημερομηνία: 11-11-2019, 12:30
Τοποθεσία: Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

New classes of molecular materials from the exclusive use of inorganic bridging ligands: A foundation to hybrid magnetic systems with implications in quantum technologies

SEMINARS

Speaker: Theocharis Stamatatos, Associate Professor
Department of Chemistry, University of Patras
Invited by: FORTH/ICE-HT
Theme: New classes of molecular materials from the exclusive use of inorganic bridging ligands: A foundation to hybrid magnetic systems with implications in quantum technologies
Date: Monday, 11 November 2019
Place: FORTH/ICE-HT Auditorium
Time: 12:30

Πληροφορίες για την τοποθεσία

Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Stadiou Str., Platani, GR-26504 Patras, Hellas

Διοργανωτής

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι

www.iceht.forth.gr

Έναρξη: 11-11-2019, 12:30