Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
passepartoutΙνστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής English versionpassepartout
passepartout
bg_inside_main_left
passepartout
bg_LeftMenuTop_big
bg_LeftMenuBottom_bigpassepartout
passepartout
ArrowRightRed
Βρίσκεστε εδώ: ΙΕΧΜΗ > Επιτεύγματα > Κατάλογος διδακτορικών που εκπονήθηκαν από μεταπτυχιακούς υποτρόφους του ΙΕΧΜΗ
youarehere2
 

Κατάλογος διδακτορικών που εκπονήθηκαν από μεταπτυχιακούς υποτρόφους του ITE/ΙΕΧΜΗ

 

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνεται κατάλογος με τα Διδακτορικά που εκπονήθηκαν στις εγκαταστάσεις του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ ή/και χρηματοδοτήθηκαν από το Ινστιτούτο.


 

α/α Όνομα Υποτρόφου Τίτλος Διδακτορικού Έτος Ολο- κλήρωσης Τμήμα Πανεπι- στήμιο
258 Νάτση Παναγιώτα Βιολογική ασβεστοποίηση: σχηματισμός και ανάπτυξη ανθρακικού ασβεστίου σε μικροφύκη 2021 Χημικών Μηχανικών Πατρών
257 Γκριλλα, Ελένη Νέα καταλυτικά και φωτοκαταλυτικά υλικά για αποδόμηση ρύπων στο υδάτινο περιβάλλον 2021 Χημικών Μηχανικών Πατρών
256 Λαδάκης Δημήτριος Βιομηχανικές διεργασίες και σχεδιασμός της παραγωγής ηλεκτρικού οξέος μέσω συνεχών μικροβιακών ζυμώσεων με χρήση αποβλήτων που προέρχονται από βιομηχανίες παραγωγής χαρτοπολτού 2018 Χημικών Μηχανικών Πατρών
255 Καλλιγοσφύρη Παναγιώτα Ανάπτυξη μεθόδων ανάλυσης νουκλεϊκών οξέων και μελέτες μετάδοσης σφαλμάτων 2021 Χημείας Πατρών
254 Γιουτλάκης Άρης Κατασκευή ενός λειτουργικού μοντέλου για την περιγραφή δικτύων πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων 2021 Ιατρικής Πατρών
253 Shroti Nivedita Ανάπτυξη κατάλυσης και διεργασιών για τεχνολογίες ηλεκτροχημικής ενέργειας 2021 Χημικών Μηχανικών Πατρών
252 Ιωαννίδου Ευαγγελία Ανάπτυξη ηλεκτροκαταλυτών/ηλεκτροδίων για μελέτη της διεργασίας ηλεκτρόλυσης του Η2Ο (ή Η2Ο + CO2) σε υψηλή θερμοκρασία με κυψελίδες ηλεκτρόλυσης στερεού ηλεκτρολύτη 2020 Χημικών Μηχανικών Πατρών
251 Καραγιαννάκης Νίκος Προσομοίωση αγωγής θερμότητας σε νανορευστά και πορώδη μέσα με απλεγματικές τεχνικές 2020 Χημικών Μηχανικών Πατρών
250 Θεοδωρίτση Γεωργία Simulating the atmospheric primary and secondary biomass burning organic aerosols 2020 Χημικών Μηχανικών Πατρών
249 Κουτσουμάνης Νικόλαος Modified carbon fibre / epoxy resin composites preparation and study of the interface via Raman Spectroscopy 2020 Χημικών Μηχανικών Πατρών
248 Ζακούρα Μαρία Ατμοσφαιρική οξύτητα και σχηματισμός σωματιδιακών νιτρικών 2019 Χημικών Μηχανικών Πατρών
247 Ζαγοραίου Ειρήνη Σύνθεση, φυσικοχημικός και ηλεκτροχημικός χαρακτηρισμός ηλεκτροκαταλυτών για κυψελίδες καυσίμου υψηλής θερμοκρασίας PEM 2019 Χημείας Πατρών
246 Μπαλή Κωνσταντίνα Μοντελοποίηση αντιδραστήρα ψυχρού πλάσματος για την απορρύπανση εδαφών 2019 Χημικών Μηχανικών Πατρών
245 Μαθιουδάκης Γεώργιος Χαρακτηρισμός Νέων Πολυμερικών Υλικών με Δυνατότητες Ελεγχόμενης Βιοστατικής Δράσης 2019 Χημείας Πατρών
244 Λαδά Ζωή Development and Study of Materials with 'Smart' Properties for their Potential Use in Food Packaging 2019 Χημείας Πατρών
243 Γκοβάτση Αικατερίνη Σύνθεση και Χαρακτηρισμός Νανοράβδων και Σύνθετων Δομών του ZnO ως Φωτο- ηλεκτροκαταλύτες για τη Διάσπαση του Νερού 2019 Χημείας Πατρών
242 Αντωνέλου Ασπασία Novel routes for the facile fabrication of graphene-based structures and 2D transition metal dichalcogenide crystals for energy conversion devices. 2019 Επιστήμης Υλικών Πατρών
241 Ανδρικάκη Σόνια Φασματοσκοπικός έλεγχος ενδεχόμενης αποδέσμευσης ΝανοΥλικών από βιοπολυμερικές συσκευασίες σε προσομοιωτές τροφίμων 2019 Επιστήμης Υλικών Πατρών
240 Φλώρου Καλλιόπη Chemical characterization of fine PM and source apportionment of organic aerosol from ambient and laboratory measurements 2018 Χημικών Μηχανικών Πατρών
239 Ράπτης Δημ. Μελέτη καινοτόμων υλικών για την κατασκευή και ανάπτυξη ηλιακών κυψελίδων 2018 Χημικών Μηχανικών Πατρών
238 Κοντός Σπ. Ανάκτηση και εμπλουτισμός φαινολικών ενώσεων από υγρά παραπροϊόντα με συνδυασμό μεθόδων διήθησης μεμβρανών και ψυχόμενης κρυστάλλωσης 2018 Χημικών Μηχανικών Πατρών
237 Γκερμπούρα Σάνδρα Ανάπτυξη νανοσύνθετων υλικών γραφενίου με λειτουργικά πολυμερή ελεγχόμενης αρχιτεκτονικής 2018 Χημικών Μηχανικών Πατρών
236 Τερζή Αικατερίνη Βελτιστοποίηση των ιδιοτήτων νανορευστών για την αποδοτική επιτόπια αποκατάσταση ρυπασμένων υπόγειων εδαφών 2017 Χημικών Μηχανικών Πατρών
235 Σκυλλάκου Ξ. Προσομοίωση των πηγών των οργανικών σωματιδίων στην ατμόσφαιρα 2017 Χημικών Μηχανικών Πατρών
234 Πατούλιας Δ. Προσομοίωση του σχηματισμού και ανάπτυξης των ατμοσφαιρικών νανοσωματιδίων 2017 Χημικών Μηχανικών Πατρών
233 Μάγγα-Ντενέ Χριστονίκη Development and Application of a software suite for streamlining Gas Chromatography-Mass Spectrometry metabolomics 2017 Ιατρικής Πατρών
232 Λούβαρης Ευάγγελος Volatility measurements of atmospheric organic aerosols 2017 Χημικών Μηχανικών Πατρών
231 Κορδούλη Α. Ανάπτυξη μεταλλικών καταλυτών Ni ενισχυμένων με Mo για παραγωγή βιοκαυσίμων μέσω υδρογονοαποξυγόνωσης 2017 Χημείας Πατρών
230 Παπαδοπούλου Ευτυχία Ανάπτυξη καταλυτών κοβαλτίου για αναμόρφωση μεθανόλης 2016 Χημικών Μηχανικών Πατρών
229 Κυριακόπουλος Ιωάννης Ανάπτυξη καταλυτών φουλερενίου (C60) στηριγμένων σε MCM41 για την φωτοκαταλυτική οξείδωση οργανικών ενώσεων 2016 Χημείας Πατρών
228 Καλτσονούδης Χ. Emissions and atmospheric reactions of gas and particulate pollutants 2016 Χημικών Μηχανικών Πατρών
227 Βασιλοπούλου Αικ. Συγκριτική μελέτη του μεταβολικού προτύπου εγκεφαλικών περιοχών ενηλίκων μυών με μεθόδους συστημικής βιολογίας 2016 Βιολογίας Πατρών
226 Ανδρουλιδάκης Χ. Αναλυτική και πειραματική διερεύνηση της μηχανικής συμπεριφοράς μεμβρανών γραφενίου υπό την επίδραση αξονικών καταπονήσεων 2016 Επιστήμης Υλικών Πατρών
225 Τρίμπαλης Αντώνης Μελέτη μοριακής δομής καταλυτικών συστημάτων υποστηριγμένων οξειδίων μετάλλων μετάπτωσης με in-situ φασματοσκοπία Raman 2015 Χημικών Μηχανικών Πατρών
224 Παπαγιαννούλη Ειρήνη Επίδραση επιφανειακού πλασμονίου στη μη γραμμική οπτική απόκριση μεταλλικών νανοσωματιδίων 2015 Φυσικής Πατρών
223 Παναγιωτοπούλου Βασιλική-Χριστίνα Ανάλυση της ευστάθειας κατά την ανάπτυξη ελλειψοειδών καρκινικών όγκων 2015 Χημικών Μηχανικών Πατρών
222 Νοχός Αργύριος Ενσωμάτωση δραστικών ουσιών σε βιοσυμβατά πολυμερή και μελέτη της αποδέσμευσής τους 2015 Φαρμακευτικής Πατρών
221 Μοσχοπούλου Ελένη Διαφοροποίηση της μικρο/νανοπορώδους δομής πολυολεφίνων στην προσπάθεια ανάπτυξης αναπνεύσιμων νοσοκομειακών μη υφασμένων προϊόντων 2015 Χημικών Μηχανικών Πατρών
220 Θελερίτης Δημήτρης Ηλεκτροχημική ενίσχυση της κατάλυσης σε αντιδράσεις υδρογόνωσης και υδρογονοαποθείωσης 2015 Χημικών Μηχανικών Πατρών
219 Ζαγκλής Δ. Διαχωρισμός, απομόνωση και εμπλουτισμός φαινολικών ενώσεων από αγροτικά παραπροϊόντα με φυσικοχημικές μεθόδους 2015 Χημικών Μηχανικών Πατρών
218 Δούναβης Αθανάσιος Βιοτεχνολογική παραγωγή υδρογόνου και μεθανίου από ακατέργαστη γλυκερόλη 2015 Χημικών Μηχανικών Πατρών
217 Αναστασόπουλος Ιωάννης Ανάπτυξη πολυμερικών μεμβρανών με νανοσωλήνες άνθρακα για διαχείριση υδατικών αποβλήτων - Μελέτη αποτελεσματικότητας όσο και ενδεχόμενης επιμόλυνσης με τη μέθοδο επιφανειακής ενίσχυσης της σκέδασης Raman 2015 Χημικών Μηχανικών Πατρών
216 Αθανασίου Μιχ. Ανάπτυξη και μελέτη ανοδικών ηλεκτροδίων κελιών καυσίμου στέρεου ηλεκτρολύτη (SOFC), ανθεκτικών σε εναπόθεση άνθρακα και σε δηλητηρίαση από θειοενώσεις 2015 Χημικών Μηχανικών Πατρών
215 Ψυχουδάκη Μαγδαληνή Atmospheric organic aerosol-water interactions 2014 Χημικών Μηχανικών Πατρών
214 Τσουκλέρη Γεωργία Μηχανική και φασματοσκοπική μελέτη ενισχυτικών μέσων με βάση το γραφένιο και προτύπων πολυμερικών σύνθετων υλικών 2014 Διατμ. Μεταπτ. Σπουδών Επιστήμης & Τεχνολογίας Πολυμερών Πατρών
213 Τρακάκης Γεώργιος Μορφοποίηση και χαρακτηρισμός νανοσυνθέτων υλικών πολυμερικής μήτρας 2014 Διατμ. Μεταπτ. Σπουδών Επιστήμης & Τεχνολογίας Πολυμερών Πατρών
212 Τέλλα Ελένη Μελέτη του μηχανισμού εναπόθεσης βαναδικών ειδών στην επιφάνεια του οξειδίου του τιτανίου και της θερμοεξαρτώμενης εξέλιξης της δομής τους 2014 Χημείας Πατρών
211 Ορφανίδη Αλίν Electrocatalytic investigation of high temperature PEM fuel cells 2014 Χημικών Μηχανικών Πατρών
210 Λιάρος Νικόλαος Υπερταχεία δυναμική φωτοαπόκριση σε νανοδομημένα υλικά και διατάξεις 2014 Φυσικής Πατρών
209 Ζαχαροπούλου Αρετή Ανάπτυξη μεμβρανών για διαχωρισμό του CO2 από το H2 2014 Χημείας Πατρών
208 Τοουλάκου Γεωργία Η επίδραση της πενίας άνθρακα στους κρυστάλλους οξαλικού ασβεστίου και στο μεταβολικό πρότυπο του Amaranthus sp. (κ.ν. βλήτο): μεταβολομική ανάλυση 2013 Τμημα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
207 Τρεμούλη Ασημίνα Ανάπτυξη καινοτόμου διεργασίας κυψελίδας καυσίμου για την ενεργειακή αξιοποίηση υγρών αποβλήτων 2013 Χημικών Μηχανικών Πατρών
206 Ραβάνη Φωτεινή Μελέτη της διεπιφάνειας λεπτών οργανικών υμενίων με υποστρώματα γραφενίου 2013 Διατμ. Μεταπτ. Σπουδών Επιστήμης & Τεχνολογίας Πολυμερών Πατρών
205 Μόσχοβη Αναστ. Μελέτη της δομής των πρωτονιωμένων ιοντικών υγρών με χρήση δονητικής φασματοσκοπίας 2013 Χημικών Μηχανικών Πατρών
204 Μορφοπούλου Χριστίνα Σύνθεση και χαρακτηρισμός νέων πολυμερικών ηλεκτρολυτών με εφαρμογές σε κυψελίδες καυσίμου 2013 Χημείας Πατρών
203 Μεγαρίτης Αθανάσιος Simulating the effects of climate change and emissions of pollutants on air quality 2013 Χημικών Μηχανικών Πατρών
202 Κουρμεντζά Κων/να Παραγωγή πολυ-υδροξυαλκανεστέρων (PHAs) από καθαρές και μικτές καλλιέργειες μικροοργανισμών με χρήση συνθετικών υποστρωμάτων και υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείου 2013 Χημικών Μηχανικών Πατρών
201 Κουρκούλη Σουζάνα Υβριδικά νανοϋλικά που βασίζονται σε τροποποιημένους νανοσωλήνες άνθρακα ή/και φουλλερένια με ημιαγώγιμα πολυμερή για εφαρμογή τους σε ενεργειακές τεχνολογίες 2013 Χημείας Πατρών
200 Καλαμαράς Ιωάννης Ανάπτυξη και μελέτη γραμμικών σουλφονωμένων και θερμικά διασυνδεδεμένων αρωματικών πολυμερικών μεμβρανών 2013 Διατμ. Μεταπτ. Σπουδών Επιστήμης & Τεχνολογίας Πολυμερών Πατρών
199 Βερναρδής Σπύρος Η μεταβολομική ως υψηλής απόδοσης βιομοριακή ανάλυση στη μηχανική κυτταροκαλλιεργειών 2013 Διατμ. Μεταπτ. Σπουδών Πληροφορικής & Επιστημών Ζωής Πατρών
198 Αναστασίου Αλέξ. Σχέσεις δομής και ιξωδοελαστικών, μηχανικών και συγκολλητικών ιδιοτήτων πολυακρυλικών σε στερεά υποστρώματα μέσω ατομιστικών προσομοιώσεων 2013 Χημικών Μηχανικών Πατρών
197 Πικριδάς Μ. Characterization and sources of atmospheric particles in different population density environments 2012 Χημικών Μηχανικών Πατρών
196 Νασίκας Νεκτάριος Σύνθεση ανόργανων υάλων με μη συμβατικές και χαρακτηρισμός της δομής τους με φασματοσκοπικές τεχνικές 2012 Επιστήμης Υλικών Πατρών
195 Κανελλοπούλου Δήμητρα Φυσικοχημική διερεύνηση της αποσάθρωσης δομικών υλικών ιστορικών μνημείων και μέθοδοι προστασίας 2012 Χημικών Μηχανικών Πατρών
194 Βλάσσης Θεόφιλος Διεργασίες ενεργειακής αξιοποίησης γλυκερόλης με παραγωγή βιοαερίου, βιοϋδρογόνου ή/και ηλεκτρικού ρεύματος με μικροβιακή κυψελίδα καυσίμου 2012 Χημικών Μηχανικών Πατρών
193 Αλεξίου Τερψιχόρη Αλληλεπίδραση ρευστού-κυτταρικού βιολογικού υλικού σε αγγεία και πορώδη μέσα 2012 Χημικών Μηχανικών Πατρών
192 Gasparyan H. Apatite based materials for solid oxide fuel cell (SOFC) and catalytic applications 2012 Χημικών Μηχανικών Πατρών
191 Χατζηκυριάκος Γεώργιος Μη-Γραμμικές οπτικές ιδιότητες μεταλλικών νανοσωματιδίων (Pd, οξειδίων σιδήρου), διθειολενικών συμπλοκών και φουλλερενικών παραγώγων 2011 Φυσικής Πατρών
190 Τσιλομελέκης Γεώργιος Σχέσεις δομής-ενεργότητας σε καταλυτικά συστήματα υποστηριγμένα σε οξειδικούς φορείς 2011 Χημικών Μηχανικών Πατρών
189 Τζοβόλου Δήμητρα Συγκριτική αξιολόγηση μεθόδων απορρύπανσης της ακόρεστης ζώνης εδάφους μολυσμένου με κηροζίνη 2011 Χημείας Πατρών
188 Στεφάνου Παύλος Development of scale-bridging methodologies and algorithms founded on the outcome of detailed atomistic simulations for the reliable prediction of the viscoelastic properties of polymer melts 2011 Χημικών Μηχανικών Πατρών
187 Ροκίδη Σταματία Βιολογική ασβεστοποίηση φυσικών και τεχνητών ιστών 2011 Χημικών Μηχανικών Πατρών
186 Μπάϊμπος Θεόδωρος Σύνθεση ζεολιθικών υμενίων στην επιφάνεια μαγνητοελαστικών ελασμάτων για την ανίχνευση πτητικών οργανικών ουσιών (VOC'S) και τον προσδιορισμό της επίδρασης της ρόφησης στις μηχανικές ιδιότητες του υμενίου 2011 Χημικών Μηχανικών Πατρών
185 Μιχάλης Βασίλης Προσομοίωση ιξώδους συσσωμάτωσης και διασποράς σε κοκκώδη υλικά 2011 Χημικών Μηχανικών Πατρών
184 Μανίκας Αν. Ανάπτυξη νέας τεχνικής επιφανειακής ενίσχυσης της σκέδασης Raman (SERS) για ποσοτικές μετρήσεις ενεργών ουσιών σε πολύ μικρές συγκεντρώσεις 2011 Διατμ. Μεταπτ. Σπουδών Επιστήμης & Τεχνολογίας Πολυμερών Πατρών
183 Κροκιδάς Παναγιώτης Θεωρητική και πειραματική μελέτη της απόκρισης ζεολίθων σε μεταβολές θερμοκρασίας, πίεσης και συγκέντρωσης ροφημένων ουσιών 2011 Επιστήμης Υλικών Πατρών
182 Χουρδάκης Ν. Μελέτη τροποποιημένων πολυμερικών μεμβρανών για χρήση σε κυψελίδες καυσίμου αγωγής πρωτονίων και εφαρμογές διαχωρισμού αερίων 2010 Διατμ. Μεταπτ. Σπουδών Επιστήμης & Τεχνολογίας Πολυμερών Πατρών
181 Τσαμπάς Μιχαήλ Ανάπτυξη μοντέλου πρωτονιακής αγωγιμότητας στηριζόμενο στο κβαντομηχανικό φαινόμενο σήραγγος και διερεύνηση του φαινομένου της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης της κατάλυσης σε αντιδραστήρες κελιού καυσίμου υψηλών και χαμηλών θερμοκρασιών 2010 Χημικών Μηχανικών Πατρών
180 Συμιανάκης Εμμανουήλ Μελέτη λεπτών μεταλλικών υμενίων σε μονοκρυσταλλικό οξείδιο του νικελίου με επιφανειακά ευαίσθητες τεχνικές και προσομοιώσεις μοριακής δυναμικής 2010 Χημικών Μηχανικών Πατρών
179 Στεφόπουλος Ανδρέας Ανάπτυξη πολυμερικών και υβριδικών υλικών που περιέχουν ομάδες δότη και δέκτη ηλεκτρονίων 2010 Χημείας Πατρών
178 Σεφερλής Ανδρέας Μελέτη και ανάπτυξη φωτοευαίσθητων ηλεκτροδίων για την φωτοηλεκτροχημική διάσπαση του νερού 2010 Χημικών Μηχανικών Πατρών
177 Πέτση Αναστασία Φαινόμενα μεταφοράς κατά την εξάτμιση σταγόνας πάνω σε υπόστρωμα 2010 Χημικών Μηχανικών Πατρών
176 Παπακωνσταντίνου Γ. Παρασκευή και μελέτη διμεταλλικών και τριμεταλλικών ηλεκτροκαταλυτών για κυψελίδες καυσίμου πολυμερικής μεμβράνης 2010 Χημικών Μηχανικών Πατρών
175 Κωστενίδου Ευαγγ. Usage of aerosol mass spectrometry for the measurement of the physical and chemical properties of the atmospheric nanoparticles 2010 Χημικών Μηχανικών Πατρών
174 Κουρνούτης Βασίλης Προηγμένα περοβσκιτικά ηλεκτρόδια για ενεργειακές και καταλυτικές εφαρμογές 2010 Χημικών Μηχανικών Πατρών
173 Καραδήμα Αικατερίνη Διάδοση και σκέδαση κυματικών πεδίων σε ανισότροπα μέσα 2010 Χημικών Μηχανικών Πατρών
172 Δόσχορης Μιχαήλ Generalized integral transforms 2010 Χημικών Μηχανικών Πατρών
171 Χατζηλοϊζή Δήμητρα Αντίστροφα προβλήματα στη μαθηματική θεωρία της ηλεκτρο-μαγνητο-εγκεφαλογραφίας 2009 Χημικών Μηχανικών Πατρών
170 Τσιμπίδη Αλεξάνδρα Simulating the atmospheric primary and secondary organic aerosols 2009 Χημικών Μηχανικών Πατρών
169 Σουεντιέ Σταμάτιος Νέοι αντιδραστήρες και λεπτά υμένια για την πρακτική εφαρμογή του φαινομένου της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης της κατάλυσης σε αντιδράσεις περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος 2009 Χημικών Μηχανικών Πατρών
168 Σαπουντζή Φωτεινή Μελέτη της ηλεκτρικής απόδοσης και ηλεκτροχημική ενίσχυση της καταλυτικής ενεργότητας ανόδων πλατίνας και χρυσού κυψελών καυσίμου πολυμερικής μεμβράνης 2009 Χημικών Μηχανικών Πατρών
167 Πρεσβύτης Δημήτριος Κυψέλες καυσίμου στερεού οξειδίου: Tριοδική λειτουργία, μαθηματική μοντελοποίηση και μελέτη με θερμοπρογραμματιζόμενη εκρόφηση 2009 Χημικών Μηχανικών Πατρών
166 Παππάς Παν. «Ευφυή» σύνθετα υλικά με ενσωματωμένα κράματα μνήμης σχήματος 2009 Επιστήμης Υλικών Πατρών
165 Οικονόμου Ευδοκία Μελέτη αποδέσμευσης ιόντων δισθενούς χαλκού από σύμπλοκα πολυηλεκτρολυτών με αντίθετα φορτισμένες επιφανειοδραστικές ενώσεις 2009 Διατμ. Μεταπτ. Σπουδών Επιστήμης & Τεχνολογίας Πολυμερών Πατρών
164 Οικονομόπουλος Ευάγγελος Ανάπτυξη θερμομονωτικών και καταλυτικών υλικών με δομή αεροπηκτώματος 2009 Χημείας Πατρών
163 Νταφαλιάς Ευστάθιος Ελεγχος υδατοπερατότητας τσιμέντου 2009 Χημικών Μηχανικών Πατρών
162 Μπούτικος Παναγιώτης Ανάπτυξη καταλυτικών μεμβρανών και μελέτη της λειτουργίας τους για παραγωγή καθαρού υδρογόνου 2009 Χημικών Μηχανικών Πατρών
161 Μπλίκα Παρασκευή Βιοτεχνολογικές μέθοδοι επεξεργασίας υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείου 2009 Χημικών Μηχανικών Πατρών
160 Μπίρμπας Γιώργος Καταλύτες μείωσης εκπεμπόμενων οξειδίων του αζώτου (βελτίωση υπαρχόντων καταλυτών και ανάπτυξη νέων για τη μείωση του ποσού των οξειδίων του αζώτου που ως ρύποι εκπέμπονται από στατικές πηγές ή οχήματα) 2009 Χημείας Πατρών
159 Κυριαζής Φώτης Μελέτη της δομής, του διαχωρισμού φάσης και των φωτοεπαγόμενων δομικών αλλαγών χαλκογονούχων υάλων με φασματοσκοπία Raman και ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης 2009 Χημείας Πατρών
158 Καρύδης Βλάσσιος Simulating the formation and the size distribution of inorganic atmospheric aerosols 2009 Χημικών Μηχανικών Πατρών
157 Καράκαλος Σταύρος Μελέτη πρότυπων καταλυτικών συστημάτων με επιφανειακά ευαίσθητες τεχνικές 2009 Χημικών Μηχανικών Πατρών
156 Ηλιόπουλος Κων/νος Μελέτη της μη γραμμικής οπτικής απόκρισης φουλλερενικών παραγώγων και νανοσωματιδίων για εφαρμογές σε διατάξεις οπτικών αισθητήρων 2009 Φυσικής Πατρών
155 Γεωρμεζή Μαρία Ανάπτυξη πολυμερικών ηλεκτρολυτών για εφαρμογές σε πολυμερικές κυψελίδες καυσίμου (PEMFC) 2009 Χημείας Πατρών
154 Βαβουράκη Αικατερίνη Κρυστάλλωση και διάλυση αλάτων και διάλυση αλάτων ηλεκτρολυτών 2009 Χημικών Μηχανικών Πατρών
153 Αρβανίτη Ελένη Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την εις βάθος συσσωμάτωση χαλαρών εδαφών 2009 Χημικών Μηχανικών Πατρών
152 Αλεξιάδης Βάϊος Μελέτη νανοσωλήνων άνθρακα ως καταλυτικών υποστρωμάτων: Βελτιστοποίηση της παραγωγής νανοσωλήνων άνθρακα 2009 Χημικών Μηχανικών Πατρών
151 Kostadinova Ofeliya Raman spectroscopy study and dynamic properties of chalcogenide glasses and liquids 2009 Χημικών Μηχανικών Πατρών
150 Πετράκη Φωτεινή Μελέτη διεπιφανειών λεπτών υμενίων φθαλοκυανινών με ανόργανα και οργανικά υποστρώματα με τη χρήση φασματοσκοπίων φωτοηλεκτρονίων 2008 Χημικών Μηχανικών Πατρών
149 Παπαβασιλείου Ιωάννα Παραγωγή υδρογόνου μέσω αναμόρφωσης της μεθανόλης με οξειδικούς καταλύτες χαλκού 2008 Χημικών Μηχανικών Πατρών
148 Παλούκης Φώτης Μελέτη των ηλεκτροκαταλυτικών και φυσικοχημικών ιδιοτήτων της διεπιφάνειας μετάλλου-μετάλλου κατά την υποτασική ηλεκτροχημική εναπόθεση μεταλλικών ιόντων σε μεταλλικά ηλεκτρόδια 2008 Χημικών Μηχανικών Πατρών
147 Μιχαλάκου Αμαλία Μελέτη και εφαρμογές πλάσματος επαγομένου από laser στην αέρια και συμπυκνωμένη ύλη 2008 Φυσικής Πατρών
146 Μαντζούρης Ξενοφών Νέα υλικά ανόδου κελιών καυσίμου στέρεου ηλεκτρολύτη (SOFC) - Παρασκευή χαρακτηρισμός και έλεγχος ιδιοτήτων 2008 Χημικών Μηχανικών Πατρών
145 Κωβαίος Ηλίας Αλληλεπίδραση υποκατεστημένων τριαζινών στη διεπιφάνεια εδάφους-ύδατος 2008 Χημικών Μηχανικών Πατρών
144 Κουτρούλη Ελένη Βιοτεχνολογική αξιοποίηση αποβλήτων ελαιοτριβείων για παραγωγή υδρογόνου 2008 Χημικών Μηχανικών Πατρών
143 Κουραβέλου Αικατερίνη Ανάπτυξη μεθόδων παραγωγής νανοσωλήνων άνθρακα μέσω χημικής απόθεσης από ατμό 2008 Χημικών Μηχανικών Πατρών
142 Καραπέτσας Γεώργιος Μελέτη χρονομεταβαλλόμενων και ασταθών υπό συνθήκες ροών ιξωδοπλαστικών και ιξωδοελαστικών ρευστών 2008 Χημικών Μηχανικών Πατρών
141 Καπέλλος Ιωάννης Φαινόμενα μεταφοράς και δυναμική συμπεριφορά της ανάπτυξης μικροβιακών βιοφίλμ κατά την βιοαποδόμηση οργανικών ρύπων σε πορώδη υλικά 2008 Χημικών Μηχανικών Πατρών
140 Καλύβα Μαρία Πειραματική μελέτη των δομικών και ηλεκτρονιακών ιδιοτήτων φωτοευαίσθητων χαλκογονούχων ενώσεων 2008 Χημικών Μηχανικών Πατρών
139 Δελημάρης Δημήτρης Οξείδωση πτητικών οργανικών ενώσεων σε καταλύτες μεταλλικών οξειδίων 2008 Χημείας Πατρών
138 Γιαννακόπουλος Ιωάννης Σύνθεση μεμβρανών φωγιασίτη με υποστρώματα α-Al2O3και μελέτη της χρήσης αυτών σε διαχωρισμούς αερίων μιγμάτων 2008 Χημικών Μηχανικών Πατρών
137 Γαβριελάτος Ηλίας Ανθεκτικά στην εναπόθεση άνθρακα διμεταλλικά ανοδικά ηλεκτρόδια κυψελίδων καυσίμου με στέρεο ηλεκτρολύτη 2008 Χημικών Μηχανικών Πατρών
136 Τριανταφυλλόπουλος Νικ. Μελέτη των ροφημένων ειδών άνθρακα κατά την ισορροπία της διασπαστικής ρόφησης του μεθανίου σε κεραμοδιμεταλλικούς ηλεκτροκαταλύτες βασισμένοι στο νικέλιο 2007 Χημικών Μηχανικών Πατρών
135 Συγγούνη Βαρβάρα Μια νέα μέθοδος μέτρησης της Κλασματικής διαβροχής πορωδών μέσων από πειράματα εκτόπισης δύο φάσεων 2007 Χημικών Μηχανικών Πατρών
134 Στεφανιδάκη Ευανθία Ηλεκτροχημική συμπεριφορά και διαλυτότητα των τηγμένων αλάτων του νεοδυμίου 2007 Χημικών Μηχανικών Πατρών
133 Σιδερούδη Θεοχαρία Φασματοσκοπική μελέτη οφθαλμικών παθήσεων και ανίχνευση μορίων φαρμάκων 2007 Χημικών Μηχανικών Πατρών
132 Σγούντζος Ιωάννης Μελέτη της κινητικής ανάπτυξης μικροοργανισμών κατά την βιοαποδόμηση τοξικών ρύπων σε πορώδη μέσα 2007 Χημικών Μηχανικών Πατρών
131 Πέττα Βασιλική Συσχετισμός δυναμικών ιδιοτήτων των οφθαλμικών ιστών και παθήσεων του οφθαλμού. Μη-επεμβατική διάγνωση με την χρήση τεχνικών Σκέδασης φωτός Laser 2007 Χημικών Μηχανικών Πατρών
130 Λάμπου Διαμαντούλα Διερεύνηση της ηλεκτροχημικής τροποποίησης της ενεργότητας καταλυτών Pt, PtRu σε ζεολιθικό φορέα και άνθρακα Και μελέτη καταλυτών κατά τις Ηλεκτροχημικές αντιδράσεις οξυγόνου 2007 Χημικών Μηχανικών Πατρών
129 Κωτσιονόπουλος Νικ. Ηλεκτροχημική ενίσχυση και συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και χρήσιμων προϊόντων σε κυψελίδες στερεού ηλεκτρολύτη 2007 Χημικών Μηχανικών Πατρών
128 Ζουβέλου Νικολέττα Χύτευση ακριβείας και διεπιφανειακά φαινόμενα σε συστήματα κεραμικών σε επαφή με τήγματα μετάλλων 2007 Χημικών Μηχανικών Πατρών
127 Δαλέτου Μαρία Ανάπτυξη νέων πολυμερικών ηλεκτρολυτών και μελέτη του μηχανισμού αγωγής πρωτονίων σε κελιά καυσίμου υψηλών θερμοκρασιών 2007 Διατμ. Μεταπτ. Σπουδών Επιστήμης & Τεχνολογίας Πολυμερών Πατρών
126 Γιαννοπούλου Αθηνά Μελέτη της διάχυσης αιωρημάτων των πρωτεϊνών του φακού με δυναμική σκέδαση φωτός: συσχετισμός με το φαινόμενο του καταρράκτη 2007 Φαρμακευτικής Πατρών
125 Γιακουμέλου Ιωάννα Μελέτη καταλυτικών συστημάτων απομάκρυνσης οξειδίων του αζώτου και διοξειδίου του θείου με in situ φασματοσκοπία Raman 2007 Χημικών Μηχανικών Πατρών
124 Αλεξιάδης Ορέστης Ατομιστική προσομοίωση αυτο-οργανούμενων μονοστρωματικών συστημάτων αλκανοθειολών σε επιφάνειες μετάλλων 2007 Χημικών Μηχανικών Πατρών
123 Αγγελόπουλος Χρήστος Ανάπτυξη εργαστηριακών μεθόδων προσδιορισμού των συντελεστών μεταφοράς σε εδάφη από δυναμικά πειράματα 2007 Φυσικής Πατρών
122 Χάφεζ Ιωσήφ Ανάπτυξη σύνθετων εναποθέσεων για την βελτίωση μηχανικών ιδιοτήτων κοκκωδών υλικών 2006 Χημικών Μηχανικών Πατρών
121 Τζαβαλάς Σπύρος Σύνθεση και χαρακτηρισμός νανοσύνθετων πολυμερικών υλικών με αργιλοπυριτικά ορυκτά και νανοσωλήνες άνθρακα 2006 Διατμ. Μεταπτ. Σπουδών Επιστήμης & Τεχνολογίας Πολυμερών Πατρών
120 Παναγιώτου Γεώργιος Μελέτη της εναπόθεσης W(VI) σε TiO2 και της καταλυτικής συμπεριφοράς των TiO2, W/TiO2 καθώς και ζεολιθικών καταλυτών κατά την μερική οξείδωση του λεμονενίου προς π-κυμένιο 2006 Χημείας Πατρών
119 Οικονομόπουλος Σόλων Σύνθεση, μορφολογική μελέτη και χαρακτηρισμός οπτικοηλεκτρονικών ιδιοτήτων ημιαγώγιμων πολυμερών 2006 Χημείας Πατρών
118 Ξενογιαννοπούλου Ευαγγ. Μελέτη της μη γραμμικής οπτικής απόκρισης φουλλερενίων, παραγώγων τους και λεπτών υμενίων νανοσωματιδίων χρυσού 2006 Φυσικής Πατρών
117 Νταής Σπύρος Σύνθεση ρεαλιστικών προτύπων προδρόμων καταλυτικών συστημάτων Ziegler-Natta και διερεύνηση της επίδρασης του παράγοντα αλκυλίωσης. Μελέτη με φασματοσκοπία φωτοηλεκτρονίων από ακτίνες X 2006 Χημείας Πατρών
116 Μπόλλας Δ. Έξυπνα σύνθετα υλικά πολυμερικής μήτρας με ενσωματωμένα σύρματα με μνήμη σχήματος 2006 Διατμ. Μεταπτ. Σπουδών Επιστήμης & Τεχνολογίας Πολυμερών Πατρών
115 Μήτρη Στρατηγούλα Απόθεση νανοδομημένου άνθρακα σε διάφορα καταλυτικά υποστρώματα από μίγματα υδρογονανθράκων 2006 Χημικών Μηχανικών Πατρών
114 Λιόλιου Μαρία Μελέτη της συσσωμάτωσης εδαφών μέσω in situ καταβύθισης ανόργανων αλάτων ασβεστίου 2006 Χημικών Μηχανικών Πατρών
113 Κοφινά Αικατερίνη Ανάκτηση ανόργανων φωσφορικών από υδατικά διαλύματα 2006 Χημικών Μηχανικών Πατρών
112 Αναγνωστόπουλος Γιώργος Μελέτη των μηχανισμών μεταφοράς τάσης και της ανάπτυξης και διάδοσης βλάβης σε ινώδη σύνθετα υλικά πολυμερούς μήτρας 2006 Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ
111 Αλούκος Παναγιώτης Μελέτη μη γραμμικών οπτικών ιδιοτήτων φουλλερενίων, παραγώγων φουλλερενίων και διθειολενικών συμπλόκων 2006 Διατμ. Μεταπτ. Σπουδών Επιστήμης & Τεχνολογίας Πολυμερών Πατρών
110 Χριστοδουλάκης Αντώνιος Μελέτη καταλυτικών συστημάτων με in situ φασματοσκοπία Raman 2005 Χημικών Μηχανικών Πατρών
109 Φωτεινοπούλου Αικ. Υπολογιστική μελέτη της επίδρασης των φαινομένων σπηλαίωσης στις ρεολογικές και μηχανικές ιδιότητες συγκολλητικών υλικών 2005 Φυσικής Πατρών
108 Τσώλου Γεωργία Ατομιστική προσομοίωση μοριακής δυναμικής συστημάτων cis-1,4-πολυβουταδένιου 2005 Διατμ. Μεταπτ. Σπουδών Επιστήμης & Τεχνολογίας Πολυμερών Πατρών
107 Συγκέλλου Λαμπρινή Διεπιφανειακή μελέτη υπέρλεπτων μεταλλικών υμενίων νικελίου και οξειδίου του νικελίου σε επιφάνειες αλουμίνας και σταθεροποιημένης με ύττρια ζιρκονίας 2005 Χημικών Μηχανικών Πατρών
106 Παπαευθυμίου Βασ. Μελέτη της ηλεκτρονικής δομής διεπιφανειών οργανικών υμενίων με ανόργανα υποστρώματα, με τη χρήση επιφανειακά ευαίσθητων τεχνικών 2005 Χημικών Μηχανικών Πατρών
105 Οικονομοπούλου Σοφία Μελέτη της αποδέσμευσης αντιμικροβιακών ουσιών από πολυμερικές μήτρες 2005 Διατμ. Μεταπτ. Σπουδών Επιστήμης & Τεχνολογίας Πολυμερών Πατρών
104 Κότσιφα Αρετή Αναγωγή των οξειδίων του αζώτου με προπυλένιο παρουσία περίσσειας οξυγόνου με χρήση μονομεταλλικών και διμεταλλικών καταλυτών Pt και Rh 2005 Χημικών Μηχανικών Πατρών
103 Κατερέλος Σ. Γ. Μηχανική συμπεριφορά σε στατική και δυναμική καταπόνηση σύνθετων υλικών με παρουσία συγκέντρωσης τάσης 2004 Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών Πατρών
102 Δοντάς Ιωάννης Μελέτη διεπιφανειών μετάλλου / ανθρακοπυριτίου με επιφανειακά ευαίσθητες τεχνικές 2004 Χημικών Μηχανικών Πατρών
101 Δάσιος Κωνσταντίνος Χαρακτηρισμός της θραυστομηχανικής συμπεριφοράς σύνθετων υλικών κεραμικής μήτρας 2004 Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών Πατρών
100 Αγγέλης Δημήτριος Μη καταστροφικός έλεγχος σκυροδέματος και χαρακτηρισμός σύστασης μέσω μελέτης παραμέτρων κυματικής διάδοσης 2004 Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών Πατρών
99 Κοϊμτζόγλου Χρήστος Μελέτη της επίδρασης της κόπωσης στη διεπιφάνεια ίνας/μήτρας σύνθετων υλικών οργανικής μήτρας και της επίδρασης του φαινομένου στους μηχανισμούς μεταφοράς φορτίων σε μικροσκοπικό επίπεδο, με τη μέθοδο laser Raman spectroscopy 2003 Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών Πατρών
98 Καρούντζος Γεώργιος Η φασματοσκοπία Raman ως εργαλείο ποιοτικής μελέτης των ενώσεων του βολφραμίου σε τήγματα χλωριούχων αλκαλίων και ποσοτικής ανάλυσης του μετασχηματισμού φάσεων της πολυκρυσταλλικής ζιρκονίας 2003 Χημικών Μηχανικών Πατρών
97 Καλαράκης Αλέξανδρος Προσομοίωση διφασικής ροής με φαινόμενα διαβροχής και αλλαγή φάσεως μέσω μιας νέας μεθόδου κυτταρικών αυτομάτων 2003 Χημικών Μηχανικών Πατρών
96 Καλαμπούνιας Αγγελος Ανάπτυξη νέων τεχνικών υψηλών θερμοκρασιών με χρήση Laser υπέρυθρου (CO2) για τη μελέτη με φασματοσκοπία Raman δικτυακών δομών ανόργανων υλικών 2003 Χημικών Μηχανικών Πατρών
95 Βαφέας Παναγιώτης Θεωρία διαφορικών αναπαραστάσεων στη ροή Stokes 2003 Χημικών Μηχανικών Πατρών
94 Αυγουρόπουλος Γεώργιος Ανάπτυξη καταλυτικής διεργασίας για την εκλεκτική οξείδωση του CO παρουσία περίσσειας H2 2003 Χημικών Μηχανικών Πατρών
93 Χαρμανδάρης Βασ. Atomistic molecular dynamics simulations of polymer melt viscoelasticity 2002 Χημικών Μηχανικών Πατρών
92 Τσέβης Αθαν. Σύνθεση και χαρακτηρισμός οξειδίου του τιτανίου 2002 Χημικών Μηχανικών Πατρών
91 Καρυώτου Φωτ. Μαθηματικά προβλήματα ηλεκτρομαγνητικής δραστηριότητας στη νευροφυσιολογία του εγκεφάλου 2002 Χημικών Μηχανικών Πατρών
90 Καρβέλη Αικατερίνη Μέθοδοι σκέδασης σφαιρικών ελαστικών κυμάτων 2002 Χημικών Μηχανικών Πατρών
89 Καραγιάννης Νίκος Πρόβλεψη των ιδιοτήτων πολυμερικών υλικών μέσω ιεραρχικών μεθοδολογιών μοντελοποίησης 2002 Χημικών Μηχανικών Πατρών
88 Δοξαστάκης Μ. Static and dynamic behavior of polymer Mixtures of similar chemical constitution and different macromolecular architecture 2002 Χημικών Μηχανικών Πατρών
87 Βαγενάς Νίκος Ανάπτυξη αναλυτικών μεθοδολογιών για τη μελέτη βιογενών υλικών με χρήση φασματοσκοπικών τεχνικών 2002 Φαρμακευτικής Πατρών
86 Soto Beobide Amaia Μελέτη του μοριακού προσανατολισμού συμπολυμερών πολυ(ναφθαλενικού γλυκολεστέρα) / πολυ(τερεφθαλικού γλυκολεστέρα) με τη χρησιμοποίηση πολωμένων φασμάτων Raman και διχροϊσμό κατοπτρικής ανακλαστικότητας στο υπέρυθρο 2002 Χημικών Μηχανικών Πατρών
85 Φούντζουλα Χριστίνα Σύνθεση και μελέτη νέων καταλυτών εκλεκτικής αναγωγής οξειδίων του αζώτου 2001 Χημείας Πατρών
84 Φλιάτουρα Αικ. Εκλεκτική καταλυτική αναγωγή του μονοξειδίου του αζώτου προς άζωτο 2001 Χημικών Μηχανικών Πατρών
83 Όρκουλα Μαλβίνα Μηχανισμοί διάλυσης ασβεστολιθικών δομικών υλικών 2001 Χημικών Μηχανικών Πατρών
82 Ντεϊμεντέ Χρυσοβαλάντω Σύνθεση και φασματοσκοπικός χαρακτηρισμός άκαμπτων πολυμερών και μιγμάτων τους, για χρήση τους σε κελιά καυσίμου 2001 Χημείας Πατρών
81 Νταουλάς Κώστας Detailed atomistic Monte Carlo simulation of polymer melts grafted to a solid substrate 2001 Χημικών Μηχανικών Πατρών
80 Κουρής Χαρ. Γραμμική ανάλυση ευστάθειας και μη γραμμική δυναμική της διφασικής ροής σε αγωγούς σταθερής και μεταβαλλόμενης διατομής 2001 Χημικών Μηχανικών Πατρών
79 Καστρίσιος Δημ. Φασματοσκοπική μελέτη Raman των δομικών αλλαγών του a-As2S3: Αποσαφήνιση του φαινομένου της φωτοεπαγόμενης Ρευστότητας 2001 Χημικών Μηχανικών Πατρών
78 Διαμαντής Δ. Καύση αερίων υδρογονανθράκων μέσα σε πορώδη κεραμικά 2001 Χημικών Μηχανικών Πατρών
77 Γκουντάνη Αικ. Ανάπτυξη καταλυτών για τη μείωση του βενζολίου στη βενζίνη 2001 Χημείας Πατρών
76 Ανδρικόπουλος Κ. Μελέτη με δονητική φασματοσκοπία του μοριακού προσανατολισμού πολυμερών δειγμάτων, με την προοπτική ανάπτυξης μεθόδου ικανής για in situ έλεγχο πλαστικών σωλήνων στη γραμμή παραγωγής 2001 Χημικών Μηχανικών Πατρών
75 Χρηστοπούλου Βασιλ. Ανάμιξη Ασύμβατων Μεταξύ τους Πολυμερών Χωρίς τη Χρήση Συμβατοποιητών 2000 Χημικών Μηχανικών Πατρών
74 Σκούρας Ευγένιος Διάχυση και Ρόφηση κατά την Ανίχνευση Αερίων με Ημιαγώγιμους Νανοκεραμικούς Αισθητήρες 2000 Χημικών Μηχανικών Πατρών
73 Μυλωνάς Ιωάννη Μελέτη Συστημάτων Υδατοδιαλυτών Πολυμερών και Επιφανειοδραστικών Ουσιών 2000 Χημικών Μηχανικών Πατρών
72 Καραγιάννη Αικατερίνη Διαπολυμερή Σύμπλοκα με Δεσμούς Υδρογόνου του Πολυ(Ακρυλικού Οξέος) με το Πολυακρυλαμίδιο, το Πολυ(Ν-Ισοπροπυλακρυλαμίδιο) και τον Πολυβινυλομεθυλαιθέρα 2000 Χημικών Μηχανικών Πατρών
71 Ζήση Γεωργία Μελέτη των Δομικών και Δυναμικών Ιδιοτήτων Τηγμάτων Αλάτων και Αμορφων Υλικών με Χρήση Φασματοσκοπικών Τεχνικών 2000 Χημικών Μηχανικών Πατρών
70 Ζερβοπούλου Ευαγγελία Ανάπτυξη και εφαρμογή νέων μεθόδων Monte Carlo για την αποτελεσματική εξισορρόπηση πολυμερικών τηγμάτων μεγάλου μοριακού βάρους και μελέτη της διαλυτότητας ολιγομερών σε αυτά 2000 Χημικών Μηχανικών Πατρών
69 Ζαφειράτος Σπυρίδων Μελέτη Υπέρλεπτων Υμενίων Χρυσού και Νικελίου στο Κρυσταλλογραφικό επίπεδο (100) της σταθεροποιημένης με Ύττρια Ζιρκονίας με επιφανειακά ευαίσθητες τεχνικές 2000 Χημικών Μηχανικών Πατρών
68 Δρακόπουλος Βασίλειος Μελέτη της δομής με χρήση Φασματοσκοπίας Raman των Υγρών Φθοριούχων Μιγμάτων: LnF3 - KF (Ln: La, Ce, Nd, Sm, Dy, Yb, Y) και ZnF2 - AF (A: K, Cs) 2000 Χημικών Μηχανικών Πατρών
67 Γεργίδης Λεωνίδας Μελέτη της ρόφησης και διάχυσης μιγμάτων Αλκανίων σε Ζεολίθους με χρήση μοριακών προσομοιώσεων 2000 Χημικών Μηχανικών Πατρών
66 Βούλγαρης Δημήτριος Σύνθεση, χαρακτηρισμός και ιδιότητες νέων Συμπολυμερών Αστεροειδούς Αρχιτεκτονικής 2000 Χημικών Μηχανικών Πατρών
65 Βέρμπης Ιωάννης Επίλυση προβλημάτων κυματικής διάδοσης σε σύνθετα υλικά με τη μέθοδο των συνοριακών στοιχείων 2000 Χημικών Μηχανικών Πατρών
64 Χρυσανθόπουλος Αθανάσιος Φασματοσκοπική μελέτη Raman, UV-VIS, της δομής ενώσεων συναρμογής του βαναδίου, σε τήγματα πυροθειικών και θειικών αλκαλίων 1999 Χημικών Μηχανικών Πατρών
63 Χουσιάδας Κων/νος Στατική και δυναμική ανάλυση της εκβολής λεπτών και δακτυλιοειδών φιλμ ρευστού 1999 Χημικών Μηχανικών Πατρών
62 Φωτιάδης Γεώργιος Εύρεση Δομής με Φασματοσκοπία Raman σε Τήγματα Αλογονιδίων Πολυσθενών Μετάλλων-Αλογονιδίων των Αλκαλίων 1999 Χημικών Μηχανικών Πατρών
61 Τσιπουριάρη Βασιλική Καταλυτική μετατροπή του φυσικού αερίου σε αέριο σύνθεσης 1999 Χημικών Μηχανικών Πατρών
60 Σταματελάτου Αικατ. Βελτιστοποίηση Συστημάτων Αναερόβιας Χώνευσης 1999 Χημικών Μηχανικών Πατρών
59 Μακρή Μαρία Διερεύνηση του Φαινομένου ΝΕΜCΑ σε Κατιονικούς Αγωγούς με Κινητικές Μετρήσεις και με Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σηράγγωσης (STM) και Οξειδωτική Σύζευξη Μεθανίου σε Αντιδραστήρα Ανακύκλωσης με Διαχωρισμό Προϊόντων 1999 Χημικών Μηχανικών Πατρών
58 Θωμόπουλος Νικόλαος Μελέτη της δυναμικής συμπεριφοράς μεικτών μικροβιακών πληθυσμών σε συστήματα βιοαντιδραστήρων 1999 Χημικών Μηχανικών Πατρών
57 Χαρμαντάς Νικόλαος Κρυστάλλωση θειούχων αλάτων του σιδήρου (ΙΙ) σε υδατικά διαλύματα 1998 Χημικών Μηχανικών Πατρών
56 Σκιαδάς Ιωάννης Περιοδικός αναερόβιος χωνευτήρας εναλλασσόμενης καθοδικής και ανοδικής ροής 1998 Χημικών Μηχανικών Πατρών
55 Λιάκου Σπυριδούλα Συνδυασμένη χημική και βιολογική επεξεργασία αποβλήτων υφαντουργικής βιομηχανίας 1998 Χημικών Μηχανικών Πατρών
54 Καμβύσας Γρηγόριος Ο σφαιρικός σκεδαστής παρουσία σημειακού κυματικού πεδίου χαμηλής συχνότητας 1998 Χημικών Μηχανικών Πατρών
53 Ζήση Ουρανία Αποδόμηση αζωχρωμάτων από καθαρές και καθορισμένες μικτές καλλιέργειες μικροοργανισμών 1998 Χημικών Μηχανικών Πατρών
52 Γαβαλά Χαρίκλεια Αναερόβια συγχώνευση αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων 1998 Χημικών Μηχανικών Πατρών
51 Βαλαβανίδης Μάριος Μακροσκοπική θεωρία διφασικής ροής σε πορώδη υλικά βάσει ολοκληρώσεως των φαινομένων κλίμακας πόρων 1998 Χημικών Μηχανικών Πατρών
50 Αγγελόπουλος Αθανάσιος Μελέτη πολυφασικής ροής σε πορώδη σώματα με τη μέθοδο των κυτταρικών αυτομάτων 1998 Χημικών Μηχανικών Πατρών
49 Πλιάγκος Κωνσταντίνος Φαινόμενα ενίσχυσης της ενεργότητας των καταλυτών τριοδικής μετατροπής, επαγόμενα από τους φορείς και το ΜΕΜCA 1997 Χημικών Μηχανικών Πατρών
48 Παπαευθυμίου Παναγιώτης Καύση πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs) σε στηριγμένους καταλύτες μετάλλων της ομάδας VIII 1997 Χημικών Μηχανικών Πατρών
47 Παπαγεωργίου Δημήτριος Οξειδωτική σύζευξη του μεθανίου προς ανωτέρους υδρογονάνθρακες 1997 Χημικών Μηχανικών Πατρών
46 Μπουρόπουλος Νικόλαος Κρυστάλλωση της ε-καπρολακτάμης 1997 Χημικών Μηχανικών Πατρών
45 Εργάτης Περικλής Ακτινοβολία διάδοση και σκέδαση ακουστικών κυμάτων σε υποθαλάσσιο περιβάλλον 1997 Χημικών Μηχανικών Πατρών
44 Γιαννόπουλος Σπύρος Μελέτη του φαινομένου υαλώδους μεταβάσεως σε ανόργανα υαλώδη υλικά μέσω σκέδασης φωτός 1997 Χημικών Μηχανικών Πατρών
43 Βάκρος Ιωάννης Σύνθεση και μελέτη καταλυτών υδρογονοεπεξεργασίας 1997 Χημείας Πατρών
42 Τσόγκα Αννα Βελτίωση διεπιφανειακών ιδιοτήτων κεραμομεταλλικού υλικού (YSZ / Ni) ανόδου κελλίου καυσίμου στερεού ηλεκτρολύτη 1996 Χημικών Μηχανικών Πατρών
41 Καλογιάννης Αντώνιος Στερεοί ηλεκτρολύτες και εφαρμογές τους στην ετερογενή κατάλυση 1996 Χημικών Μηχανικών Πατρών
40 Ζαφείρη Κωνσταντίνα Μελέτη της διεργασίας της βιολογικής απομάκρυνσης φωσφόρου από τα υγρά απόβλητα με χρήση καθαρής και μικτής καλλιέργειας 1996 Χημικών Μηχανικών Πατρών
39 Αβραάμ Δημήτριος Σχετικές διαπερατότητες και καθεστώτα ροής δύο μη αναμείξιμων ρευστών κατά τη ροή τους σε πορώδη σώματα 1996 Χημικών Μηχανικών Πατρών
38 Σιώκου Αγγελική Μελέτη του σχηματισμού των διεπιφανειών ρηνίου / πυριτίου και ερβίου / πυριτίου με επιφανειακά ευαίσθητες τεχνικές 1995 Χημικών Μηχανικών Πατρών
37 Ρήγου Ζαφειρία Αντίστροφη σκέδαση ελαστικών κυματικών πεδίων 1995 Χημικών Μηχανικών Πατρών
36 Παπαναγόπουλος Δημ. Μορφολογία πολυμερών σε αραιά και λίαν αραιά διαλύματα. Μελέτη των κρίσιμων συγκεντρώσεων γραμμικών και αστεροειδών πολυμερών 1995 Χημικών Μηχανικών Πατρών
35 Κουτελιέρης Φραγκίσκος Μελέτη των φαινομένων μεταφοράς μάζας προς σμήνος προσροφούντων στερεών σφαιροειδών σωματιδίων από κινούμενο υπό συνθήκες έρπουσας ροής Νευτώνειο ρευστό 1995 Χημικών Μηχανικών Πατρών
34 Κορνάρος Μιχαήλ Κινητική ανάπτυξη του απονιτροποιητικού βακτηριδίου PSEUDOMONAS DENITRIFICANS και βελτιστοποίηση διεργασιών απονιτροποίησης 1995 Χημικών Μηχανικών Πατρών
33 Καραβασίλης Χριστόδουλος Μη-φαρανταϊκή ηλεκτροχημική τροποποίηση της καταλυτικής ενεργότητας πολυκρυσταλλικού Ag, κατά την οξείδωση του CO και την εποξείδωση του C2H4 1995 Χημικών Μηχανικών Πατρών
32 Βαγενάς Δημήτριος Προσομοίωση και σχεδιασμός νιτροποιητικού χαλικοδιυλιστηρίου 1995 Χημικών Μηχανικών Πατρών
31 Σαββίδης Θεοφύλακτος Μελέτη της διφασικής επιφάνειας ανθρακικού ασβεστίου / ύδατος 1994 Χημικών Μηχανικών Πατρών
30 Παυλάτου Ευαγγελία Σκέδαση φωτός από αλογονίδια ψευδαργύρου στην υγρή και υαλώδη κατάσταση 1994 Χημικών Μηχανικών Πατρών
29 Μπόκιας Γεώργιος Συμπλοκοποίηση πολυμερών μέσω δεσμών υδρογόνου: Αλληλεπιδράσεις μεταξύ του ολυακρυλικού οξέος η συμπολυμερών του ακρυλικού οξέος και μη ιοντικών πολυβάσεων 1994 Χημικών Μηχανικών Πατρών
28 Κουσαθανά Μαρίνα Υδρογόνωση αρωματικών ενώσεων σε στηριγμένους καταλύτες ευγενών μετάλλων 1994 Χημικών Μηχανικών Πατρών
27 Κονταρίδης Δημήτρης Μελέτη της οξείδωσης του αιθυλένιου σε καταλύτες Ag και Ag-Au 1994 Χημικών Μηχανικών Πατρών
26 Καρύδης Δημήτρης Φυσικοχημική μελέτη του καταλυτικού συστήματος της διεργασίας παρασκευής θειικού οξέος 1994 Χημικών Μηχανικών Πατρών
25 Καρασαλή Ελένη Μη-φαρανταϊκή ηλεκτροχημική τροποποίηση της καταλυτικής ενεργότητας σε αντιδράσεις οξείδωσης το CO και CO2 πάνω σε μέταλλα μεταπτώσεως 1994 Χημικών Μηχανικών Πατρών
24 Αγαθόπουλος Συμεών Χαρακτηρισμός και διεπιφανειακές ιδιότητες βιοκεραμικών οξειδίων σε επαφή με βιολογικά υγρά και τηγμένες μεταλλικές φάσεις 1994 Χημικών Μηχανικών Πατρών
23 Χατζηνικολάου Μαρία Η ροή Stokes σε σφαιροειδή γεωμετρία 1993 Χημικών Μηχανικών Πατρών
22 Σπαρτινός Δημήτρης Πειραματική μελέτη και μαθηματική μοντελοποίηση αντιδραστήρων στερεάς και κινητής κλίνης CaCO3/CaO - λιγνίτη για τη δέσμευση του SO2 1993 Χημικών Μηχανικών Πατρών
21 Μιχαλοπούλου Αγγέλα Θεωρητική μελέτη της μικροδιήθησης με εγκάρσια ροή 1993 Χημικών Μηχανικών Πατρών
20 Λένας Πέτρος Ανάλυση της δυναμικής συμπεριφοράς μικροβιακού συναγωνισμού σε συστήματα βιοαντιδραστήρων 1993 Χημικών Μηχανικών Πατρών
19 Καρακίτσου Κυριακή Φωτοκαταλυτική διάσπαση του νερού σε καταλύτες Pt-RuO2 / TiO2 1993 Χημικών Μηχανικών Πατρών
18 Ιωαννίδης Θεόφιλος Ηλεκτρονικές αλληλεπιδράσεις μετάλλου-φορέα σε καταλύτες Rh στηριγμένους σε ενισχυμένη TiO2 1993 Χημικών Μηχανικών Πατρών
17 Ιωαννίδης Απόστολος Μελέτη ηλεκτροκαταλυτικών και καταλυτικών αντιδράσεων σε κελιά καύσης και αντιδραστήρες τριών φάσεων 1993 Χημικών Μηχανικών Πατρών
16 Παρασκευά Χριστάκης Θεωρητική και πειραματική μελέτη μεταβατικής συμπεριφοράς συστημάτων βαθιάς διήθησης 1992 Χημικών Μηχανικών Πατρών
15 Βογιατζής Γεώργιος Η φασματοσκοπία Raman στη μελέτη της μικροδομής μιγμάτων μετάλλων με τήγματα αλάτων 1992 Χημικών Μηχανικών Πατρών
14 Μεταλληνού Μόνικα Μελέτη συστημάτων ιωδιούχων λανθανιδων-ιωδιούχων αλκαλίων με φασματοσκοπία Raman και φασματομετρία μάζας 1991 Χημικών Μηχανικών Πατρών
13 Κλεπετσάνης Παύλος Σχηματισμός θειικού ασβεστίου σε υδατικά διαλύματα 1991 Χημικών Μηχανικών Πατρών
12 Τσακίρογλου Χρήστος Βελτιωμένη μέθοδος ανάλυσης της πορώδους δομής διαπερατών στερεών: Εφαρμογή σε ελληνικά πετρελαιοφόρα πετρώματα 1990 Χημικών Μηχανικών Πατρών
11 Παπαδάκης Ευάγγελος Μελέτη των φυσικοχημικών διεργασιών ενανθράκωσης του σκληρυμένου τσιμεντοπολτού και των επιπτώσεων στην ανθεκτικότητα σε διάρκεια του οπλισμένου σκυροδέματος 1990 Χημικών Μηχανικών Πατρών
10 Νεοφυτίδης Στέλιος Καταλυτικά και ηλεκτροκαταλυτικά φαινόμενα σε ηλεκτροχημικά στοιχεία ηλεκτρολύτη υψηλής θερμοκρασίας 1990 Χημικών Μηχανικών Πατρών
9 Ναλμπαντιάν Λώρη Φασματοσκοπική μελέτη αερίων συμπλόκων σε υψηλές θερμοκρασίες σε συστήματα χλωριούχων αλάτων των σιδήρου χρυσού και αλουμινίου 1990 Χημικών Μηχανικών Πατρών
8 Μπογοσιάν Σογομών Καταλυτική οξείδωση του διοξειδίου του θείου σε τήγματα αλάτων. Σχηματισμός κρυσταλλικών ενώσεων και απενεργοποίηση του καταλύτη 1990 Χημικών Μηχανικών Πατρών
7 Ματαράς Δημήτριος Εναπόθεση άμορφου υδρογονομένου πυριτίου στην εκκένωση του σιλανίου. Ρόλος των ενεργών ενδιαμέσων 1990 Χημικών Μηχανικών Πατρών
6 Κωνσταντινίδης Γεώργιος Συνένωση γαγγλίων πετρελαίου κατά την αμιγή μικροεκτόπιση μέσα σε πορώδη πετρώματα 1990 Χημικών Μηχανικών Πατρών
5 Γερασίμου Δήμητρα Φαινόμενα αλληλεπίδρασης πλάσματος χαμηλής πίεσης και μεταλλικής επιφάνειας 1990 Χημικών Μηχανικών Πατρών
4 Μπεμπέλης Συμεών Μη-φαρανταϊκή ηλεκτροχημική τροποποίηση της ενεργότητας καταλυτών οξείδωσης του αιθυλενίου 1989 Χημικών Μηχανικών Πατρών
3 Βύζικα Όλγα Αμιγής μικροεκτόπιση δύο ρευστών μέσα σε πορώδη πετρώματα 1989 Χημικών Μηχανικών Πατρών
2 Γεντεκάκης Ιωάννης Ετερογενή καταλυτικά φαινόμενα σε αντιδραστήρες υδρογονοαποθείωσης θερμοκρασίας 1988 Χημικών Μηχανικών Πατρών
1 Βορδώνης Λεωνίδας Ρύθμιση των επιφανειακών φορτίων καταλυτικών φορέων με τη χρήση τροποποιητών 1988 Χημείας Πατρών
 
bg_inside_main_right
passepartout
main_bottom2
passepartout  
passepartoutΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Οδός Σταδίου, Πλατάνι, Τ.Θ. 1414, 26504 Πάτρα
passepartoutΤηλ.: 2610.965.300 E-mail: info@iceht.forth.gr
passepartout
ΕΣΠΑpassepartout
passepartout© Copyright ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ, All rights reserved.

passepartoutΕπικοινωνία | Τηλεφωνικός Κατάλογος | Σύνδεσμοι | English


Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα