Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
passepartoutΙνστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής English versionpassepartout
passepartout
bg_inside_main_left
passepartout
bg_LeftMenuTop_big
bg_LeftMenuBottom_bigpassepartout
passepartout
ArrowRightRed
Βρίσκεστε εδώ: ΙΕΧΜΗ > Επιτεύγματα > Δημοσιεύσεις σε περιοδικά υψηλής απήχησης
youarehere2
 

Δημοσιεύσεις σε περιοδικά υψηλής απήχησης

Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει δημοσιεύσεις των μελών του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ από το 2000 σε επιστημονικά περιοδικά με δείκτη απήχησης (impact factor) μεγαλύτερο του έξι (6).

 


2020

Nilsson Hall G, Mendes L., Gklava C., Geris L., Luyten FP, Papantoniou I., "Developmentally Engineered Callus Organoid Bioassemblies Exhibit Predictive In Vivo Long Bone Healing", Advanced Science, 7: Article number: 1902295 (2020)
Impact Factor (2018): 15.804

AdvancedScience_Papantoniou
Androulidakis C., Koukaras E.N., Paterakis G. et al. "Tunable macroscale structural superlubricity in two-layer graphene via strain engineering" Nat Commun 11, Article Number 1595 (2020)
Impact Factor (2018): 11.878

NatureCommunication_Promo_animated
Aggelopoulos C.A., Hatzisymeon M., Tataraki D., Rassias G., "Remediation of ciprofloxacin-contaminated soil by nanosecond pulsed dielectric barrier discharge plasma: Influencing factors and degradation mechanisms",  Chemical Engineering Journal, 393: art. no. 124768  (2020)
Impact Factor (2018): 8.355

graphical abstarct_soil_ex_situ_f
© 2019 Elsevier B.V. All rights reserved.
Athanasiou M., Niakolas D.K., Bebelis S., Neophytides S.G., "Steam effect on Gerischer impedance response of a Ni/GDC|YSZ|LSM fuel cell / anode", Journal of Power Sources, 448: art. no. 227404 (2020)
Impact Factor (2018): 7.467

Figure-Neophyt_Niakollas
© 2019 Elsevier B.V. All rights reserved.2019

Piperigkou Z., Karamanos N.K., "Dynamic Interplay between miRNAs and the Extracellular Matrix Influences the Tumor Microenvironment", Trends in Biochemical Sciences (2019). 44(12): 1076-1088 (2019)
Impact Factor (2018): 16.889

2019Ito
© 2019 Elsevier Ltd. All rights reservedNilsson Hall G, Mendes L., Gklava C., Geris L., Luyten FP, Papantoniou I., "Developmentally Engineered Callus Organoid Bioassemblies Exhibit Predictive In Vivo Long Bone Healing", Advanced Science, In Press
Impact Factor (2018): 15.804

AdvancedScience_Papantoniou


Lycourghiotis S., Kordouli E., Sygellou L., Bourikas K., Kordulis C.,"Nickel catalysts supported on palygorskite for transformation of waste cooking oils into green diesel", Applied Catalysis B: Environmental, 259: art. no. 118059
Impact Factor (2018): 14.229

Figure_Kordulis
© 2019 Elsevier B.V. All rights reserved.Zagoraiou E., Daletou M.K., Sygellou L., Ballomenou S., Neophytides S.G., "Highly dispersed platinum supported catalysts - Effect of properties on the electrocatalytic activity", Applied Catalysis B: Environmental, 259:art. no. 118050 (2019)
Impact Factor (2018): 14.229

Figure-Neophyt-Daletou
© 2019 Elsevier B.V. All rights reserved.Ito A., Myriokefalitakis S., Kanakidou M., (...), Nenes A., Duce R.A., "Pyrogenic iron: The missing link to high iron solubility in aerosols", Science Advances, 5(5): Article number: eaau7671 (2019)
Impact Factor (2018): 12,804

2019Ito
O.A. © 2019 AAASPastore Carbone M.G., Manikas A.C., Souli I., Pavlou C., Galiotis C., "Mosaic pattern formation in exfoliated graphene by mechanical deformation", Nature Communications, 10: Article number: 1572 (2019)
Impact Factor (2018): 11.878

PastoreCarbone
Copyright © 2019, Springer Nature Publishing AGPiperigkou Z., Karamanos N.K., "Estrogen receptor-mediated targeting of the extracellular matrix network in cancer", Seminars in Cancer Biology (2019). Article in Press
Impact Factor (2018): 9.658

Figure-Karamanos-Seminars
© 2019 Elsevier Ltd. All rights reservedVasileiadis T., Skountzos E.N., Foster D., Coleman S.P., Zahn D., Krecinic,F., Mavrantzas V.G., Palmer R.E., Ernstorfer R., "Ultrafast rotational motions of supported nanoclusters probed by electron diffraction", NANOSCALE HORIZONS, 4(5): 1164-1173 (2019)
Impact Factor (2018): 9.095

Mavrantzas
[Vasileiadis T., Skountzos E.N., Foster D., Coleman S.P., Zahn D., Krecinic,F., Mavrantzas V.G., Palmer R.E., Ernstorfer R., "Ultrafast rotational motions of supported nanoclusters probed by electron diffraction", NANOSCALE HORIZONS, 4(5): 1164-1173 (2019).] - Published by The Royal Society of Chemistry.
Antonopoulou G., Ntaikou C., Pastore Carbone M., di Bitonto L., Bebelis S., Lyberatos G., "An overall perspective for the energetic valorization of household food waste using microbial fuel cell technology of its extract, coupled with anaerobic digestion of the solid residue", Applied Energy, 242: 1064-1073 (2019)
Impact Factor (2018): 8.426

Antonopoulou
Copyright © 2019, Elsevier Ltd. All rights reserved
Bali N., Aggelopoulos C.A., Skouras E.D., Tsakiroglou C.D., Burganos V.N., "Modeling of a DBD plasma reactor for porous soil remediation", Chemical Engineering Journal, 373: 393-405 (2019)
Impact Factor (2018): 8.355

2019Bali
© 2019 Elsevier B.V. All rights reservedAlexiadis O., Cheimarios N., Peristeras L.D., Bick A., Mavrantzas V.G., Theodorou D.N., Hill J.R., Krokidis X., "Chameleon: A generalized, connectivity altering software for tackling properties of realistic polymer systems", Wiley Interdis, Ciplinary Reviews - Computational Molecular Science, 9(5): art. no. e1414
Impact Factor (2018):8.127

Chameleon_software.jpg

Copyright © 2019, John Wiley and SonsNeofytidis C., Ioannidou E., Sygellou L., Kollia M., Niakolas D.K., "Affecting the H2O electrolysis process in SOECs through modification of NiO/GDC; experimental case of Au-Mo-Ni synergy", Journal of Catalysis, 373: 260-275 (2019)
Impact Factor (2018): 7.723

Niakolas
Copyright © 2019 The Authors. Published by Elsevier Inc.
Sampathkumar K., Androulidakis C., Koukaras E., Rahovaad J., Drogowska K., Kalbaca M., Vetushka A., Fejfare A., Galiotis C., Frank O., "Sculpturing graphene wrinkle patterns into compliant substrates", Carbon, 146: 772-778 (2019)
Impact Factor (2018): 7.466

Sampathkumar
Copyright © 2019, Elsevier Ltd. All rights reserved


Pantano M.F., Iacob E., Picciotto A., Margesin B., Centeno A., Zurutuza A., Galiotis C., Pugno N.M., Speranza G., "Investigation of charges-driven interaction between graphene and different SiO2 surfaces", Carbon, 148: 336-343 (2019)
Impact Factor (2018): 7.466

Pantano
Copyright © 2019 Elsevier Ltd. All rights reservedKovtun A., Treossi E., Mirotta N., Scida A., Liscio A., Christian M., Valorosi F., Boschi A., Young R.J., Galiotis C., Kinloch I.A., Morandi V., Palermo V., "Benchmarking of graphene-based materials: real commercial products versus ideal graphene", 2D Materials, 6(2): art no. 025006 (2019)
Impact Factor (2018): 7.343

Kovtun
Copyright © 2019, IOP ScienceShi, X., Nenes, A., Xiao, Z., Song, S., Yu, H., Shi, G., Zhao, Q., Chen, K., Feng, Y., Russell, A.G., "High-resolution datasets unravel the effects of sources and meteorological conditions on nitrate and its gas-particle partitioning", Env.Sci.Tech., 53(6): 3048-3057 (2019)
Impact Factor (2018): 7.149

2019Shi
Copyright © 2019, American Chemical Society


Peng X., Vasilakos P., Nenes A., Shi S., Qian Y., Shi X., Xiao Z., Chen K., Feng Y., Russell A.G., "Detailed Analysis of Estimated pH, Activity Coefficients, and Ion Concentrations between the Three Aerosol Thermodynamic Models", Environmental Science and Technology, 53 (15):8903-8913
Impact Factor (2018): 7.149

Figure_EST_Peng
Reprinted with permission from {Environmental Science and Technology, 53 (15):8903-8913}. Copyright © 2019, American Chemical SocietyGkermpoura S.S., Papadimitriou K.D., Skountzos E.N., Polyzos I., Carbone M.G.P., Kotrotsos A., Mavrantzas V.G., Galiotis C., Tsitsilianis C., "3-Arm star pyrene-functional PMMAs for efficient exfoliation of graphite in chloroform: fabrication of graphene-reinforced fibrous veils", NANOSCALE, 11(3): 915-931 (2019)
Impact Factor (2018): 6.970

Gkermpoura
Reproduced from Gkermpoura S.S., Papadimitriou K.D., Skountzos E.N., Polyzos I., Carbone M.G.P., Kotrotsos A., Mavrantzas V.G., Galiotis C., Tsitsilianis C., "3-Arm star pyrene-functional PMMAs for efficient exfoliation of graphite in chloroform: fabrication of graphene-reinforced fibrous veils", NANOSCALE, Volume: 11 Issue: 3 Pages: 915-931 with permission from The Royal Society of ChemistryManikas A.C., Pastore Carbone M.G., Woods C. R., Wang Y., Souli I., Anagnostopoulos G., Hadjinicolaou M., Novoselovc K.S., Galiotis C., "Stress transfer at the nanoscale on graphene ribbons of regular geometry", Nanoscale, 11(30):14354-14361 (2019)
Impact Factor (2018):6.97

galiotis_nanoscale.jpg

Reproduced from Ref. Manikas A.C., Pastore Carbone M.G., Woods C. R., Wang Y., Souli I., Anagnostopoulos G., Hadjinicolaou M., Novoselovc K.S., Galiotis C., "Stress transfer at the nanoscale on graphene ribbons of regular geometry", Nanoscale, 11(30):14354-14361 (2019). with permission from The Royal Society of Chemistry.Ben Atitallah I., Antonopoulou G., Ntaikou I., Alexandropoulou M., Nasri M., Mechichi T., Lyberatos G., "On the evaluation of different saccharification schemes for enhanced bioethanol production from potato peels waste via a newly isolated yeast strain of Wickerhamomyces anomalus", Bioresource Technology, 289:art. no. 121614 (2019)
Impact Factor (2018): 6.669

2019 LyberatosTsourtou F.D., Peroukidis S.D., Mavrantzas V.G., Molecular dynamics simulation of α-unsubstituted oligo-thiophenes: Dependence of their high-temperature liquid-crystalline phase behaviour on molecular length, Journal of Materials Chemistry C, 7 (32):9984-9995 (2019).
Impact Factor (2018): 6.641

Figure_Mavrantzas
Reproduced from Ref. Tsourtou F.D., Peroukidis S.D., Mavrantzas V.G., Molecular dynamics simulation of α-unsubstituted oligo-thiophenes: Dependence of their high-temperature liquid-crystalline phase behaviour on molecular length Journal of Materials Chemistry C, 7 (32):9984-9995 (2019) with permission from The Royal Society of Chemistry.
Kostopoulos V., Kotrotsos A., Sousanis A., Sotiriadis G., "Fatigue behaviour of open-hole carbon fibre/epoxy composites containing bis-maleimide based polymer blend interleaves as self-healing agent", Composites Science and Technology, 171:86-93 (2019)
Impact Factor (2018): 6.309

2019 Kostopoulos
Copyright © 2018, Elsevier Ltd. All rights reservedKagkoura A., Tzanidis I., Dracopoulos V., Tagmatarchis N., Tasis D., "Template synthesis of defect-rich MoS2-based assemblies as electrocatalytic platforms for hydrogen evolution reaction", Chemical Communications, 373: 2078-2081 (2019)
Impact Factor (2018): 6.164

Kagkoura
Reproduced from Kagkoura A., Tzanidis I., Dracopoulos V., Tagmatarchis N., Tasis D., "Template synthesis of defect-rich MoS2-based assemblies as electrocatalytic platforms for hydrogen evolution reaction", Chemical Communication, 55: 2078-2081 (2019) with permission from The Royal Society of Chemistry
2018

Karamanos N.K., Piperigkou Z., Theocharis A.D., Watanabe H., Franchi M., Baud S., Brezillon S., Gotte M., Passi A., Vigetti D., Ricard-Blum S., Sanderson R.D., Neill T., Iozzo R.V. "Proteoglycan chemical diversity drives multifunctional cell regulation and therapeutics", Chemical Reviews, 118(28): 9152-9232 (2018)
Impact Factor (2017): 52.613

Karamanos
Copyright © 2018, American Chemical SocietyΙoannidou E., Neofytidis C., Sygellou L., Niakolas D.K., "Au-doped Ni/GDC as an Improved Cathode Electrocatalyst for H2O Electrolysis in SOECs", Applied Catalysis B: Environmental, 236:253-264 (2018)
Impact Factor (2017): 11.698

Niakolas-Sygellou.jpg

Copyright © 2018 The Authors. Published by Elsevier B.V.Al-Anazi A., Abdelraheem W.H., Han C., Nadagouda M.N., Sygellou L., Arfanis M.K., Falaras P., Sharma V.K., Dionysiou D.D., "Cobalt ferrite nanoparticles with controlled composition-peroxymonosulfate mediated degradation of 2-phenylbenzimidazole-5-sulfonic acid", Applied Catalysis B: Environmental, 221: 266-279 (2018)
Impact Factor (2017): 11.698

Al-Anazi
Copyright © 2017 Elsevier B.V. All rights reservedKaraolia P., Michael-Kordatou I., Hapeshi E., Drosou C., Bertakis Y., Christofilos D., Armatas G.S., Sygellou L., Schwartz T., Xekoukoulotakis N.P., Fatta-Kassinos D., "Removal of antibiotics, antibiotic-resistant bacteria and their associated genes by graphene-based TiO2 composite photocatalysts under solar radiation in urban wastewaters", Applied Catalysis B: Environmental, 224:810-824 (2018)
Impact Factor (2017): 11.698

Karaolia
Copyright © 2017 Elsevier B.V. All rights reservedKordouli E., Pawele, B., Bourika, K., Kordulis C., Fierr, J.L.G., Lycourghioti, A., "Mo promoted Ni-Al2O3 co-precipitated catalysts for green diesel production", Applied Catalysis B: Environmental, 229:139-154 (2018)
Impact Factor (2017): 11.698

KordouliE
Copyright © 2018 Elsevier B.V. All rights reservedMakarouni D., Lycourghiotis S., Kordouli E., Bourikas K., Kordulis C., Dourtoglou V., "Transformation of limonene into p-cymene over acid activated natural mordenite utilizing atmospheric oxygen as a green oxidant: A novel mechanism", Applied Catalysis B: Environmental, 224:740-750 (2018)
Impact Factor (2017): 11.698

Makarouni
Copyright © 2017 The Authors. Published by Elsevier B.V.Lykaki M., Pachatouridou E., Carabineirou S.A.C., Iliopoulou E., Andriopoulou C., Kallithrakas-Kontos N., Boghosian S., Konsolakis M., "Ceria nanoparticles shape effects on the structural defects and surface chemistry: Implications in CO oxidation by Cu/CeO2 catalysts", Applied Catalysis B: Environmental, 230:18-28 (2018)
Impact Factor (2017): 11.698

Lykaki
Copyright © 2018 Elsevier B.V. All rights reservedAnagnostopoulos G., Paterakis G., Polyzos I., Pappas P.-N., Kouroupis-Agalou K., Mirotta N., Scida A., Palermo V., Parthenios J., Papagelis K., Galiotis C., "Strain Engineering in Highly Wrinkled CVD Graphene/Epoxy Systems", ACS Applied Materials and Interface, 10(49): 43192-43202 (2018)
Impact Factor (2017): 8.097

Anagnostopoulos
Copyright © 2018 American Chemical SocietyCarlton A.G., De Gouw J., Jimenez J.L., Ambrose J.L., Attwood A.R., Brown S., Baker K.R., Brock C., Cohen R.C., Edgerton S., Farkas C.M., Farmer D., Goldstein A.H., Gratz L., Guenther A., Hunt S., Jaegle L., Jaffe D.A., Mak J., Mcclure C., Nenes A., Nguyen T.K., Pierce J.R., De Sa S., Selin N.E., Shah V., Shaw S., Shepson P.B., Song S., Stutz J., Surratt J.D., Turpin B.J., Warneke C., Washenfelder R.A., Wennberg P.O., Zhou X., "Synthesis of the southeast atmosphere studies: Investigating fundamental atmospheric chemistry questions", Bulletin of the American Meteorological Society, 99(3):547-567 (2018)
Impact Factor (2017): 7.281

Carlton
Copyright © Copyright [2018] AMSAntonelou A., Sygellou L., Vrettos K., Georgakilas V., Yannopoulos S.N., "Efficient defect healing and ultralow sheet resistance of laser-assisted reduced graphene oxide at ambient conditions", Carbon, 139: 492-499 (2018)
Impact Factor (2017): 7.082

Antonelou
Copyright © 2018 Elsevier Ltd. All rights reservedAndroulidakis C., Koukaras E.N., Hadjinicolaou M., Galiotis C., "Non-Eulerian behavior of graphitic materials under compression", Carbon, 138:227-233 (2018)
Impact Factor (2017): 7.082

Androulidakis_hi1
cc_BYElsevier Ltd. All rights reservedMichail A., Parthenios J., Anestopoulos D., Galiotis C., Christian M., Ortolani L., Morandi V., Papagelis K., "Controllable, eco-friendly, synthesis of highly crystalline 2D-MoS2 and clarification of the role of growth-induced strain", 2D Materials, 5: art no 035035 (2018)
Impact Factor (2017): 7.042

Michail
cc_BYMueller N.S., Heeg S., Alvarez M.P., Kusch P., Wasserroth S., Clark N., Schedin F., Parthenios J., Papagelis K., Galiotis C., Kalbac M., Vijayaraghavan A., Huebner U., Gorbachev R., Frank O., Reich S., "Evaluating arbitrary strain configurations and doping in graphene with Raman spectroscopy", 2D Materials, 5: art. no. 015016 (2018)
Impact Factor (2017): 7.042

Mueller.jpg
cc_BYKallitsis K.J., Nannou R., Andreopoulou A.K., Daletou M.K., Papaioannou D., Neophytides S.G., Kallitsis J.K., "Crosslinked wholly aromatic polyether membranes based on quinoline derivatives and their application in high temperature polymer electrolyte membrane fuel cells", Journal of Power Sources, 379:144-154 (2018)
Impact Factor (2017): 6.945

kallitsis_hi1
Copyright © 2018 Elsevier B.V. All rights reservedAggelopoulos C.A., Tataraki D., Rassias G., "Degradation of atrazine in soil by dielectric barrier discharge plasma - Potential singlet oxygen mediation", Chemical Engineering Journal, 347:682-694 (2018)
Impact Factor (2017): 6.735

Aggelopoulos_hi1.jpg
Copyright © 2018 Elsevier B.V. All rights reservedJulin J., Murphy B.N., Patoulias D., Fountoukis C., Olenius T., Pandis S.N., Riipinen I., :"Impacts of Future European Emission Reductions on Aerosol Particle Number Concentrations Accounting for Effects of Ammonia, Amines, and Organic Species", Environmental Science and Technology, 52(2):692-700 (2018)
Impact Factor (2017): 6.653

Julin
Copyright © 2018, American Chemical Society Reprinted with permission from { JULIN J., MURPHY B.N., PATOULIAS D., FOUNTOUKIS C., OLENIUS T., PANDIS S.N., RIIPINEN I., :"IMPACTS OF FUTURE EUROPEAN EMISSION REDUCTIONS ON AEROSOL PARTICLE NUMBER CONCENTRATIONS ACCOUNTING FOR EFFETCS OF AMMONIA, AMINES AND ORGANIC SPECIES", ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 52(2):692-700}. Copyright {2018} American Chemical SocietyKostenidou E., Karnezi E., Kolodziejczyk A., Szmigielski R., Pandis S.N., "Physical and Chemical Properties of 3-Methyl-1,2,3-butanetricarboxylic Acid (MBTCA) Aerosol", Environmental Science and Technology, 52(3):1150-1155 (2018)
Impact Factor (2017): 6.653

Kostenidou
Copyright © 2018, American Chemical Society Reprinted with permission from { Kostenidou E., Karnezi E., Kolodziejczyk A., Szmigielski R., Pandis S.N., "Physical and Chemical Properties of 3-Methyl-1,2,3-butanetricarboxylic Acid (MBTCA) Aerosol", Environmental Science and Technology, 52(3):1150-1155}Refoyo R., Skouras E.D., Chevtchik N.V., Stamatialis D., Burganos V.N., "Transport and reaction phenomena in multilayer membranes functioning as bioartificial kidney devices", Journal of Membrane Science, 565:61-71 (2018)
Impact Factor (2017): 6.578

Refoyo.jpg
Copyright © 2018 Elsevier B.V. All rights reservedTsalikis D.G., Alatas P.V., Peristeras L.D., Mavrantzas V.G., "Scaling Laws for the Conformation and Viscosity of Ring Polymers in the Crossover Region around Me from Detailed Molecular Dynamics Simulations", ACS Macro Letters, 7(8): 916-920 (2018)
Impact Factor (2017): 6.131

Tsalikis
Copyright © (2018) American Chemical Society. Reprinted (adapted) with permission from (Tsalikis D.G., Alatas P.V., Peristeras L.D., Mavrantzas V.G., "Scaling Laws for the Conformation and Viscosity of Ring Polymers in the Crossover Region around Me from Detailed Molecular Dynamics Simulations", ACS Macro Letters, 7(8): 916-920) 

2017


Zhang Y., Forrister H., Liu J., DIbb J., Anderson B., Schwarz J.P., Perring A.E., Jimenez J.L., Campuzano-Jost P., Wang Y., Nenes A., Weber R.J., "Top-of-atmosphere radiative forcing affected by brown carbon in the upper troposphere", Nature Geoscience, 10 (7):486-489 (2017)
Impact Factor (2016): 13.941

Zhang
Copyright © 2017, Rights Managed by Nature Publishing GroupZieger P., Vaisanen O., Corbin J.C., Partridge D.G., Bastelberger S., Mousavi-Fard M., Rosati B., Gysel M., Krieger U.K., Leck C., Nenes A., Riipinen I., Virtanen A., Salter M.E., "Revising the hygroscopicity of inorganic sea salt particles", Nature Communications, 8, art. no. 15883 (2017)
Impact Factor (2016): 12.124

Zieger
cc_BYAgalioti T., Giannou A.D., Krontira A.C., Kanellakis N.I., Kati D., Vreka M., Pepe M., Spella M., Lilis I., Zazara D.E., Nikolouli E., Spiropoulou N., Papadakis A., Papadia K., Voulgaridis A., Harokopos V., Stamou P., Meiners S., Eickelberg O., Snyder L.A., Antimisiaris S.G., Kardamakis D., Psallidas I., Marazioti A., Stathopoulos G.T., "Mutant KRAS promotes malignant pleural effusion formation", Nature Communications, 8, art. no. 15205 (2017)
Impact Factor (2016): 12.124

Agalioti
Copyright © 2017, Rights Managed by Nature Publishing GroupAggelopoulos C.A., Dimitropoulos M., Govatsi A., Sygellou L., Tsakiroglou C.D., Yannopoulos S.N., "Influence of the surface-to-bulk defects ratio of ZnO and TiO2 on their UV-mediated photocatalytic activity", Applied Catalysis B: Environmental, 205: 292-301 (2017)
Impact Factor (2016): 9.446

Aggelopoulos
Copyright © 2016 Elsevier B.V. All rights reservedKordouli E., Sygellou L., Kordulis C., Bourikas K., Lycourghiotis A., "Probing the synergistic ratio of the NiMo/γ-Al2O3reduced catalystsfor the transformation of natural triglycerides into green diesel", Applied Catalysis B: Environmental 209: 12-22 (2017)
Impact Factor (2016): 9.446

Kordouli
Copyright © 2016 Elsevier B.V. All rights reservedAgrawal M., Ajazuddin, Tripathi D.K., Saraf S., Saraf S., Antimisiaris S.G., Mourtas S., Hammarlund-Udenaes M., Alexander A., "Recent advancements in liposomes targeting strategies to cross blood-brain barrier (BBB) for the treatment of Alzheimer's disease", Journal of Controlled Release, 260:61-77 (2017)
Impact Factor (2016): 7.786

Agrawal
Copyright © 2016 Elsevier B.V. All rights reservedAndroulidakis C., Koukaras, E.N., Rahov, J., Sampathkuma, K., Parthenios J., Papagelis K., Frank O., Galiotis C., "Wrinkled Few-Layer Graphene as Highly Efficient Load Bearer", ACS Applied Materials and Interfaces, 9(31):26593-26601 (2017)
Impact Factor (2016): 7.504

Androulidakis
"Reprinted with permission from {Androulidakis C., Koukaras, E.N., Rahov, J., Sampathkuma, K., Parthenios J., Papagelis K., Frank O., Galiotis C., "Wrinkled Few-Layer Graphene as Highly Efficient Load Bearer", ACS Applied Materials and Interfaces, 9(31):26593-26601 }. Copyright 2017 American Chemical Society."
Bekris L., Frontistis Z., Trakakis G., Sygellou L., Galiotis C., Mantzavinos D., "Graphene: A new activator of sodium persulfate for the advanced oxidation of parabens in water", Water Research, 126:111-121 (2017)
Impact Factor (2016): 6.942

No-7a-Bekris
© 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved
Gorgolis G., Galiotis C., "Graphene aerogels: a review", 2D Materials, 4(3): art.no:032001 (2017)
Impact Factor (2016): 6.937

Gorgolis.jpg
Papaefthimiou V., Niakolas D.K., Paloukis F., Teschner D., Knop-Gericke A., Haevecker M., Zafeiratos S., "Operando observation of nickel/ceria electrode surfaces during intermediate temperature steam electrolysis", Journal of Catalysis, 352:305-313 (2017)
Impact Factor (2016):6.844

Papaefthimiou
Copyright © 2017 Elsevier Inc. All rights reserved. Figure A. Schematic representation of the proposed nickel and ceria surface arrangement under different operation conditions. For clarity the nickel and ceria grains are represented by a single layer of spherical core/shell particles symmetrically arranged over the YSZ electrolyte
Burganos V.N., Skouras E.D., Kalarakis A.N., "An integrated simulator of structure and anisotropic flow in gas diffusion layers with hydrophobic additives", Journal of Power Sources, 365:179-189 (2017)
Impact Factor (2016): 6.395

BurganosFigure
Copyright © 2017 Elsevier Inc. All rights reserved
Angelopoulou P., Paloukis F., Slowik G., Wojcik G., Avgouropoulos G., "Combustion-synthesized LixMn2O4-based spinel nanorods as cathode materials for lithium-ion batteries", Chemical Engineering Journal, 311:191-202 (2017)
Impact Factor (2016): 6.216

Angelopoulou
Copyright © 2017 Elsevier Inc. All rights reserved
Budisulistiorini S.H., Nenes A., Carlton A.G., Surratt J.D., McNeill V.F., Pye H.O.T., "Simulating Aqueous-Phase Isoprene-Epoxydiol (IEPOX) Secondary Organic Aerosol Production during the 2013 Southern Oxidant and Aerosol Study (SOAS)", Environmental Science and Technology, 51(9):5026-5034 (2017)
Impact Factor (2016): 6.198

Budisulistiorini
"Reprinted (adapted) with permission from (Budisulistiorini S.H., Nenes A., Carlton A.G., Surratt J.D., McNeill V.F., Pye H.O.T., "Simulating Aqueous-Phase Isoprene-Epoxydiol (IEPOX) Secondary Organic Aerosol Production during the 2013 Southern Oxidant and Aerosol Study (SOAS)", Environmental Science and Technology, 51(9):5026-5034 (2017)). Copyright (2017) American Chemical Society."
Fang T., Guo H., Zeng L., Verma V., Nenes A., Weber R.J., "Highly acidic ambient particles, soluble metals, and oxidative potential: a link between sulfate and aerosol toxicity", Environmental Science and Technology, 51(5):2611-2620 (2017)
Impact Factor (2016): 6.198

Fang
"Reprinted (adapted) with permission from (ang T., Guo H., Zeng L., Verma V., Nenes A., Weber R.J., "Highly acidic ambient particles, soluble metals, and oxidative potential: a link between sulfate and aerosol toxicity", Environmental Science and Technology, 51(5):2611-2620 (2017)). Copyright (2017) American Chemical Society."
Wong J.P.S., Nenes A., Weber R.J., "Changes in Light Absorptivity of Molecular Weight Separated Brown Carbon Due to Photolytic Aging", Environmental Science and Technology, 51(15):8414-8421 (2017)
Impact Factor (2016): 6.198

Wong.jpg
Reprinted (adapted) with permission from (Wong J.P.S., Nenes A., Weber R.J., "Changes in Light Absorptivity of Molecular Weight Separated Brown Carbon Due to Photolytic Aging", Environmental Science and Technology, 51(15):8414-8421 (2017)). Copyright (2017) American Chemical Society.
Harbi K., Makridis P., Koukoumis C., Papadionysiou M., Vgenis T., Kornaros M., Ntaikou I., Giokas S., Dailianis S., "Evaluation of a battery of marine species-based bioassays against raw and treated municipal wastewaters", Journal of Hazardous Materials, Volume 321:537-546, (2017)
Impact Factor (2016): 6.065

Harbi
Copyright © 2016 Elsevier B.V. All rights reserved.
Lytras G., Lytras C., Argyropoulou D., Dimopoulos N., Malavetas G., Lyberatos G., "A novel two-phase bioreactor for microbial hexavalent chromium removal from wastewater", Journal of Hazardous Materials, 336:41-51 (2017)
Impact Factor (2016):6.065

Lytras
Copyright © 2016 Elsevier B.V. All rights reserved.
Raptis D., Dracopoulos V., Lianos P., "Renewable energy production by photoelectrochemical oxidation of organic wastes using WO3 photoanodes", Journal of Hazardous Materials, 333:259-264 (2017)
Impact Factor: 6.065

Raptis.jpg
Copyright © 2016 Elsevier B.V. All rights reserved.
Bali N., Petsi A.J., Skouras E.D., Burganos V.N., "Three-dimensional reconstruction of bioactive membranes and pore-scale simulation of enzymatic reactions: The case of lactose hydrolysis", Journal of Membrane Science, 524: 225-234 (2017)
Impact Factor (2016): 6.035

Bali
Copyright © 2016 Elsevier B.V. All rights reserved.
Bounos G., Andrikopoulos K.S., Moschopoulou H., Lainioti G.C., Roilod D., Checchettod R., Ioannides T., Kallitsis J.K., Voyiatzis G.A., "Enhancing water vapor permeability in mixed matrix polypropylene membranes through carbon nanotubes dispersion", Journal of Membrane Science, 524:576-584 (2017)
Impact Factor (2016): 6.035

Bounos.jpg
Copyright © 2016 Elsevier B.V. All rights reserved.
2016Dunne E.M., Gordon H., Kurten A., Almeida J., Williamson C., Ortega I.K., Pringle K.J., Adamov A., Baltensperger U., Barmet P., Benduhn F., Bianchi F., Breitenlechner M., Clarke A., Curtius J., Dommen J., Donahue N.M., Duplissy J., Ehrhart S., Flagan R.C., Franchin A., Hansel A., Kangasluoma J., Kirkby J., Kulmala M., Kupc A., Lehtipalo K., Makhmutov V., Nenes A., Onnela A., Rap A. Reddington C.L.S., Riccobono F., Richards N.A.D., Rissanen M.P., Schobesberger S., Sengupta K., Simon M., Stozkhov Y., Tome A., Trostl J., Wagner P.E., Winkler P.M., Worsnop D.R., Carslaw K.S., "Global ternary neutral and ion-induced particle formation", Science, , 54(6316): 1119-1124 (2016).
Impact Factor (2015): 34.661

Dunne
Copyright © 2016, American Association for the Advancement of ScienceIto T., Nenes A., Johnson M. S., Meskhidze N., Valett J., Deutsch C. , "Acceleration of oxygen decline in the tropical Pacific over the past decades by aerosol pollutants", Nature Geosci., 9: 443-447 (2016).
Impact Factor (2015): 12.508

Nenes
Copyright © 2016, Rights Managed by Nature Publishing GroupWeber R.J., Guo H., Russell A.G., Nenes A., "High aerosol acidity despite declining atmospheric sulfate concentrations over the past 15 year", Nature Geosci., 9:282-286 (2016).
Impact Factor (2015): 12.508

Weber
Copyright © 2016, Rights Managed by Nature Publishing GroupSgouros A.P., Kalosakas G., Galiotis C., Papagelis K., "Uniaxial compression of suspended single and multilayer graphenes", 2D Materials, 3(2):art. no. 025033 (2016).
Impact Factor (2015): 9.611

Sgouros
"Republished with permission of IOP, from [Sgouros A.P., Kalosakas G., Galiotis C., Papagelis K., "Uniaxial compression of suspended single and multilayer graphenes", 2D Materials, 3(2):art. no. 025033 (2016)"]; permission conveyed through Copyright Clearance Center, Inc.Sullivan S.C., Lee D., Oreopoulos L., Nenes A ., " The role of updraft velocity in temporal variability of cloud hydrometeor number, Proc.Nat.Acad.Sci., 113, 21, 5781-5790.
Impact Factor (2015): 9.423

Sullivan
Copyright © 2016 National Academy of Sciences of the United States of AmericaSeinfeld J.H., Bretherton C.S., Carslaw K.S., Coe H., DeMott P.J., Dunlea E.J., Feingold G., Ghan S.J., Guenther A.B., Kahn R.A., Kracunas I.P., Kreidenweis S.M., Molina M.J., Nenes A., Penner J.E., Prather K.A., Ramanathan V., Ramaswamy V., Rasch P.J., Ravishankara A.R., Rosenfeld D., Stephens G., Wood R., "Improving our fundamental understanding of the role of Aerosol-Cloud interactions in the climate system", Proc.Nat.Acad.Sci., 113(21): 5781-5790 (2016).
Impact Factor (2015): 9.423

Seinfeld
Copyright © 2016 National Academy of Sciences of the United States of AmericaStockdale A., Krom M.D., Mortimer R.J.G., Benning L.G., Carslaw K.S., Herbert R.J., Shi Z., Myriokefalitakis S., Kanakidou M., Nenes A., "Understanding the nature of atmospheric acid processing of mineral dusts in supplying bioavailable phosphorus to the oceans", Proc.Nat.Acad.Sci., 113(51):14639-14644 (2016).
Impact Factor (2015): 9.423

Stockdale-1
Stockdale-2
Copyright © 2016 National Academy of Sciences of the United States of AmericaKordulis C., Bourikas K., Gousi M., Kordouli E., Lycourghiotis A., "Development of nickel based catalysts for the transformation of natural triglycerides and related compounds into green diesel: A critical review", Applied Catalysis B: Environmental, 181:156-196 (2016).
Impact Factor (2015): 8.328

kordulis-hip
Copyright © 2015 Elsevier B.V. All rights reservedLuo Y., Calvillo L., Daiguebonne C., Daletou M.K., Granozzi G., Alonso-Vantea N. , "A highly efficient and stable oxygen reduction reaction on Pt/CeOx/C electrocatalyst obtained via a sacrificial precursor based on a metal-organic framework", Applied Catalysis B: Environmental, 189:39-50 (2016).
Impact Factor (2015): 8.328

Luo
Copyright © 2016 Elsevier B.V. All rights reservedTantis I., Dozzi M.V., Bettini L.G., Chiarello G.L., Dracopoulos V., Selli E., Lianos P., "Highly functional titania nanoparticles produced by flame spray pyrolysis. Photoelectrochemical and solar cell applications", Applied Catalysis B: Environmental, 182:369-374 (2016).
Impact Factor (2015): 8.328

Tantis
Copyright © 2016 Elsevier B.V. All rights reservedIlieva L., Petrova P., Pantaleo G., Zanella R., Liotta L.F., Georgiev V., Boghosian S., Kaszkur Z., Sobczak J.W., Lisowski W., Venezia A.M., Tabakova T., "Gold catalysts supported on Y-modified ceria for CO-free hydrogen production via PROX", Applied Catalysis B - Environmental, 188:154-168 (2016).
Impact Factor (2015): 8.328

Ilieva
Copyright © 2016 Elsevier B.V. All rights reservedTooulakou G., Giannopoulos A., Nikolopoulos D., Bresta P., Dotsika E., Orkoula M.G., Kontoyannis C.G., Fasseas C., Liakopoulos G., Klapa M.I., Karabourniotis G., "Alarm photosynthesis: Calcium oxalate crystals as an internal CO2 source in plants", Plant Physiology, 171(4):2577-2585 (2016).
Impact Factor (2015): 8.03

Tooulakou
Copyright American Society of Plant BiologistsLiaros N., Tucek J., Dimos K., Bakandritsos A., Andrikopoulos K.S., Gournis D., Zboril R., Couris S., "The effect of the degree of oxidation on broadband nonlinear absorption and ferromagnetic ordering in graphene oxide", Nanoscale, 8(5): 2908-2917 (2016).
Impact Factor (2015): 7.76

Liaros
Reproduced from : Liaros N., Tucek J., Dimos K., Bakandritsos A., Andrikopoulos K.S., Gournis D., Zboril R., Couris S., "The effect of the degree of oxidation on broadband nonlinear absorption and ferromagnetic ordering in graphene oxide", Nanoscale, 8(5): 2908-2917 (2016), with permission from The Royal Society of ChemistryLuo Y., Shroti N., Daletou M.K., Estudillo-Wong L.A., Alonso-Vante N., "Synergistic effect of Yttrium and pyridine-functionalized carbon nanotube on platinum nanoparticles toward the oxygen reduction reaction in acid medium", Journal of Catalysis, 344:712-721 (2016).
Impact Factor (2015): 7.354

Luo-2
Journal of catalysis by ACADEMIC PRESS. Reproduced with permission of ACADEMIC PRESS in the format post on a website via Copyright Clearance CenterAnagnostopoulos G., Pappas P.-N., Li Z., Kinloch I.A., Young R.J., Novoselov K.S., Lu C.Y., Pugno N., Parthenios J., Galiotis C., Papagelis K.. "Mechanical stability of flexible graphene-based displays", ACS Applied Materials and Interfaces, 8(34):22605-22614 (2016).
Impact Factor (2015): 7.145

Anagnostopoulos
Reprinted with permission from (ACS Applied Materials and Interfaces, 8 (34):22605-22614 (2016)). Copyright (2016) American Chemical SocietyDruvari D., Koromilas N.D., Lainioti G.C., Bokias G., Vasilopoulos G., Vantarakis A., Baras I., Dourala N., Kallitsis J.K., "Polymeric Quaternary Ammonium-Containing Coatings with Potential Dual Contact-Based and Release-Based Antimicrobial Activity", ACS Applied Materials and Interfaces, 8(51):35593-35605 (2016).
Impact Factor (2015): 7.145

Druvari
Reprinted with permission from (ACS Applied Materials and Interfaces, 8(51:35593-35605 (2016)). Copyright (2016) American Chemical SocietyIatridi Z., Vamvakidis K., Tsougos I., Vassiou K., Dendrinou-Samara C., Bokias G., "Multifunctional Polymeric Platform of Magnetic Ferrite Colloidal Superparticles for Luminescence, Imaging, and Hyperthermia Applications", ACS Applied Materials and Interfaces, 8 (51):35059-35070 (2016).
Impact Factor (2015): 7.145

Iatridi
Copyright © 2016, American Chemical SocietyPaloukis F., Elmasides C., Farmakis F., Selinis P., Neophytides S.G., Georgoulas N., "Electrochemical Impedance Spectroscopy study in micro-grain structured amorphous silicon anodes for lithium-ion batteries", Journal of Power Sources , 331: 285-292 (2016).
Impact Factor (2015): 6.333

Paloukis
© 2016 Elsevier B.V. All rights reservedAvgouropoulos G., Schlicker S., Schelhaas K.-P., Papavasiliou J., Papadimitriou K.D., Theodorakopoulou E., Gourdoupi N., MacHocki A., Kallitsis J.K., Kolb G., Neophytides S., "Performance evaluation of a proof-of-concept 70 W internal reforming methanol fuel cell system", Journal of Power Sources, 307:875-882 (2016).
Impact Factor (2015): 6.333

Avgouropoulos
© 2016 Elsevier B.V. All rights reserved2015Notter D.A., Kouravelou K., Karachalios T., Daletou M.K., Haberland N.T., "Life cycle assessment of PEM FC applications: electric mobility and μ-CHP", Energy and Environmental Science, 8(7):1969-1985 (2015).
Impact Factor (2014):20.523

Notter
Reproduced from Ref. XX with permission from The Royal Society of Chemistry
Antimisiaris S.G., Mourtas S., "Recent advances on anti-HIV vaginal delivery systems development", Advanced Drug Delivery Reviews, 92:123-145 (2015).
Impact Factor (2014):15.038

anti-HIV
Copyright © 2015 Elsevier B.V. All rights reserved
Li Z., Kinloch I.A., Young R.J., Novoselov K.S., Anagnostopoulos G., Parthenios J., Galiotis C., Papagelis K., Lu C.-Y., Britnell L., "Deformation of wrinkled graphene", ACS Nano, 9(4):3917-3925 (2015).
Impact Factor (2014):12.881

Li
ACS AuthorChoice - This is an open access article published under a Creative Commons Attribution (CC-BY) License, which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the author and source are cited
Dordevic L., Marangoni T., Miletic T., Rubio-Magnieto J., Mohanraj J., Amenitsch H., Pasini D., Liaros N., Couris S., Armaroli N., Surin M., Bonifazi D., "Solvent molding of organic morphologies made of supramolecular chiral polymers", Journal of the American Chemical Society, 137(25):8150-8160 (2015).
Impact Factor (2014):12.113

Dordevic
Copyright (2015) American Chemical Society
Labram J.G., Lin Y.H., Zhao K., Li R.P., Thomas S.R., Semple J., Androulidaki M., Sygellou L., McLachlan M., Stratakis E., Amassian A., Anthopoulos T.D., "Signatures of Quantized energy states in solution-processed ultrathin layers of metal-oxide semiconductors and their devices", Advanced Functional Materials, 25(11): 1727-1736 (2015).
Impact Factor (2014):11,8

AFM2015
Copyright © 2015, John Wiley and Sons

a) Schematic representation of the solution-processed ZnO resonant tunnelingdiode (RTD) structure developed and the idealized energy band diagram under zero bias. The RTD consists of a central quantum well, formed of an ultrathin (∼2-3 nm) ZnO layer confined between two ultrathin (∼2 nm) Ga 2 O 3 barrier layers. The quantum well structure is enclosed between two bulk (25 nm-thick) ZnO layers on either side, which are in direct-contact with aluminum electrodes (labeled Al). b,c) Idealized representation of conduction band of solutionprocessed resonant tunneling-diode under two biasing conditions. The labels n n=1 and n=2 represent the discreet energy levels of the central ZnO semiconductor. The labels on the y -axis "CBM (Ga 2 O 3 )" and "CBM (ZnO)" represent the energies of the conduction band minima of the Ga 2 O 3 barrier layers and ZnO bulk layers, respectively.
Kerla P.Y., Zhang W., Moreno-Cruzc J.B., Nenes A., Realffd M.J., Russellg A.G., Sokola J.,Thomas V.M., "New approach for optimal electricity planning and dispatching with hourly time-scale air quality and health considerations", Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(35): 10884-10889 (2015).
Impact Factor (2014):9.674

Kerla
Copyright © 2015 National Academy of Sciences of the United States of America
Xu L., Guo H., Boyd C.M., Klein M., Bougiatioti A., Cerully K.M., Hite J.R., Isaacman-VanWertz G., Kreisberg N.M., Knote C., Olson K., Koss A., Goldstein A.H., Hering S.V., De Gouw J., Baumann K., Lee S.-H., Nenes A., Weber R.J., Ng N.L., "Effects of anthropogenic emissions on aerosol formation from isoprene and monoterpenes in the southeastern United States", Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(1):37-42 (2015).
Impact Factor (2014):9.674

Xu
Copyright © 2015 National Academy of Sciences of the United States of America
Galiotis C., Frank O., Koukaras E.N., Sfyris D., "Graphene Mechanics: Current Status and Perspectives", Annual Review of Chemical and Biomolecular Engineering, 6: 121-140 (2015) .
Impact Factor (2014):8.676

Galiotis
Kumar C.V., Cabau L., Koukaras E.N., Viterisi A., Sharma G.D., Palomares E., "Solution processed organic solar cells based on A-D-D'-D-A small molecule with benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene donor (D') unit, cyclopentadithiophene donor (D) and ethylrhodanine acceptor unit having 6% light to energy conversion efficiency", Journal of Materials Chemistry A, 3(9):4892-4902 (2015).
Impact Factor (2014):7.443

Kumar
CC RSC
Ferrari A.C., Bonaccorso F., Fal'ko V., Novoselov K.S., Roche S., Boggild P., .Galiotis C..[et all.], "Science and technology roadmap for graphene, related two-dimensional crystals, and hybrid systems", NANOSCALE, 7(11): 4598-4810 (2015).
Impact Factor (2014):7.394

Ferrari
Open Access , CC BY, RSC Reproduced with permission from The Royal Society of Chemistry
Kumar V.C., Cabau L., Koukaras E.N., Sharma G.D., Palomares E., "Synthesis, optical and electrochemical properties of the A-π-D-π-A porphyrin and its application as an electron donor in efficient solution processed bulk heterojunction solar cells", Nanoscale, 7(1):179-189 (2015).
Impact Factor (2014):7.394

Kumar
Reproduced with permission from The Royal Society of Chemistry
Kumar V.C., Cabau L., Koukaras E.N., Siddiqui S.A., Sharma G.D., Palomares E., "Efficient bulk heterojunction solar cells based on solution processed small molecules based on the same benzo[1,2-b:4, 5-b']thiophene unit as core donor and different terminal units", Nanoscale, 7(17):7692-7703 (2015).
Impact Factor (2014):7.394

Kumar
Reproduced with permission from The Royal Society of Chemistry
Polyzos I., Bianchi M., Rizzi L., Koukaras E.N., Parthenios J., Papagelis K., Sordan R., Galiotis C., "Suspended monolayer graphene under true uniaxial deformation", Nanoscale, 7(30):13033-13042 (2015).
Impact Factor (2014):7.394

Polyzos
Reproduced with permission from The Royal Society of Chemistry
Anagnostopoulos G., Androulidakis C., Koukaras E.N., Tsoukleri G., Polyzos I., Parthenios J., Papagelis K., Galiotis C., "Stress transfer mechanisms at the submicron level for graphene/polymer systems", ACS Applied Materials and Interfaces, 7(7):4216-4223 (2015).
Impact Factor (2014):6.723

Anagnostopoulos
Open Access by ACS AuthorChoice
Gkermpoura S., Obiols-Rabasa M., Iatridi Z., Tsitsilianis C., "Thermo-resistant soft glassy suspensions of polymeric micellar nanoparticles in ionic liquid", ACS Applied Materials and Interfaces, 7(23):12411-12421(2015).
Impact Factor (2014):6.723

Gkempoura
"Reprinted with permission American Chemical Society Copyright (2015)"
Avgouropoulos G., Papavasiliou J., Ioannides T., Neophytides S., "Insights on the effective incorporation of a foam-based methanol reformer in a high temperature polymer electrolyte membrane fuel cell", Journal of Power Sources, 296, art.no. 21496:335-343 (2015).
Impact Factor (2014):6.217

Avgouropoulos
With permission from Elsevier or Copyright © 2015 Elsevier B.V. All rights reserved
Geormezi M., Paloukis F., Orfanidi A., Shroti N., Daletou M.K., Neophytides S.G., "The structure and stability of the anodic electrochemical interface in a high temperature polymer electrolyte membrane fuel cell under reformate feed", Journal of Power Sources, 285, art.no.:20898:499-509 (2015).
Impact Factor (2014):6.217

Geormezi
Copyright © 2015 Elsevier B.V. All rights reserved
Androulidakis C., Tsoukleri G., Koutroumanis N., Gkikas G., Pappas P., Parthenios J., Papagelis K., Galiotis C., "Experimentally derived axial stress-strain relations for two-dimensional materials such as monolayer graphene", Carbon, 81(1):322-328 (2015).
Impact Factor (2014):6.196

Androulidakis
CC BY NC SA , Elsevier 2015
Antonelou A., Dracopoulos V., Yannopoulos S.N., "Laser processing of SiC: from graphene-coated SiC particles to 3D graphene froths", Carbon, 85:176-184 (2015).
Impact Factor (2014):6.196

Antonelou
Copyright © 2015 Elsevier B.V. All rights reservedBourlinos A.B., Trivizas G., Karakassides M.A., Baikousi M., Kouloumpis A., Gournis D., Bakandritsos A., Hola K., Kozak O., Zboril R., Papagiannouli I., Aloukos P., Couris S., "Green and simple route toward boron doped carbon dots with significantly enhanced non-linear optical properties", Carbon, 83:173-179 (2015).
Impact Factor (2014):6.196

Bourlinos
Copyright © 2015 Elsevier B.V. All rights reserved

Bourikas K., Kordulis C., Lycourghiotis A., "Titanium Dioxide (Anatase and Rutile): Surface Chemistry, Liquid-Solid Interface Chemistry, and Scientific Synthesis of Supported Catalysts", Chemical Reviews, 114 (19), pp 9754-9823 (2015)
Impact Factor (2014): 46.568

Titanium Dioxide2014Papadia K., Markoutsa E., Antimisiaris S.G., "A simplified method to attach antibodies on liposomes by biotin-streptavidin affinity for rapid and economical screening of targeted liposomes", Journal of Biomedical Nanotechnology, 10(5): 871-876 (2014)
Impact Factor (2013): 7.578


Theoretical structure of mAb-decorated liposomes prepared by the conventional (CM) or the simplified method  (SM)Giannopoulos P., Nikolakopoulou A., Andreopoulou A., Sygellou L., Kallitsis JK, Lianos P., "An alternative methodology for anchoring organic sensitizers onto TiO2 semiconductors for photoelectrochemical applications", Journal of Materials Chemistry A, 2: 20748-20759 (2014).
Impact Factor (2013): 7.4


An alternative methodology for anchoring organic sensitizers onto TiO2 semiconductors for photoelectrochemical applicationsKakogianni S., Kourkouli S.N., Andreopoulou A.K., Kallitsis J.K., "A versatile approach for creating hybrid semiconducting polymer-fullerene architectures for organic electronics", Journal of Materials Chemistry A, 2(21):8110-8117 (2014).
Impact Factor (2013): 7.4


A versatile approach for creating hybrid semiconducting polymer-fullerene architectures for organic electronicsBounos G., Andrikopoulos K.S., Karachalios T.K., Voyiatzis G.A.," Evaluation of multi-walled carbon nanotube concentrations in polymer nanocomposites by Raman spectroscopy", Carbon, 76: 301-309 (2014)
Impact Factor (2013): 6.160


voyiatzis_picture
Copyright © 2014 Elsevier Ltd. All rights reservedReina T.R., Papadopoulou E., Palma S., Ivanova S., Centeno M.A., Ioannides T., Odriozola J. A., "Could an efficient WGS catalyst be useful in the CO-PrOx reaction?", Applied Catalysis B-Environmental, 150: 554-563 (2014)
Impact Factor (2013): 6.007

ioannides_picture
Copyright © 2014 Elsevier B.V. All rights reserved2013Papaefthimiou V., Shishkin M., Niakolas D. K., Athanasiou M., Law Y. T., Arrigo R., Teschner D., Havecker M., Knop-Gericke A., Schlogl R., Ziegler T., Neophytides S. G., Zafeiratos, S., "On the active surface state of nickel-ceria solid oxide fuel cell anodes during methane electrooxidation", Advanced Energy Materials, 3(6): 762-769 (2013)
Impact Factor (2012): 10.043


Copyright © 2013 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
Copyright © 2013 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, WeinheimKalyva M., Orava J., Siokou A., Pavlista M., Wagner T., and Yannopoulos S. N., "Reversible amorphous-to-amorphous transitions in chalcogenide films: correlating changes in structure and optical properties", Advanced Functional Materials, 23(16): 2052-2059  (2013)
Impact Factor (2012): 9.765


Copyright © 2013 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim

Copyright © 2013 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, WeinheimRaatikainen T., Nenes A., Seinfeld J. H., Morales R., Moore R. H., Lathem T. L., Lance S., Padro L. T., Lin J. J., Cerully K. M., Bougatioti A., Cozicl J., Ruehl C. R., Chuang P. Y., Anderson B. E., Flagan R. C., Jonsson H., Mihalopoulos N., Smith J. N., "Worldwide data sets constrain the water vapor uptake coefficient in cloud formation", Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(10): 3760-3764 (2013)
Impact Factor (2012): 9.737


Copyright © 2013 National Academy of Sciences of USA
Copyright © 2013 National Academy of Sciences of USALazar A. N., Mourtas S., Youssef I., Parizot C., Dauphin A., Delatour B., Antimisiaris S. G., Duyckaerts C., "Curcumin-conjugated nanoliposomes with high affinity for Aβ deposits: Possible applications to Alzheimer disease", Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine, 9(5): 712-721 (2013)
Impact Factor (2012): 6.930


Copyright © 2013 ELSEVIER LIMITED UK
Copyright © 2013 ELSEVIER LIMITED UKVernardis S. I., Goudar C. T., Klapa M. I., "Metabolic profiling reveals that time related physiological changes in mammalian cell perfusion cultures are bioreactor scale independent", Metabolic Engineering, 19: 1-9 (2013)
Impact Factor (2012): 6.859


Copyright © 2013 ELSEVIER LIMITED UK
Copyright © 2013 ELSEVIER LIMITED UK 

2012Frank O., Bousa M., Riaz I., Jalil R., Novoselov K. S., Tsoukleri G., Parthenios J., Kavan L., Papagelis K., Galiotis C., "Phonon and structural changes in deformed bernal stacked bilayer graphene", Nano Letters, 12 (2): 687-693 (2012)
Impact Factor (2011): 13.198


Reprinted with permission from AMERICAN CHEMICAL SOCIETY Copyright © 2012
Reprinted with permission from
AMERICAN CHEMICAL SOCIETY Copyright © 2012Yannopoulos S. N., Siokou A., Nasikas N. K., Dracopoulos V., Ravani F., Papatheodorou G. N., "CO2-laser-induced growth of epitaxial graphene on 6H-SiC(0001)", Advanced Functional Materials, 22 (1): 113-120 (2012)
Impact Factor (2011): 10.179


Copyright © 2012 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
Copyright © 2012 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, WeinheimKoukaras E. N., Zdetsis A. D., Sigalas M. M., "Ab initio study of magnesium and magnesium hydride nanoclusters and nanocrystals: Examining optimal structures and compositions for efficient hydrogen storage", Journal of the American Chemical Society, 134(38): 15914-15922 (2012)
Impact Factor (2011): 9.907


Reprinted with permission from AMERICAN CHEMICAL SOCIETY Copyright © 2012
Reprinted with permission from
AMERICAN CHEMICAL SOCIETY Copyright © 2012Bakandritsos, A., Papagiannopoulos, A., Anagnostou, E.N., Avgoustakis, K., Zboril, R., Pispas, S., Tucek, J., Ryukhtin, V., Bouropoulos, N., Kolokithas-Ntoukas, A., Steriotis, T.A., Keiderling, U., Winnefeld, F., "Merging high doxorubicin loading with pronounced magnetic response and bio-repellent properties in hybrid drug nanocarriers", Small, 8 (15): 2381-2393 (2012)
Impact Factor (2011): 8.349


Copyright © 2012 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
Copyright © 2012 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim 

2011Frank O., Tsoukleri G., Riaz I., Papagelis K., Parthenios J., Ferrari A. C., Geim A. K., Novoselov KS , Galiotis C., "Development of a universal stress sensor for graphene and carbon fibres", Nature Communications, 2: art.no 255 (2011)
Impact Factor (2011): 7.396Scopigno T., Steurer W., Yannopoulos S. N., Chrissanthopoulos A., Krisch M., Ruocco G., Wagner, T., "Vibrational dynamics and surface structure of amorphous selenium", Nature Communications, 2: art.no 195 (2011)
Impact Factor (2011): 7.396Frank O., Mohr M., Maultzsch J., Thomsen C., Riaz I., Jalil R., Novoselov K. S., Tsoukleri G., Parthenios J., Papagelis K., Kavan L., Galiotis C., "Raman 2D-Band splitting in graphene: theory and experiment", ACS Nano, 5(3): 2231-2239 (2011)
Impact Factor (2010): 9.855Bakandritsos A., Mattheolabakis G., Chatzikyriakos G., Szabo T., Tzitzios V., Kouzoudis D., Couris S., Avgoustakis K., "Doxorubicin nanocarriers based on magnetic colloids with a bio-polyelectrolyte corona and high non-linear optical response: synthesis, characterization, and properties", Advanced Functional Materials, 21(8): 1465-1475 (2011)
Impact Factor (2010): 8.486Canovi M., Markoutsa E., Lazar A. N., Pampalakis G., Clemente C., Re F., Sesana S., Masserini M., Salmona M., Duyckaerts C., Flores O., Gobbi M., Antimisiaris S. G., "The binding affinity of anti-Aβ1-42 MAb-decorated nanoliposomes to Aβ1-42 peptides in vitro and to amyloid deposits in post-mortem tissue", Biomaterials, 32(23): 5489-5497 (2011)
Impact Factor (2010): 7.882Mourtas S., Canovi M., Zona C., Aurilia D., Niarakis A., La Ferla B., Salmona M., Nicotra F., Gobbi M, Antimisiaris S.G., "Curcumin-decorated nanoliposomes with very high affinity for amyloid-beta 1-42 peptide", Biomaterials, 32(6): 1635-1645 (2011)
Impact Factor (2010): 7.882Baimpos T., Kouzoudis D., Gora, L., Nikolakis V., "Are zeolite films flexible?", Chemistry of Materials, 23(6): 1347-1349 (2011)
Impact Factor (2010): 6.397Nasikas N. K., Chrissanthopoulos A., Bouropoulos N., Sen S., Papatheodorou G. N., "Silicate Glasses at the Ionic Limit: Alkaline-Earth Sub-Orthosilicates", Chemistry of Materials, 23(16): 3692-3697 (2011)
Impact Factor (2010): 6.397Nasikas N. K., Sen S., Papatheodorou G. N., "Structural Nature of Polyamorphism in Y2O3-Al2O3 Glasses", Chemistry of Materials, 23(11): 2860-2868 (2011)
Impact Factor (2010): 6.397

 

2010Frank, O., Tsoukleri, G., Parthenios, J., Papagelis, K., Riaz, I., Jalil, R., Novoselov, K. S., C, Galiotis, " Compression Behavior of Single-Layer Graphenes", ACS Nano, 4(6): 3131-3138 (2010)
Impact Factor (2010): 9.855

 

2009Tsoukleri G., Parthenios J., Papagelis K., Jalil R., Ferrari A. C., Geim A. K., Novoselov K. S., and Galiotis C., "Subjecting a Graphene Monolayer to Tension and Compression", Small, 5/21 2397-2402 (2009)
Impact Factor (2008): 6.525

 

2008Bakandritsos A., Bouropoulos N., Zboril R., Iliopoulos K., Boukos N., Chatzikyriakos G., Couris S., "Optically Active Spherical Polyelectrolyte Brushes with a Nanocrystalline Magnetic Core", Adv. Funct. Mater., 18, 1694-1706 (2008)
Impact Factor: 6.808Mateo-Alonso A., Iliopoulos K., Couris S., Prato M., "Efficient Modulation of the Third Order Nonlinear Optical Properties of Fullerene Derivatives", J. Am. Chem. Soc., 130, 1534-1535 (2008)
Impact Factor: 8.091Toubanaki D.K., Christopoulos T.K., Ioannou P.C., Gravanis A., "Dry-Reagent Disposable Biosensor for Visual Genotyping of Single Nucleotide Polymorphisms by Oligonucleotide Ligation Reaction: Application to Pharmacogenetic Analysis", Human Mutation, 29(8), 1071-1078 (2008)
Impact Factor: 7.033Xenogiannopoulou E., Iliopoulos K., Couris S., Karakouz T., Vaskevich A., Rubinstein I., "Third-Order Nonlinear Optical Response of Gold-Island Films", Adv. Funct. Mater., 18, 1281-1289 (2008)
Impact Factor: 6.808

 

2007Baig C., Mavrantzas V.G., "Thermodynamically Guided Nonequilibrium Monte Carlo Method for Generating Realistic Shear Flows in Polymeric Systems", Phys. Rev. Lett., 99, 257801/1-4 (2007)
Impact Factor: 6.944Kalogianni D.P., Bravou V., Christopoulos Th.K., Ioannou P.C., Zoumbos N.C., "Dry-Reagent Disposable Dipstick Test for Visual Screening of Seven Leukemia-Related Chromosomal Translocations", Nucleic Acids Res., 35, 3-12 (2007)
Impact Factor: 6.954Ruocco G., Matic A., Scopigno T., Yannopoulos S.N., "Comment on "Glass-Specific Behavior in the Camping of Acousticlike Vibrations", Phys. Rev. Lett., 98, 079601-1 (2007)
Impact Factor: 6.944Scopigno T., Yannopoulos S.N., Scarponi F., Andrikopoulos K.S., Fioretto D., Ruocco G., "Origin of the λ Transition in Liquid Sulfur", Phys. Rev. Lett., 99, 025701/1-4 (2007)
Impact Factor: 6.944

 

2006Bourikas K., Kordulis C., Lycourghiotis A., "The Role of the Liquid-Solid Interface in the Preparation of Supported Catalysts", Catal. Rev., 48, 363-444 (2006)
Impact Factor: 9.222Yannopoulos S.N., Johari G.P., "Glass Behaviour - Poisson's Ratio and Liquid's Fragility", Nature, 442, E7-E8 (2006)
Impact Factor: 26.681Zerefos P.G., Ioannou P.C., Traeger-Synodinos J., Dimissianos G., Kanavakis E., Christopoulos T.K., "Photoprotelin Aequorin as a Novel Reporter for SNP Genotyping by Primer Extension-Application to the Variants of Mannose-Blinding Lectin Gene", Human Mutation, 27, 279-285 (2006)
Impact Factor: 6.473

 

2005Frolova E.V., Ivanovskaya M., Sadykov V., Alikina G., Lukashevich A., Neophytides S., "Properties of Ce-Zr-La-O Nano-System with Ruthenium Modified Surface", Prog. Solid State Chem., 33, 317-325 (2005)
Impact Factor: 15.167

Giannakopoulos I.G., Kouzoudis D., Grimes C.A., Nikolakis V., "Synthesis and Characterization of a Composite Zeolite-Metglas Carbon Dioxide Sensor", Adv. Funct. Mater., 15, 1165-1170 (2005)
Impact Factor: 6.770

 

2004Scopigno T., Di Leonardo R., Ruocco G., Baron A.Q.R., Tsutsui S., Bossard F., Yannopoulos S.N., "High Frequency Dynamics in a Monatomic Glass", Phys. Rev. Lett., 92(2), Article Number: 025503, (2004)
Impact Factor: 7.218

 

2002Tannous B.A., Laios E., Christopoulos T.K., "T7 RNA polymerase as a self-replicating label for antigen quantification", Nucleic Acids Res., 30(24), Article Number: e140 (2002)
Impact Factor: 7.051Karayiannis N. Ch., Mavrantzas V.G., Theodorou D.N., "A novel Monte Carlo scheme for the rapid equilibration of atomistic model polymer systems of precisely defined molecular architecture", Phys. Rev. Lett. 88, 105503 (2002)
Impact Factor: 7.323

 

2000Penciu R.S., Fytas G., Economou E.N., Steffen W., Yannopoulos S.N., "Acoustic Excitations in Suspensions of Soft Colloids", Phys. Rev. Lett., 85, 4622-4625 (2000)
Impact Factor: 6.462

 
bg_inside_main_right
passepartout
main_bottom2
passepartout  
passepartoutΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Οδός Σταδίου, Πλατάνι, Τ.Θ. 1414, 26504 Πάτρα
passepartoutΤηλ.: 2610.965.300 E-mail: info@iceht.forth.gr
passepartout
ΕΣΠΑpassepartout
passepartout© Copyright ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ, All rights reserved.

passepartoutΕπικοινωνία | Τηλεφωνικός Κατάλογος | Σύνδεσμοι | English


Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα