Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
passepartoutΙνστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής English versionpassepartout
passepartout
bg_inside_main_left
passepartout
bg_LeftMenuTop_big
bg_LeftMenuBottom_bigpassepartout
passepartout
ArrowRightRed
Βρίσκεστε εδώ: ΙΕΧΜΗ > Επιτεύγματα > Δημοσιεύσεις σε περιοδικά υψηλής απήχησης
youarehere2
 

Δημοσιεύσεις σε περιοδικά υψηλής απήχησης

Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει δημοσιεύσεις των μελών του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ κατά την τελευταία δεκαετία σε επιστημονικά περιοδικά με δείκτη απήχησης (impact factor) μεγαλύτερο του έξι (6).

 

2015Notter D.A., Kouravelou K., Karachalios T., Daletou M.K., Haberland N.T., "Life cycle assessment of PEM FC applications: electric mobility and μ-CHP", Energy and Environmental Science, 8(7):1969-1985 (2015).
Impact Factor (2014):20.523

Notter
Reproduced from Ref. XX with permission from The Royal Society of Chemistry
Antimisiaris S.G., Mourtas S., "Recent advances on anti-HIV vaginal delivery systems development", Advanced Drug Delivery Reviews, 92:123-145 (2015).
Impact Factor (2014):15.038

anti-HIV
Copyright © 2015 Elsevier B.V. All rights reserved
Li Z., Kinloch I.A., Young R.J., Novoselov K.S., Anagnostopoulos G., Parthenios J., Galiotis C., Papagelis K., Lu C.-Y., Britnell L., "Deformation of wrinkled graphene", ACS Nano, 9(4):3917-3925 (2015).
Impact Factor (2014):12.881

Li
ACS AuthorChoice - This is an open access article published under a Creative Commons Attribution (CC-BY) License, which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the author and source are cited
Dordevic L., Marangoni T., Miletic T., Rubio-Magnieto J., Mohanraj J., Amenitsch H., Pasini D., Liaros N., Couris S., Armaroli N., Surin M., Bonifazi D., "Solvent molding of organic morphologies made of supramolecular chiral polymers", Journal of the American Chemical Society, 137(25):8150-8160 (2015).
Impact Factor (2014):12.113

Dordevic
Copyright (2015) American Chemical Society
Labram J.G., Lin Y.H., Zhao K., Li R.P., Thomas S.R., Semple J., Androulidaki M., Sygellou L., McLachlan M., Stratakis E., Amassian A., Anthopoulos T.D., "Signatures of Quantized energy states in solution-processed ultrathin layers of metal-oxide semiconductors and their devices", Advanced Functional Materials, 25(11): 1727-1736 (2015).
Impact Factor (2014):11,8

AFM2015
Copyright © 2015, John Wiley and Sons

a) Schematic representation of the solution-processed ZnO resonant tunnelingdiode (RTD) structure developed and the idealized energy band diagram under zero bias. The RTD consists of a central quantum well, formed of an ultrathin (∼2-3 nm) ZnO layer confined between two ultrathin (∼2 nm) Ga 2 O 3 barrier layers. The quantum well structure is enclosed between two bulk (25 nm-thick) ZnO layers on either side, which are in direct-contact with aluminum electrodes (labeled Al). b,c) Idealized representation of conduction band of solutionprocessed resonant tunneling-diode under two biasing conditions. The labels n n=1 and n=2 represent the discreet energy levels of the central ZnO semiconductor. The labels on the y -axis "CBM (Ga 2 O 3 )" and "CBM (ZnO)" represent the energies of the conduction band minima of the Ga 2 O 3 barrier layers and ZnO bulk layers, respectively.
Kerla P.Y., Zhang W., Moreno-Cruzc J.B., Nenes A., Realffd M.J., Russellg A.G., Sokola J.,Thomas V.M., "New approach for optimal electricity planning and dispatching with hourly time-scale air quality and health considerations", Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(35): 10884-10889 (2015).
Impact Factor (2014):9.674

Kerla
Copyright © 2015 National Academy of Sciences of the United States of America
Xu L., Guo H., Boyd C.M., Klein M., Bougiatioti A., Cerully K.M., Hite J.R., Isaacman-VanWertz G., Kreisberg N.M., Knote C., Olson K., Koss A., Goldstein A.H., Hering S.V., De Gouw J., Baumann K., Lee S.-H., Nenes A., Weber R.J., Ng N.L., "Effects of anthropogenic emissions on aerosol formation from isoprene and monoterpenes in the southeastern United States", Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(1):37-42 (2015).
Impact Factor (2014):9.674

Xu
Copyright © 2015 National Academy of Sciences of the United States of America
Galiotis C., Frank O., Koukaras E.N., Sfyris D., "Graphene Mechanics: Current Status and Perspectives", Annual Review of Chemical and Biomolecular Engineering, 6: 121-140 (2015) .
Impact Factor (2014):8.676

Galiotis
Kumar C.V., Cabau L., Koukaras E.N., Viterisi A., Sharma G.D., Palomares E., "Solution processed organic solar cells based on A-D-D'-D-A small molecule with benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene donor (D') unit, cyclopentadithiophene donor (D) and ethylrhodanine acceptor unit having 6% light to energy conversion efficiency", Journal of Materials Chemistry A, 3(9):4892-4902 (2015).
Impact Factor (2014):7.443

Kumar
CC RSC
Ferrari A.C., Bonaccorso F., Fal'ko V., Novoselov K.S., Roche S., Boggild P., .Galiotis C..[et all.], "Science and technology roadmap for graphene, related two-dimensional crystals, and hybrid systems", NANOSCALE, 7(11): 4598-4810 (2015).
Impact Factor (2014):7.394

Ferrari
Open Access , CC BY, RSC Reproduced with permission from The Royal Society of Chemistry
Kumar V.C., Cabau L., Koukaras E.N., Sharma G.D., Palomares E., "Synthesis, optical and electrochemical properties of the A-π-D-π-A porphyrin and its application as an electron donor in efficient solution processed bulk heterojunction solar cells", Nanoscale, 7(1):179-189 (2015).
Impact Factor (2014):7.394

Kumar
Reproduced with permission from The Royal Society of Chemistry
Kumar V.C., Cabau L., Koukaras E.N., Siddiqui S.A., Sharma G.D., Palomares E., "Efficient bulk heterojunction solar cells based on solution processed small molecules based on the same benzo[1,2-b:4, 5-b']thiophene unit as core donor and different terminal units", Nanoscale, 7(17):7692-7703 (2015).
Impact Factor (2014):7.394

Kumar
Reproduced with permission from The Royal Society of Chemistry
Polyzos I., Bianchi M., Rizzi L., Koukaras E.N., Parthenios J., Papagelis K., Sordan R., Galiotis C., "Suspended monolayer graphene under true uniaxial deformation", Nanoscale, 7(30):13033-13042 (2015).
Impact Factor (2014):7.394

Polyzos
Reproduced with permission from The Royal Society of Chemistry
Anagnostopoulos G., Androulidakis C., Koukaras E.N., Tsoukleri G., Polyzos I., Parthenios J., Papagelis K., Galiotis C., "Stress transfer mechanisms at the submicron level for graphene/polymer systems", ACS Applied Materials and Interfaces, 7(7):4216-4223 (2015).
Impact Factor (2014):6.723

Anagnostopoulos
Open Access by ACS AuthorChoice
Gkermpoura S., Obiols-Rabasa M., Iatridi Z., Tsitsilianis C., "Thermo-resistant soft glassy suspensions of polymeric micellar nanoparticles in ionic liquid", ACS Applied Materials and Interfaces, 7(23):12411-12421(2015).
Impact Factor (2014):6.723

Gkempoura
"Reprinted with permission American Chemical Society Copyright (2015)"
Avgouropoulos G., Papavasiliou J., Ioannides T., Neophytides S., "Insights on the effective incorporation of a foam-based methanol reformer in a high temperature polymer electrolyte membrane fuel cell", Journal of Power Sources, 296, art.no. 21496:335-343 (2015).
Impact Factor (2014):6.217

Avgouropoulos
With permission from Elsevier or Copyright © 2015 Elsevier B.V. All rights reserved
Geormezi M., Paloukis F., Orfanidi A., Shroti N., Daletou M.K., Neophytides S.G., "The structure and stability of the anodic electrochemical interface in a high temperature polymer electrolyte membrane fuel cell under reformate feed", Journal of Power Sources, 285, art.no.:20898:499-509 (2015).
Impact Factor (2014):6.217

Geormezi
Copyright © 2015 Elsevier B.V. All rights reserved
Androulidakis C., Tsoukleri G., Koutroumanis N., Gkikas G., Pappas P., Parthenios J., Papagelis K., Galiotis C., "Experimentally derived axial stress-strain relations for two-dimensional materials such as monolayer graphene", Carbon, 81(1):322-328 (2015).
Impact Factor (2014):6.196

Androulidakis
CC BY NC SA , Elsevier 2015
Antonelou A., Dracopoulos V., Yannopoulos S.N., "Laser processing of SiC: from graphene-coated SiC particles to 3D graphene froths", Carbon, 85:176-184 (2015).
Impact Factor (2014):6.196

Antonelou
Copyright © 2015 Elsevier B.V. All rights reservedBourlinos A.B., Trivizas G., Karakassides M.A., Baikousi M., Kouloumpis A., Gournis D., Bakandritsos A., Hola K., Kozak O., Zboril R., Papagiannouli I., Aloukos P., Couris S., "Green and simple route toward boron doped carbon dots with significantly enhanced non-linear optical properties", Carbon, 83:173-179 (2015).
Impact Factor (2014):6.196

Bourlinos
Copyright © 2015 Elsevier B.V. All rights reserved

Bourikas K., Kordulis C., Lycourghiotis A., "Titanium Dioxide (Anatase and Rutile): Surface Chemistry, Liquid-Solid Interface Chemistry, and Scientific Synthesis of Supported Catalysts", Chemical Reviews, 114 (19), pp 9754-9823 (2015)
Impact Factor (2014): 46.568

Titanium Dioxide2014Papadia K., Markoutsa E., Antimisiaris S.G., "A simplified method to attach antibodies on liposomes by biotin-streptavidin affinity for rapid and economical screening of targeted liposomes ", Journal of Biomedical Nanotechnology, 10(5): 871-876 (2014)
Impact Factor (2013): 7.578


Theoretical structure of mAb-decorated liposomes prepared by the conventional (CM) or the simplified method  (SM)Bounos G., Andrikopoulos K.S., Karachalios T.K., Voyiatzis G.A.," Evaluation of multi-walled carbon nanotube concentrations in polymer nanocomposites by Raman spectroscopy", Carbon, 76: 301-309 (2014)
Impact Factor (2013): 6.160


voyiatzis_picture
Copyright © 2014 Elsevier Ltd. All rights reservedReina T.R., Papadopoulou E., Palma S., Ivanova S., Centeno M.A., Ioannides T., Odriozola J. A., "Could an efficient WGS catalyst be useful in the CO-PrOx reaction?", Applied Catalysis B-Environmental, 150: 554-563 (2014)
Impact Factor (2013): 6.007

ioannides_picture
Copyright © 2014 Elsevier B.V. All rights reserved2013Papaefthimiou V., Shishkin M., Niakolas D. K., Athanasiou M., Law Y. T., Arrigo R., Teschner D., Havecker M., Knop-Gericke A., Schlogl R., Ziegler T., Neophytides S. G., Zafeiratos, S., "On the active surface state of nickel-ceria solid oxide fuel cell anodes during methane electrooxidation", Advanced Energy Materials, 3(6): 762-769 (2013)
Impact Factor (2012): 10.043


Copyright © 2013 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
Copyright © 2013 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, WeinheimKalyva M., Orava J., Siokou A., Pavlista M., Wagner T., and Yannopoulos S. N., "Reversible amorphous-to-amorphous transitions in chalcogenide films: correlating changes in structure and optical properties", Advanced Functional Materials, 23(16): 2052-2059  (2013)
Impact Factor (2012): 9.765


Copyright © 2013 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim

Copyright © 2013 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, WeinheimRaatikainen T., Nenes A., Seinfeld J. H., Morales R., Moore R. H., Lathem T. L., Lance S., Padro L. T., Lin J. J., Cerully K. M., Bougatioti A., Cozicl J., Ruehl C. R., Chuang P. Y., Anderson B. E., Flagan R. C., Jonsson H., Mihalopoulos N., Smith J. N., "Worldwide data sets constrain the water vapor uptake coefficient in cloud formation", Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(10): 3760-3764 (2013)
Impact Factor (2012): 9.737


Copyright © 2013 National Academy of Sciences of USA
Copyright © 2013 National Academy of Sciences of USALazar A. N., Mourtas S., Youssef I., Parizot C., Dauphin A., Delatour B., Antimisiaris S. G., Duyckaerts C., "Curcumin-conjugated nanoliposomes with high affinity for Aβ deposits: Possible applications to Alzheimer disease", Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine, 9(5): 712-721 (2013)
Impact Factor (2012): 6.930


Copyright © 2013 ELSEVIER LIMITED UK
Copyright © 2013 ELSEVIER LIMITED UKVernardis S. I., Goudar C. T., Klapa M. I., "Metabolic profiling reveals that time related physiological changes in mammalian cell perfusion cultures are bioreactor scale independent", Metabolic Engineering, 19: 1-9 (2013)
Impact Factor (2012): 6.859


Copyright © 2013 ELSEVIER LIMITED UK
Copyright © 2013 ELSEVIER LIMITED UK 

2012Frank O., Bousa M., Riaz I., Jalil R., Novoselov K. S., Tsoukleri G., Parthenios J., Kavan L., Papagelis K., Galiotis C., "Phonon and structural changes in deformed bernal stacked bilayer graphene", Nano Letters, 12 (2): 687-693 (2012)
Impact Factor (2011): 13.198


Reprinted with permission from AMERICAN CHEMICAL SOCIETY Copyright © 2012
Reprinted with permission from
AMERICAN CHEMICAL SOCIETY Copyright © 2012Yannopoulos S. N., Siokou A., Nasikas N. K., Dracopoulos V., Ravani F., Papatheodorou G. N., "CO2-laser-induced growth of epitaxial graphene on 6H-SiC(0001)", Advanced Functional Materials, 22 (1): 113-120 (2012)
Impact Factor (2011): 10.179


Copyright © 2012 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
Copyright © 2012 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, WeinheimKoukaras E. N., Zdetsis A. D., Sigalas M. M., "Ab initio study of magnesium and magnesium hydride nanoclusters and nanocrystals: Examining optimal structures and compositions for efficient hydrogen storage", Journal of the American Chemical Society, 134(38): 15914-15922 (2012)
Impact Factor (2011): 9.907


Reprinted with permission from AMERICAN CHEMICAL SOCIETY Copyright © 2012
Reprinted with permission from
AMERICAN CHEMICAL SOCIETY Copyright © 2012Bakandritsos, A., Papagiannopoulos, A., Anagnostou, E.N., Avgoustakis, K., Zboril, R., Pispas, S., Tucek, J., Ryukhtin, V., Bouropoulos, N., Kolokithas-Ntoukas, A., Steriotis, T.A., Keiderling, U., Winnefeld, F., "Merging high doxorubicin loading with pronounced magnetic response and bio-repellent properties in hybrid drug nanocarriers", Small, 8 (15): 2381-2393 (2012)
Impact Factor (2011): 8.349


Copyright © 2012 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
Copyright © 2012 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim 

2011Frank O., Tsoukleri G., Riaz I., Papagelis K., Parthenios J., Ferrari A. C., Geim A. K., Novoselov KS , Galiotis C., "Development of a universal stress sensor for graphene and carbon fibres", Nature Communications, 2: art.no 255 (2011)
Impact Factor (2011): 7.396Scopigno T., Steurer W., Yannopoulos S. N., Chrissanthopoulos A., Krisch M., Ruocco G., Wagner, T., "Vibrational dynamics and surface structure of amorphous selenium", Nature Communications, 2: art.no 195 (2011)
Impact Factor (2011): 7.396Frank O., Mohr M., Maultzsch J., Thomsen C., Riaz I., Jalil R., Novoselov K. S., Tsoukleri G., Parthenios J., Papagelis K., Kavan L., Galiotis C., "Raman 2D-Band splitting in graphene: theory and experiment", ACS Nano, 5(3): 2231-2239 (2011)
Impact Factor (2010): 9.855Bakandritsos A., Mattheolabakis G., Chatzikyriakos G., Szabo T., Tzitzios V., Kouzoudis D., Couris S., Avgoustakis K., "Doxorubicin nanocarriers based on magnetic colloids with a bio-polyelectrolyte corona and high non-linear optical response: synthesis, characterization, and properties", Advanced Functional Materials, 21(8): 1465-1475 (2011)
Impact Factor (2010): 8.486Canovi M., Markoutsa E., Lazar A. N., Pampalakis G., Clemente C., Re F., Sesana S., Masserini M., Salmona M., Duyckaerts C., Flores O., Gobbi M., Antimisiaris S. G., "The binding affinity of anti-Aβ1-42 MAb-decorated nanoliposomes to Aβ1-42 peptides in vitro and to amyloid deposits in post-mortem tissue", Biomaterials, 32(23): 5489-5497 (2011)
Impact Factor (2010): 7.882Mourtas S., Canovi M., Zona C., Aurilia D., Niarakis A., La Ferla B., Salmona M., Nicotra F., Gobbi M, Antimisiaris S.G., "Curcumin-decorated nanoliposomes with very high affinity for amyloid-beta 1-42 peptide", Biomaterials, 32(6): 1635-1645 (2011)
Impact Factor (2010): 7.882Baimpos T., Kouzoudis D., Gora, L., Nikolakis V., "Are zeolite films flexible?", Chemistry of Materials, 23(6): 1347-1349 (2011)
Impact Factor (2010): 6.397Nasikas N. K., Chrissanthopoulos A., Bouropoulos N., Sen S., Papatheodorou G. N., "Silicate Glasses at the Ionic Limit: Alkaline-Earth Sub-Orthosilicates", Chemistry of Materials, 23(16): 3692-3697 (2011)
Impact Factor (2010): 6.397Nasikas N. K., Sen S., Papatheodorou G. N., "Structural Nature of Polyamorphism in Y2O3-Al2O3 Glasses", Chemistry of Materials, 23(11): 2860-2868 (2011)
Impact Factor (2010): 6.397

 

2010Frank, O., Tsoukleri, G., Parthenios, J., Papagelis, K., Riaz, I., Jalil, R., Novoselov, K. S., C, Galiotis, " Compression Behavior of Single-Layer Graphenes", ACS Nano, 4(6): 3131-3138 (2010)
Impact Factor (2010): 9.855

 

2009Tsoukleri G., Parthenios J., Papagelis K., Jalil R., Ferrari A. C., Geim A. K., Novoselov K. S., and Galiotis C., "Subjecting a Graphene Monolayer to Tension and Compression", Small, 5/21 2397-2402 (2009)
Impact Factor (2008): 6.525

 

2008Bakandritsos A., Bouropoulos N., Zboril R., Iliopoulos K., Boukos N., Chatzikyriakos G., Couris S., "Optically Active Spherical Polyelectrolyte Brushes with a Nanocrystalline Magnetic Core", Adv. Funct. Mater., 18, 1694-1706 (2008)
Impact Factor: 6.808Mateo-Alonso A., Iliopoulos K., Couris S., Prato M., "Efficient Modulation of the Third Order Nonlinear Optical Properties of Fullerene Derivatives", J. Am. Chem. Soc., 130, 1534-1535 (2008)
Impact Factor: 8.091Toubanaki D.K., Christopoulos T.K., Ioannou P.C., Gravanis A., "Dry-Reagent Disposable Biosensor for Visual Genotyping of Single Nucleotide Polymorphisms by Oligonucleotide Ligation Reaction: Application to Pharmacogenetic Analysis", Human Mutation, 29(8), 1071-1078 (2008)
Impact Factor: 7.033Xenogiannopoulou E., Iliopoulos K., Couris S., Karakouz T., Vaskevich A., Rubinstein I., "Third-Order Nonlinear Optical Response of Gold-Island Films", Adv. Funct. Mater., 18, 1281-1289 (2008)
Impact Factor: 6.808

 

2007Baig C., Mavrantzas V.G., "Thermodynamically Guided Nonequilibrium Monte Carlo Method for Generating Realistic Shear Flows in Polymeric Systems", Phys. Rev. Lett., 99, 257801/1-4 (2007)
Impact Factor: 6.944Kalogianni D.P., Bravou V., Christopoulos Th.K., Ioannou P.C., Zoumbos N.C., "Dry-Reagent Disposable Dipstick Test for Visual Screening of Seven Leukemia-Related Chromosomal Translocations", Nucleic Acids Res., 35, 3-12 (2007)
Impact Factor: 6.954Ruocco G., Matic A., Scopigno T., Yannopoulos S.N., "Comment on "Glass-Specific Behavior in the Camping of Acousticlike Vibrations", Phys. Rev. Lett., 98, 079601-1 (2007)
Impact Factor: 6.944Scopigno T., Yannopoulos S.N., Scarponi F., Andrikopoulos K.S., Fioretto D., Ruocco G., "Origin of the λ Transition in Liquid Sulfur", Phys. Rev. Lett., 99, 025701/1-4 (2007)
Impact Factor: 6.944

 

2006Bourikas K., Kordulis C., Lycourghiotis A., "The Role of the Liquid-Solid Interface in the Preparation of Supported Catalysts", Catal. Rev., 48, 363-444 (2006)
Impact Factor: 9.222Yannopoulos S.N., Johari G.P., "Glass Behaviour - Poisson's Ratio and Liquid's Fragility", Nature, 442, E7-E8 (2006)
Impact Factor: 26.681Zerefos P.G., Ioannou P.C., Traeger-Synodinos J., Dimissianos G., Kanavakis E., Christopoulos T.K., "Photoprotelin Aequorin as a Novel Reporter for SNP Genotyping by Primer Extension-Application to the Variants of Mannose-Blinding Lectin Gene", Human Mutation, 27, 279-285 (2006)
Impact Factor: 6.473

 

2005Frolova E.V., Ivanovskaya M., Sadykov V., Alikina G., Lukashevich A., Neophytides S., "Properties of Ce-Zr-La-O Nano-System with Ruthenium Modified Surface", Prog. Solid State Chem., 33, 317-325 (2005)
Impact Factor: 15.167

Giannakopoulos I.G., Kouzoudis D., Grimes C.A., Nikolakis V., "Synthesis and Characterization of a Composite Zeolite-Metglas Carbon Dioxide Sensor", Adv. Funct. Mater., 15, 1165-1170 (2005)
Impact Factor: 6.770

 

2004Scopigno T., Di Leonardo R., Ruocco G., Baron A.Q.R., Tsutsui S., Bossard F., Yannopoulos S.N., "High Frequency Dynamics in a Monatomic Glass", Phys. Rev. Lett., 92(2), Article Number: 025503, (2004)
Impact Factor: 7.218

 

2002Tannous B.A., Laios E., Christopoulos T.K., "T7 RNA polymerase as a self-replicating label for antigen quantification", Nucleic Acids Res., 30(24), Article Number: e140 (2002)
Impact Factor: 7.051Karayiannis N. Ch., Mavrantzas V.G., Theodorou D.N., "A novel Monte Carlo scheme for the rapid equilibration of atomistic model polymer systems of precisely defined molecular architecture", Phys. Rev. Lett. 88, 105503 (2002)
Impact Factor: 7.323

 

2000Penciu R.S., Fytas G., Economou E.N., Steffen W., Yannopoulos S.N., "Acoustic Excitations in Suspensions of Soft Colloids", Phys. Rev. Lett., 85, 4622-4625 (2000)
Impact Factor: 6.462

 
bg_inside_main_right
passepartout
main_bottom2
passepartout  
passepartoutΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Οδός Σταδίου, Πλατάνι, Τ.Θ. 1414, 26504 Πάτρα
passepartoutΤηλ.: 2610.965.300 E-mail: info@iceht.forth.gr
passepartout
W3CHostmasterpassepartout
passepartout© Copyright 2007 ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ, All rights reserved.

passepartoutΕπικοινωνία | Τηλεφωνικός Κατάλογος | Σύνδεσμοι | English