Ημερομηνία: 11-09-2019, 12:00

Structure and Dynamics in Polymer Nanocomposites

SEMINARS

Speaker: Dr. Kiriaki Chrissopoulou
Foundation for Research and Technology-Hellas
Institute of Electronic Structure and Laser
Heraklion Crete, Greece
Invited by: FORTH/ICE-HT
Theme: Structure and Dynamics in Polymer Nanocomposites
Date: Wednesday, 11 September 2019
Place: FORTH/ICE-HT Auditorium
Time: 12:00

Διοργανωτής

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι

www.iceht.forth.gr

Έναρξη: 11-09-2019, 12:00