Ημερομηνία: 26-05-2011, 00:00
Τοποθεσία: 'Nikolaos Germanos' Congress Centre

STRATIS V. SOTIRCHOS Lectureship Award 2011

AWARDS, STRATIS V. SOTIRCHOS Lectureship Award
Πληροφορίες για την τοποθεσία

'Nikolaos Germanos' Congress Centre

Pavilion 8

Διοργανωτής

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι

www.iceht.forth.gr

Έναρξη: 26-05-2011, 00:00