Foundation for Research and Technology Hellas FORTH/ICE-HT
passepartoutInstitute of Chemical Engineering Sciences Ελληνική Έκδοσηpassepartout
passepartout
bg_inside_main_left
passepartout
bg_LeftMenuTop_big
bg_LeftMenuBottom_bigpassepartout
passepartout
ArrowRightRed
You are here: ICE-HT > Staff > Research Assistants
youarehere2
 

Research Assistants


Ph.D. Students

Agelopoulou P. Liagou Aik.
Andrikaki S. Ligeraki A.
Antonellou A. Mathioudakis G.
Athanasopoulou S. Michael A.
Bali K. Mystiridou E.
Barounis F. Nannou P.
Benekou B. Natsi P.
Delikoukos N. Paparrodopoulos S.
Dimitropoulos M. Papaspyridakou P.
Drosatou A. Paterakis G.
Fertaki S. Patoulias D.
Florou K. Pavlou Ch.
Giotakos P. Petoumenos B.
Govatsi Aik. Romiou Th.
Ioannidi M.K. Skyllakou X.
Ioannidou E. Smirnioti M.
Kapnisi A. Stefas S.
Karayannakis N. Theodoritsi G.
Kontoyanni M. Tsare E.P.
Koutroumanis N. Zagoraiou E.
Lada Z. Zakoura M.
 

Post Docs

Anagnostopoulos G. Papadimitriou K.
Andrikopoulos K. Pappas P.
Antonopoulou G. Polyzos I.
Chasapis Ch. Skouras E.
Grammatikopoulos S. Soto Beobide A.
Kokkinos P. Sygellou L.
Koukaras E. Syrrokostas G.
Kostenidou E. Sfyris D.
Niakolas D. Trakakis G.
   
 

Research Assistants

Toliza A.  
 

Scientists

Refoyo-Cabezas R. Stiapis Ch.
 

Graduate Students

Stayanos P.  
 

 

 
bg_inside_main_right
passepartout
main_bottom2
passepartout  
passepartoutFORTH/ICE-HT, Stadiou Str., Platani, P.O. Box 1414, GR-26504 Patras, Hellas.
passepartoutTel.: [+30]2610.965.300 E-mail: info@iceht.forth.gr
passepartout
ΕΣΠΑpassepartout
passepartout© Copyright FOUNDATION FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY HELLAS, All rights reserved.

passepartoutContact | Phonebook | Links | Greek


Conditions of Use | Privacy Policy