Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
passepartoutΙνστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής English versionpassepartout
passepartout
bg_inside_main_left
passepartout
bg_LeftMenuTop_big
bg_LeftMenuBottom_bigpassepartout
passepartout
ArrowRightRed
Βρίσκεστε εδώ: ΙΕΧΜΗ > Επιτεύγματα > Δημοσιεύσεις σε περιοδικά υψηλής απήχησης
youarehere2
 

Δημοσιεύσεις σε περιοδικά υψηλής απήχησης

Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει δημοσιεύσεις των μελών του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ κατά την τελευταία δεκαετία σε επιστημονικά περιοδικά με δείκτη απήχησης (impact factor) μεγαλύτερο του έξι (6).

 

2013

 • Papaefthimiou V., Shishkin M., Niakolas D.K., Athanasiou M., Law Y.T., Arrigo R., Teschner D., Havecker M. , Knop-Gericke A., Schlogl R., Ziegler T., Neophytides S.G., Zafeiratos, S., "On the active surface state of nickel-ceria solid oxide fuel cell anodes during methane electrooxidation", Advanced Energy Materials, 3(6):762-769 (2013).
  Impact Factor (2012): 10.043
 • M. Kalyva, J. Orava, A. Siokou, M. Pavlista, T. Wagner, and S. N. Yannopoulos, "Reversible amorphous-to-amorphous transitions in chalcogenide films: correlating changes in structure and optical properties", Adv. Funct. Mat., 23(16): 2052-2059  (2013). 
  Impact Factor (2012): 9.765
 • Raatikainen T., Nenes A., Seinfeld J.H., Morales R., Moore R.H., Lathem T.L., Lance S., Padro L.T., Lin J.J., Cerully K.M., Bougatioti A., Cozicl J., Ruehl C.R., Chuang P.Y., Anderson B.E., Flagan R.C., Jonsson H., Mihalopoulos N., Smith J.N., "Worldwide data sets constrain the water vapor uptake coefficient in cloud formation", Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(10):3760-3764 (2013).
  Impact Factor (2012): 9.737
 • Lazar A.N., Mourtas S., Youssef I., Parizot C., Dauphin A., Delatour B., Antimisiaris S.G., Duyckaerts C., "Curcumin-conjugated nanoliposomes with high affinity for Aβ deposits: Possible applications to Alzheimer disease", Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine, 9(5):712-721 (2013).
  Impact Factor (2012): 6.930
 • Vernardis S.I., Goudar C.T., Klapa M.I., "Metabolic profiling reveals that time related physiological changes in mammalian cell perfusion cultures are bioreactor scale independent", Metabolic Engineering, 19:1-9 (2013).
  Impact Factor (2012): 6.859

 

2012

 • Frank,O., Bousa M., Riaz I., Jalil R., Novoselov K. S., Tsoukleri G., Parthenios J., Kavan L., Papagelis K., Galiotis C., Phonon and structural changes in deformed bernal stacked bilayer grapheme, Nano Letters, 12 (2): 687-693 (2012)
  Impact Factor (2011): 13.198
 • Yannopoulos S. N., Siokou A., Nasikas N. K., Dracopoulos V., Ravani F., Papatheodorou G. N., CO 2-laser-induced growth of epitaxial graphene on 6H-SiC(0001), Advanced Functional Materials, 22 (1):113-120 (2012)
  Impact Factor (2011): 10.179
 • Koukaras E.N., Zdetsis A.D., Sigalas M.M., "Ab initio study of magnesium and magnesium hydride nanoclusters and nanocrystals: Examining optimal structures and compositions for efficient hydrogen storage", Journal of the American Chemical Society, 134(38): 15914-15922
  Impact Factor (2011): 9.907
 • Bakandritsos, A., Papagiannopoulos, A., Anagnostou, E.N., Avgoustakis, K., Zboril, R., Pispas, S., Tucek, J., Ryukhtin, V., Bouropoulos, N., Kolokithas-Ntoukas, A., Steriotis, T.A., Keiderling, U., Winnefeld, F., Merging high doxorubicin loading with pronounced magnetic response and bio-repellent properties in hybrid drug nanocarriers, [2] Small, 8 (15): pp. 2381-2393 (2012)
  Impact Factor (2011): 8.349

 

2011

 • Frank O., Tsoukleri G., Riaz I., Papagelis K., Parthenios J., Ferrari A. C., Geim A. K., Novoselov KS , Galiotis C., "Development of a universal stress sensor for graphene and carbon fibres", Nature Communications, 2:art.no 255 (2011).
  Impact Factor (2011): 7.396
 • Scopigno T., Steurer W., Yannopoulos S. N., Chrissanthopoulos A., Krisch M., Ruocco G., Wagner, T., "Vibrational dynamics and surface structure of amorphous selenium", Nature Communications, 2:art.no 195 (2011).
  Impact Factor (2011): 7.396
 • Frank O., Mohr M., Maultzsch J., Thomsen C., Riaz I., Jalil R., Novoselov K. S., Tsoukleri G., Parthenios J., Papagelis K., Kavan L., Galiotis C., "Raman 2D-Band splitting in graphene: theory and experiment", ACS Nano, 5(3):2231-2239 (2011)
  Impact Factor (2010): 9.855
 • Bakandritsos A., Mattheolabakis G., Chatzikyriakos G., Szabo T., Tzitzios V., Kouzoudis D., Couris S., Avgoustakis K., "Doxorubicin nanocarriers based on magnetic colloids with a bio-polyelectrolyte corona and high non-linear optical response: synthesis, characterization, and properties", Advanced Functional Materials, 21(8):1465-1475 (2011)
  Impact Factor (2010): 8.486
 • Canovi M., Markoutsa E., Lazar A. N., Pampalakis G., Clemente C., Re F., Sesana S., Masserini M., Salmona M., Duyckaerts C., Flores O., Gobbi M., Antimisiaris S. G., "The binding affinity of anti-Aβ1-42 MAb-decorated nanoliposomes to Aβ1-42 peptides in vitro and to amyloid deposits in post-mortem tissue", Biomaterials, 32(23): 5489-5497 (2011)
  Impact Factor (2010): 7.882
 • Mourtas S., Canovi M., Zona C., Aurilia D., Niarakis A., La Ferla B., Salmona M., Nicotra F., Gobbi M, Antimisiaris S.G., "Curcumin-decorated nanoliposomes with very high affinity for amyloid-beta 1-42 peptide", Biomaterials, 32(6):1635-1645 (2011)
  Impact Factor (2010): 7.882
 • Baimpos T., Kouzoudis D., Gora, L., Nikolakis V., "Are zeolite films flexible?", Chemistry of Materials, 23(6):1347-1349 (2011)
  Impact Factor (2010): 6.397
 • Nasikas N. K., Chrissanthopoulos A., Bouropoulos N., Sen S., Papatheodorou G. N., "Silicate Glasses at the Ionic Limit: Alkaline-Earth Sub-Orthosilicates", Chemistry of Materials, 23(16):3692-3697 (2011)
  Impact Factor (2010): 6.397
 • Nasikas N. K., Sen S., Papatheodorou G. N., "Structural Nature of Polyamorphism in Y2O3-Al2O3 Glasses", Chemistry of Materials, 23(11):2860-2868 (2011)
  Impact Factor (2010): 6.397

 

2010

 • Frank, O., Tsoukleri, G., Parthenios, J., Papagelis, K., Riaz, I., Jalil, R., Novoselov, K. S., C, Galiotis, " Compression Behavior of Single-Layer Graphenes", ACS Nano, 4(6):3131-3138 (2010)
  Impact Factor (2010): 9.855

 

2009

 • Tsoukleri G., Parthenios J., Papagelis K., Jalil R., Ferrari A. C., Geim A. K., Novoselov K. S., and Galiotis C., "Subjecting a Graphene Monolayer to Tension and Compression", Small, 5/21 2397-2402 (2009)
  Impact Factor (2008): 6.525

 

2008

 • Bakandritsos A., Bouropoulos N., Zboril R., Iliopoulos K., Boukos N., Chatzikyriakos G., Couris S., "Optically Active Spherical Polyelectrolyte Brushes with a Nanocrystalline Magnetic Core", Adv. Funct. Mater., 18, 1694-1706 (2008)
  Impact Factor: 6.808
 • Mateo-Alonso A., Iliopoulos K., Couris S., Prato M., "Efficient Modulation of the Third Order Nonlinear Optical Properties of Fullerene Derivatives", J. Am. Chem. Soc., 130, 1534-1535 (2008)
  Impact Factor: 8.091
 • Toubanaki D.K., Christopoulos T.K., Ioannou P.C., Gravanis A., "Dry-Reagent Disposable Biosensor for Visual Genotyping of Single Nucleotide Polymorphisms by Oligonucleotide Ligation Reaction: Application to Pharmacogenetic Analysis", Human Mutation, 29(8), 1071-1078 (2008)
  Impact Factor: 7.033
 • Xenogiannopoulou E., Iliopoulos K., Couris S., Karakouz T., Vaskevich A., Rubinstein I., "Third-Order Nonlinear Optical Response of Gold-Island Films", Adv. Funct. Mater., 18, 1281-1289 (2008)
  Impact Factor: 6.808

 

2007

 • Baig C., Mavrantzas V.G., "Thermodynamically Guided Nonequilibrium Monte Carlo Method for Generating Realistic Shear Flows in Polymeric Systems", Phys. Rev. Lett., 99, 257801/1-4 (2007)
  Impact Factor: 6.944
 • Kalogianni D.P., Bravou V., Christopoulos Th.K., Ioannou P.C., Zoumbos N.C., "Dry-Reagent Disposable Dipstick Test for Visual Screening of Seven Leukemia-Related Chromosomal Translocations", Nucleic Acids Res., 35, 3-12 (2007)
  Impact Factor: 6.954
 • Ruocco G., Matic A., Scopigno T., Yannopoulos S.N., "Comment on "Glass-Specific Behavior in the Camping of Acousticlike Vibrations", Phys. Rev. Lett., 98, 079601-1 (2007)
  Impact Factor: 6.944
 • Scopigno T., Yannopoulos S.N., Scarponi F., Andrikopoulos K.S., Fioretto D., Ruocco G., "Origin of the λ Transition in Liquid Sulfur", Phys. Rev. Lett., 99, 025701/1-4 (2007)
  Impact Factor: 6.944

 

2006

 • Bourikas K., Kordulis C., Lycourghiotis A., "The Role of the Liquid-Solid Interface in the Preparation of Supported Catalysts", Catal. Rev., 48, 363-444 (2006)
  Impact Factor: 9.222
 • Yannopoulos S.N., Johari G.P., "Glass Behaviour - Poisson's Ratio and Liquid's Fragility", Nature, 442, E7-E8 (2006)
  Impact Factor: 26.681
 • Zerefos P.G., Ioannou P.C., Traeger-Synodinos J., Dimissianos G., Kanavakis E., Christopoulos T.K., "Photoprotelin Aequorin as a Novel Reporter for SNP Genotyping by Primer Extension-Application to the Variants of Mannose-Blinding Lectin Gene", Human Mutation, 27, 279-285 (2006)
  Impact Factor: 6.473

 

2005

 • Frolova E.V., Ivanovskaya M., Sadykov V., Alikina G., Lukashevich A., Neophytides S., "Properties of Ce-Zr-La-O Nano-System with Ruthenium Modified Surface", Prog. Solid State Chem., 33, 317-325 (2005)
  Impact Factor: 15.167
 • Giannakopoulos I.G., Kouzoudis D., Grimes C.A., Nikolakis V., "Synthesis and Characterization of a Composite Zeolite-Metglas Carbon Dioxide Sensor", Adv. Funct. Mater., 15, 1165-1170 (2005)
  Impact Factor: 6.770

 

2004

 • Scopigno T., Di Leonardo R., Ruocco G., Baron A.Q.R., Tsutsui S., Bossard F., Yannopoulos S.N., "High Frequency Dynamics in a Monatomic Glass", Phys. Rev. Lett., 92(2), Article Number: 025503, (2004)
  Impact Factor: 7.218

 

2002

 • Tannous B.A., Laios E., Christopoulos T.K., "T7 RNA polymerase as a self-replicating label for antigen quantification", Nucleic Acids Res., 30(24), Article Number: e140 (2002)
  Impact Factor: 7.051
 • Karayiannis N. Ch., Mavrantzas V.G., Theodorou D.N., "A novel Monte Carlo scheme for the rapid equilibration of atomistic model polymer systems of precisely defined molecular architecture", Phys. Rev. Lett. 88, 105503 (2002)
  Impact Factor: 7.323

 

2000

 • Penciu R.S., Fytas G., Economou E.N., Steffen W., Yannopoulos S.N., "Acoustic Excitations in Suspensions of Soft Colloids", Phys. Rev. Lett., 85, 4622-4625 (2000)
  Impact Factor: 6.462
 
bg_inside_main_right
passepartout
main_bottom2
passepartout  
passepartoutΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Οδός Σταδίου, Πλατάνι, Τ.Θ. 1414, 26504 Πάτρα
passepartoutΤηλ.: 2610.965.300 E-mail: info@iceht.forth.gr
passepartout
W3CHostmasterpassepartout
passepartout© Copyright 2007 ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ, All rights reserved.

passepartoutΕπικοινωνία | Τηλεφωνικός Κατάλογος | Σύνδεσμοι | English