Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
passepartoutΙνστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής English versionpassepartout
passepartout
bg_inside_main_left
passepartout
bg_LeftMenuTop_big
bg_LeftMenuBottom_bigpassepartout
passepartout
ArrowRightRed
Βρίσκεστε εδώ: ΙΕΧΜΗ > Βραβείο Στρατής Σωτήρχος
youarehere2
 

Βραβείο Στρατής Σωτήρχος

line

ΣΚΟΠΟΣ

Το ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ (www.iceht.forth.gr) δημιούργησε το «Βραβείο Στρατής Σωτήρχος» με σκοπό να τιμήσει τη μνήμη ενός από τους διαπρεπέστερους ερευνητές του, τον Καθηγητή Στρατή Σωτήρχο. Το Βραβείο στηρίζει Καταπίστευμα το οποίο δημιουργήθηκε από συνεισφορές φίλων και συναδέλφων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το «Βραβείο Στρατής Σωτήρχος» απονέμεται κάθε δεύτερο χρόνο σε έναν ερευνητή από οιαδήποτε χώρα, ο οποίος ή η οποία θα έχει διακριθεί παγκοσμίως για πρωτότυπα και σημαντικά ερευνητικά αποτελέσματα στην ευρύτερη περιοχή της Χημικής Μηχανικής. Η επιλογή θα γίνεται με αυστηρώς αξιοκρατικά κριτήρια. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ηλικία μικρότερη των 40 ετών κατά την καταληκτική ημερομηνία της υποβολής υποψηφιοτήτων (31.3.2017).

Κάθε δύο έτη (ξεκινώντας από το 2005) ο βραβευόμενος καλείται να παρουσιάσει μία διάλεξη, την "Stratis V. Sotirchos Lecture", κατά το «Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής». Το συνέδριο διοργανώνεται κάθε δύο έτη (εκείνα με μονό αριθμό) εκ περιτροπής στην Πάτρα, Θεσσαλονίκη και Αθήνα.

Φέτος (2017) το «Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής» θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, και το Βραβείο Στρατής Σωτήρχος προγραμματίζεται να απονεμηθεί την Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017.

Οι δαπάνες ταξιδιού, διαμονής και διατροφής του βραβευόμενου καλύπτονται από τα έσοδα τα οποία δημιουργεί το καταπίστευμα.

Το «Βραβείο Στρατής Σωτήρχος» περιλαμβάνει επίσης και μια μικρή προαιρετική αμοιβή.

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

Υποψηφιότητες (αλλά όχι αυτο-προτάσεις) θα πρέπει να υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (όλα τα επισυναπτόμενα έγγραφα θα πρέπει να είναι σε μορφή pdf) έως τις 31 Μαρτίου 2017 στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δρ. Βασίλειος Μπουργανός (vbur@iceht.forth.gr),
με απαραίτητη κοινοποίηση ("Carbon Copy") σε:
Κα Κλεάνθη Ζαχαροπούλου (kleanthi@iceht.forth.gr).

Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • Έντυπο υποψηφιότητας, πλήρως συμπληρωμένο (pdf)
  • Βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου (pdf)
  • Τις πιο αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις του υποψηφίου (<=5, pdf)
  • Τέσσερις επιστολές υποστήριξης
  • Δήλωση της "Πρόθεσης του Υποψηφίου" (pdf)
[Η δήλωση θα πρέπει να περιλαμβάνει την πρόθεση του υποψηφίου / της υποψηφίας να παραλάβει το "Βραβείο Στρατής Σωτήρχος" εάν επιλεχθεί, καθώς επίσης τη δέσμευσή του/της να παραστεί και να παρουσιάσει αυτοπροσώπως τη Διάλεξη Στρατής Σωτήρχος στο "Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής"].

 

ΕΠΙΛΟΓΗ

Η επιλογή του βραβευομένου διενεργείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Βραβείου, το οποίο αποτελείται από διεθνώς καταξιωμένους και έγκυρους Ερευνητές και ταυτόχρονα διαχειρίζεται το Καταπίστευμα του Βραβείου.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ανακοίνωση του ονόματος του βραβευομένου για το 2017 θα γίνει μέχρι την 21.4.17.

 

ΒΡΑΒΕΥΘΕΝΤΕΣ

2005: Καθηγητής Μιχάλης Τσαπατσής (Περίληψη: .pdf, file size: 10 KB)

2007: Καθηγητής Κώστας Μαρανάς (Περίληψη: .pdf, file size: 11 KB)

2009: Αναπλ. Καθηγητής Patrick S. Doyle (Διάλεξη: .pdf, file size: 5 MB)

2011: Αναπλ. Καθηγητής Γιάννης Καζνέσης (Διάλεξη: .pdf, file size: 3,8 MB)

2013: Καθηγητής Michael S. Strano (Διάλεξη: .pdf, file size 9.2 MB)

2015: Καθηγητής Ali Khademhosseini (Διάλεξη: .pdf, file size: 345 KB)

2017: Αναπλ. Καθηγητής Hal Alper (Περίληψη: .pdf, file size: 87KB)

 

 
bg_inside_main_right
passepartout
main_bottom2
passepartout  
passepartoutΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Οδός Σταδίου, Πλατάνι, Τ.Θ. 1414, 26504 Πάτρα
passepartoutΤηλ.: 2610.965.300 E-mail: info@iceht.forth.gr
passepartout
w3chostmasterpassepartout
passepartout© Copyright 2007 ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ, All rights reserved.

passepartoutΕπικοινωνία | Τηλεφωνικός Κατάλογος | Σύνδεσμοι | English