Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
passepartoutΙνστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής English versionpassepartout
passepartout
bg_inside_main_left
passepartout
bg_LeftMenuTop_big
bg_LeftMenuBottom_bigpassepartout
passepartout
ArrowRightRed
Βρίσκεστε εδώ: ΙΕΧΜΗ > Εταιρίες Τεχνοβλαστοί & Οργανισμοί > Ευρωπαϊκό Κέντρο Νανοδομημένων Πολυμερών (ECNP)
youarehere2
 

Ευρωπαϊκό Κέντρο Νανοδομημένων Πολυμερών S.c.a.r.l. (ECNP)

website: http://www.ecnp-eu.org


Ευρωπαϊκό Κέντρο Νανοδομημένων Πολυμερών (ECNP)Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Νανοδομημένων Πολυμερών (European Centre for Nanostructured Polymers S.c.a.r.l. - ECNP) ιδρύθηκε το 2008 και περιλαμβάνει 11 εταίρους από 10 χώρες. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Νανοδομημένων Πολυμερών είναι διεθνής, μη-κερδοσκοπική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, η οποία συγκροτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αριστείας "Nanostructured and Functional Polymer-Based Materials and Nanocomposites (Nanofun-Poly)" (που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Διεύθυνση Γενικής Έρευνας, 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο). Το υψηλό επιστημονικό επίπεδο των συμμετεχόντων και το μεγάλο επιστημονικό / βιομηχανικό δίκτυο κάνει το ECNP μια μοναδική οργάνωση στο πεδίο των νανοδομημένων πολυμερών. Βασικός στόχος του ECNP είναι ο συντονισμός και η από κοινού διεξαγωγή δράσεων και διεργασιών που είναι:

  • Διεξαγωγή δράσεων έρευνας και ανάπτυξης στο πεδίο της Νανοδομημένων Σύνθετων και Πολυμερικών Υλικών.
  • Προώθηση της οργάνωσης και διαχείρισης δραστηριοτήτων κατάρτισης και επαγγελματικής ενημέρωσης στο πεδίο, προκειμένου να επιτευχθεί ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, τόσο για τους εταίρους όσο και για τρίτους που ενδιαφέρονται για το πεδίο των νανοδομημένων πολυμερών και σύνθετων υλικών.
  • Προώθηση και ανάπτυξη δραστηριοτήτων που συνδέονται με την τεχνολογική μεταφορά προϊόντων και διεργασιών που σχετίζονται με το βιομηχανικό τομέα.
  • Διαχείριση της γνώσης στον συγκεκριμένο τομέα της νανοτεχνολογίας πολυμερών.

 
Αποστολή και στόχοι
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Νανοδομημένων Πολυμερών (European Centre for Nanostructured Polymers) έχει στόχο να προάγει την αριστεία στους τομείς προτεραιότητας του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Πεδίου (European Research Area - ERA), ιδιαίτερα όσον αφορά τις νανοτεχνολογίες πολυμερών.
 
Υπηρεσίες/Προϊόντα
Υπηρεσίες απευθυνόμενες στην αγορά, συμμετοχή ή/και εκτέλεση έργων Ε&Α, δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης κλπ. Η κινητικότητα των ερευνητών και αξιοποίηση της εργαστηριακής υποδομής όλων των εταίρων εγγυάται την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών.
 
 
 
Επικοινωνία

European Center for Nanostructured Polymers (ECNP)
Loc. Pentima Bassa, 21
05100 Terni
ITALY

Τηλ: +39 0744 492939
Fax: +39 0744 492950
e-mail: ecnp@ecnp-eu.org

 
   

 

 
bg_inside_main_right
passepartout
main_bottom2
passepartout  
passepartoutΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Οδός Σταδίου, Πλατάνι, Τ.Θ. 1414, 26504 Πάτρα
passepartoutΤηλ.: 2610.965.300 E-mail: info@iceht.forth.gr
passepartout
ΕΣΠΑpassepartout
passepartout© Copyright ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ, All rights reserved.

passepartoutΕπικοινωνία | Τηλεφωνικός Κατάλογος | Σύνδεσμοι | English


Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα