Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
passepartoutΙνστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής English versionpassepartout
passepartout
bg_inside_main_left
passepartout
bg_LeftMenuTop_big
bg_LeftMenuBottom_bigpassepartout
passepartout
ArrowRightRed
Βρίσκεστε εδώ: ΙΕΧΜΗ > Εταιρίες Τεχνοβλαστοί & Οργανισμοί > Ευρωπαϊκός Οίκος Μεμβρανών (EMH)
youarehere2
 

European Membrane House (EMH)

website: http://www.euromemhouse.com/


Ευρωπαϊκός Οίκος Μεμβρανών (EMH)Ο European Membrane House (EMH) είναι ένας μη κερδοσκοπικός διεθνής οργανισμός, που ιδρύθηκε το 2007 από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα από 10 ευρωπαϊκές χώρες που συνεργάστηκαν στα πλαίσια του Δικτύου Αριστείας NanoMemPro (6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο). Η European Membrane Society είναι επίσης ιδρυτικό μέλος του Οίκου EMH. Ο σκοπός του Οίκου EMH είναι:


 • Να διασφαλίσει την ανάπτυξη στην Ευρώπη συνεκτικού και δομημένου συστήματος, το οποίο θα προωθήσει την έρευνα στην υπηρεσία της τεχνολογικής καινοτομίας στον τομέα των τεχνολογιών μεμβρανών.
 • Να εκπροσωπεί τα συμφέροντα των μελών της ενώπιον εθνικών και ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων σε σχέση με τον προαναφερθέντα στόχο
 • Να αναπτύσσει φιλόδοξα και παγκόσμιας κλάσης προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης για τα υλικά των μεμβρανών και των σχετικών συστημάτων / διεργασιών αξιοποιώντας την κρίσιμη μάζα μέσων, εργαλείων, εμπειρίας και τεχνογνωσίας που συγκεντρώνει σωρευτικά στα κεντρικά όργανα διαχείρισης και στα διαφορετικά Επιστημονικά Τμήματα.
 • Να ενεργεί ως «δεξαμενή σκέψης» επωφελής για όλους τους ευρωπαίους ενδιαφερόμενους συνεπικουρώντας τη βιομηχανία και ενθαρρύνοντας τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, τεχνοβλαστών και ΜΜΕ με την παροχή μέσων και εργαλείων που απαιτούνται για την ανάπτυξή τους.
 • Να βοηθήσει στην κινητικότητα ανθρώπων και στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης στις παραπάνω περιοχές.
 • Να ενημερώνει για τις προαναφερόμενες δραστηριότητες. 
Αποστολή και στόχοι
Σκοπός του Οίκου EMH είναι η ανάπτυξη και ενίσχυση τεχνολογιών που βασίζονται σε μεμβράνες. Ο EMH διαθέτει ερευνητές με εμπειρία για ολοκληρωμένες διεργασίες (από υλικά σε παραγωγή). Είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας στα πλαίσια του Δικτύου Αριστείας NanoMemPro που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 2004 ως το 2009 και συμμετέχουν 10 ευρωπαϊκά εργαστήρια.
 
Υπηρεσίες/Προϊόντα
 • Τεχνική & επιστημονική εμπειρία
 • Συνεργασίες για Έργα Ε&Α
 • Υπηρεσίες απευθυνόμενες στη βιομηχανία
 • Μελέτες για εμπορικές ευκαιρίες
 • Εξειδικευμένη επιμόρφωση και κατάρτιση
 
 
 
Επικοινωνία

Επικοινωνία με EMH:
Tηλ: +33 (0) 4 67 14 91 03
Fax: +33 (0) 4 67 14 91 19
e-mail: contact@euromemhouse.com

Πρόσωπο επικοινωνίας στο ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ:
Δρ. Βασίλης Μπουργανός
Διευθυντής Ερευνών ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι Αχαΐας
Τ.Θ. 1414
26504 Πάτρα

Τηλ: 2610 965 215
Fax: 2610 965 223
e-mail: vbur@iceht.forth.gr

 
   

 

 
bg_inside_main_right
passepartout
main_bottom2
passepartout  
passepartoutΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Οδός Σταδίου, Πλατάνι, Τ.Θ. 1414, 26504 Πάτρα
passepartoutΤηλ.: 2610.965.300 E-mail: info@iceht.forth.gr
passepartout
ΕΣΠΑpassepartout
passepartout© Copyright ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ, All rights reserved.

passepartoutΕπικοινωνία | Τηλεφωνικός Κατάλογος | Σύνδεσμοι | English


Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα