Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
passepartoutΙνστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής English versionpassepartout
passepartout
bg_inside_main_left
passepartout
bg_LeftMenuTop_big
bg_LeftMenuBottom_bigpassepartout
passepartout
ArrowRightRed
Βρίσκεστε εδώ: ΙΕΧΜΗ > Επιτεύγματα > Ευρεσιτεχνίες
youarehere2
 

Ευρεσιτεχνίες

Τίτλος: Προηγμένοι καταλύτες για την μεγάλη κλίμακας παραγωγή νανοσωλήνων άνθρακα υψηλής ποιότητας με την τεχνική της χημικής απόθεσης από ατμό.
Αρ. Αίτησης: 16.11.2005/20050100569
Κωδ. Διπλώματος: 1005879/18.04.2008
Εφευρέτες: Σ. Σωτήρχος, Τ. Μήτρη
Χώρα: Ελλάδα, έως 17.11.2025
Δικαιούχοι: ΙΤΕ
Παρατήρηση: Σε ισχύ
   

   
Τίτλος: Αντιμικροβιακές και βιοστατικές ιδιότητες πολυμερικών μιγμάτων αλάτων φωσφονίου σουλφονωμένου πολυστυρολίου με διάφορες πολυμερικές μήτρες
Αρ. Αίτησης: 27.09.2005/20050100499
Κωδ. Διπλώματος: 1005443/15.02.2007
Εφευρέτες: Γ. Βογιατζής, Ι. Καλλίτσης, Σ. Οικονομοπούλου, Αικ. Ανδρεοπούλου, Ε. Οικονόμου, Χ. Παπαδοπούλου
Χώρα: Ελλάδα, εώςl 28.09.2025
Δικαιούχοι: ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, ΑΡΓΩ Α.Ε.
Παρατήρηση: Σε ισχύ
   

   
Τίτλος: Διεργασία για την παραγωγή διάφανων αεροπηκτωμάτων διοξειδίου του πυριτίου
Αρ. Αίτησης: 02.04.2004/20040100119
Κωδ. Διπλώματος: 1004889/23.05.2005
Εφευρέτες: Θ. Ιωαννίδης, Δ. Δελημάρης, Αικ. Κατερινοπούλου, Σ. Μακρυγιάννη, Α. Μαμασιούλας, Μ. Μιχαλοπούλου
Χώρα: Ελλάδα, έως 03.04.2024
Δικαιούχοι: ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, FRIGOGLASS
Παρατήρηση: Σε ισχύ
   

   
Τίτλος: Ελεγχόμενη αποδέσμευση μικροβιακών ουσιών απο πολυμερικές μήτρες
Αρ. Αίτησης: 14.02.2003/20030100081
Κωδ. Διπλώματος: 1004764/16.12.2004
Εφευρέτες: Ι. Καλλίτσης, Σ. Οικονομοπούλου, A. Soto-Beobide, Γ. Βογιατζής, Κ. Ανδρεοπούλου, Χ. Κατσίχτης, Ε. Τσαρτόλια, Α. Παπαδόπουλος
Χώρα: Ελλάδα, έως 15.02.2023
Δικαιούχοι: ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, ΑΡΓΩ Α.Ε.
Παρατήρηση: Σε ισχύ
   

   
Τίτλος: Δικτυωματικοί φορείς κατασκευασμένοι από σύνθετα πολυμερικά υλικά
Αρ. Αίτησης: 20010100233/07.05.2001
Κωδ. Διπλώματος: 1003936/05.07.2002
Εφευρέτες: Κωστόπουλος Β., Γαλιώτης Κ., Μαρκόπουλος Ι., Βλάχος Δ., Τσάντζαλης Σ., Τσικνιάς Τ., Σπυρόπουλος Α., Σκουτεροπούλου Α.Μ., Λιρουδιά Κ., Γκούφα Ε.
Χώρα: Ελλάδα, έως 08.05.2021
Δικαιούχοι: ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, ΤΣΙΚΝΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Παρατήρηση: Σε ισχύ
   

   
Τίτλος: Διεργασία για την καταλυτική εκλεκτική οξείδωση του μονοξειδίου του άνθρακα σε αέρια μείγματα που περιέχουν περίσσεια υδρογόνου
Αρ. Αίτησης: WO01/60738 A2/23.8.01
Κωδ. Διπλώματος: EP1255693/13.11.2002
Εφευρέτες: Stanko Hocevar, Jurka Batista, Χ. Ματραλής, Θ. Ιωαννίδης, Γ, Αυγουρόπουλος
Χώρα: Σλοβενία
Δικαιούχοι: ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, National Institute of Chemistry, Slovenia
Παρατήρηση: Μη ισχύουσα
   

   
Τίτλος: Μεβράνες πολυμερών εμποτισμένες με οξύ για χρήση ως στερεοί καταλύτες
Αρ. Αίτησης: 990100451/30.12.1999
Κωδ. Διπλώματος: 1003647/30.08.2001
Εφευρέτες: Κ. Χασιώτης, Ι. Καλλίτσης, Β. Ντεϊμεντέ, Γ. Βογιατζής, Χ. Κοντογιάννης, Γ. Παπαθεοδώρου
Χώρα: Ελλάδα, έως 31.12.2019
Δικαιούχοι: ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Εφευρέτες
Παρατήρηση: Σε ισχύ
   

   
Τίτλος: Εναπόθεση ανοργάνων αλάτων σε πορώδη μέσα
Αρ. Αίτησης: PSNO19985505
Κωδ. Διπλώματος: NO313203/26.08.2002
Εφευρέτες: Α.Χ. Παγιατάκης, Π. Κουτσούκος, T. Østvold, P. Read
Χώρα: Νορβηγία
Δικαιούχοι: ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, T. Østvold, P. Read
Παρατήρηση: Ισχύει μόνο η νορβηγική πατέντα
   

   
Τίτλος: Καταλύτες για τη καύση πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs)
Αρ. Αίτησης: 970100021/24.01.97
Κωδ. Διπλώματος: 1002923/16.06.1998
Εφευρέτες: Βερύκιος Ξ., Παπαευθύμίου Π., Ιωαννίδης Θ.
Χώρα: Ελλάδα, έως 25.01.2017
Δικαιούχοι: ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Εφευρέτες
Παρατήρηση: Μη ισχύουσα
   

   
Τίτλος: Καταλύτης ρουθουνίου για την μερική οξείδωση ελαφρών υδρογονανθράκων προς αέριο σύνθεσης
Αρ. Αίτησης: 970100021/24.01.97
Κωδ. Διπλώματος: 1002923/16.06.1998
Εφευρέτες: Βερύκιος Ξ., Μπουκουβάλας Ι., Z. Zhang
Χώρα: Ελλάδα, έως 25.01.2017
Δικαιούχοι: ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Εφευρέτες
Παρατήρηση: Μη ισχύουσα
   

   
Τίτλος: Καταλύες για τη μερική οξείδωση ελαφρών υδρογονανθράκων προς αέριο σύνθεσης
Αρ. Αίτησης: 950100173/03.05.1995
Κωδ. Διπλώματος: 1002714/10.06.1997
Εφευρέτες: Ξ. Βερύκιος, Μπουκουβάλας Ι., Z. Zhang
Χώρα: Ελλάδα, έως 04.05.2015
Δικαιούχοι: ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Εφευρέτες
Παρατήρηση: Μη ισχύουσα
   

   
Τίτλος: Ένας σταθερός και ενεργός καταλύτης νικελίου για την αναμόρφωση του CH4 με CO2 σε αέριο σύνθεσης
Αρ. Αίτησης: 94600005.6/13.07.1994
Κωδ. Διπλώματος: EP069245/17.05.2000
Εφευρέτες: Βερύκιος Ξ., Zhang Z
Χώρα: Σουηδία, Γαλλία, Βέλγιο, Αγγλία, Δανία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Ελβετία, Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία, Αυστρία, Πορτογαλία
Δικαιούχοι: ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Εφευρέτες
Παρατήρηση: Μη ισχύουσα.
   

   
Τίτλος: Καταλύτες μετάλλου-στερεού ηλεκτρολύτη
Αρ. Αίτησης: 90600021.1/10.10.1990
Κωδ. Διπλώματος: 0480116/15.04.1992
Εφευρέτες: Π. Τσιακάρας, Ι. Γεντεκάκης, Σ. Μπεμπέλης, Κ. Βαγενάς
Χώρα: Γερμανία, Γαλλία, Σουηδία, Αγγλία, Βέλγιο, Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία, Δανία, Ελλάδα
Δικαιούχοι: ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Εφευρέτες
Παρατήρηση: Έχει πωληθεί στη BASF
   

   
Τίτλος: Εναπόθεση υδροξυαπατίτη σε φωσφορυλιωμένα πολυμερή
Αρ. Αίτησης: 900100418/31.05.1990
Κωδ. Διπλώματος: 1001902/19.06.1995
Εφευρέτες: Π. Κουτσούκος, Ε. Ντάλλας, Ι. Καλλίτσης
Χώρα: Ελλάδα, έως 01.06.2010
Δικαιούχοι: ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
Παρατήρηση: Μη ισχύουσα
   

   
Τίτλος: Επίδραση των μαγνητικών πεδίων στον σχηματισμό ανθρακικού ασβεστίου σε γυάλινους αντιδραστήρες
Αρ. Αίτησης: 900100417/31.05.1990
Κωδ. Διπλώματος: 1001901/19.06.1995
Εφευρέτες: Π. Κουτσούκος, Ε. Ντάλλας
Χώρα: Greece till 01.06.2010
Δικαιούχοι: ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
Παρατήρηση: Μη ισχύουσα
   

   
Τίτλος: Εναπόθεση υδροξυαπατίτη σε φωσφορυλιωμένα πολυμερή
Αρ. Αίτησης: 880100802/28.11.1988
Κωδ. Διπλώματος: 1002030/31.10.1995
Εφευρέτες: Π. Κουτσούκος, Ε. Ντάλλας, Ι. Καλλίτσης
Χώρα: Ελλάδα, έως 29.11.2008
Δικαιούχοι: Π. Κουτσούκος, Ε. Ντάλλας, Ι. Καλλίτσης
Παρατήρηση: Μη ισχύουσα
   

   
Τίτλος: Εναπόθεση ανθρακικού ασβεστίου σε σουλφονωμένα πολυμερή
Αρ. Αίτησης: 880100801/28.11.88
Κωδ. Διπλώματος: 1002029/31.10.95
Εφευρέτες: Π. Κουτσούκος, Ε. Ντάλλας, Ι. Καλλίτσης
Χώρα: Ελλάδα, έως 29.11.2008
Δικαιούχοι: ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
Παρατήρηση: Μη ισχύουσα
   

 

 

 
bg_inside_main_right
passepartout
main_bottom2
passepartout  
passepartoutΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Οδός Σταδίου, Πλατάνι, Τ.Θ. 1414, 26504 Πάτρα
passepartoutΤηλ.: 2610.965.300 E-mail: info@iceht.forth.gr
passepartout
W3CHostmasterpassepartout
passepartout© Copyright ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ, All rights reserved.

passepartoutΕπικοινωνία | Τηλεφωνικός Κατάλογος | Σύνδεσμοι | English


Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα