Foundation for Research and Technology Hellas FORTH/ICE-HT
passepartoutInstitute of Chemical Engineering Sciences Ελληνική Έκδοσηpassepartout
passepartout
bg_inside_main_left
passepartout
bg_LeftMenuTop_big
bg_LeftMenuBottom_bigpassepartout
passepartout
ArrowRightRed
You are here: ICE-HT > Achievements > Conferences (2011)
youarehere2
 

Conferences (2011)

 

 1. Aggelopoulos C.A., and Tsakiroglou C.D., "Dynamics of CO2 dissolution in saturated porous media: experiments and numerical modeling", International Conference on Flows and Mechanics in Natural Porous Media from Pore to Field Scale, Pore2Field, Institut Francai du Petrole Energies Nouvelles, France, 16-18 November (2011).
 2. Aggelopoulos C.A., Tsakiroglou C.D., "Dynamics of carbon dissolution in saturated porous media: experiments and numerical simulation", 5th Panhellenic Symposium on Porous Materials, The Symposium is dedicated to the Memory of Professor Alkiviades Payatakes, University of Crete, Heraklion, Greece, 30 June-1 July (2011).
 3. Anastasiadis S., Chrissopoulou K., Bollas S., Andrikopoulos K., Fotiadou  S., Christofilos D., Voyiatzis G.A., "On the Crystallinity and Chain Conformation in PEO/Layered Silicate Nanocomposites", Bulletin of the American Physical Society, APS March Meeting 2011, Dallas, Texas, USA, 21-25 March (2011).
 4. Anastasiou A., Baig C., Mavrantzas V.G., "Non-equilibrium molecular dynamics simulation of the stretching behavior of adhesive polymers", 7th GRACM International Congress on Computational Mechanics, Athens, Greece, 30 June - 2 July (2011).
 5. Anastasopoulos J., Manikas A. ,Soto Beobide  A. , Sclavounaki D. ,  Voyiatzis G.A, "Release/Permeation of Active Agents from Polymers: Quantitative Assessment via SERS", 8th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies (NN11), Thessaloniki, Greece, July 12-15 (2011).
 6. Andreopoulou A., Kourkouli S., Stefopoulos A., Siokou A., Kallitsis J., "Semiconducting Electron Donor-Acceptor Copolymers of various Architectures for Organic Photovoltaics", 8th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies (NN11), Thessaloniki, Greece, July 12-15 (2011).
 7. Antimisiaris S.G., "Ανάπτυξη πρωτότυπων νανοσωματιδίων με υψηλή συγγένεια για τα πεπτίδια Aβ1-42", Invited Lecture, 11th Panhellenic Conference on Alzheimers Disease, Thessaloniki, Greece, 16-20 February (2011).
 8. Antimisiaris S.G., "Νανολιποσώματα για στόχευση των πεπτιδίων Aβ με πιθανές εφαρμογές στη θεραπεία (ή/και διάγνωση) της νόσου Alzheimer's", Invited Lecture,    Panhellenic Pharmaceutical Conference, Athens, Greece,  13-15 May (2011).
 9. Antimsiaris S.G., "Construction of Nano-Immunoliposomes for Amyloid species and/or Blood-Brain Barrier (BBB) targeting. Applications in therapy and diagnosis of AD", Invited Lecture, COST Workshop: Dendrimers as Composites of Advanced Drug Delivery nano-Systems (aDDnSs). Biomedical Applications, Athens, Greece,  3-8 October (2011).
 10. Antimisiaris S.G., "Nanoliposomes with ability to target abeta peptide species: potential for therapy and/or diagnosis of AD", Invited Lecture, ILS 2011 MEETING-LIPOSOME ADVANCES: PROGRESS IN DRUG AND VACCINE DELIVERY, University of London, December 10-13 (2011).
 11. Antoniadou M., Panagiotopoulou P., Kondarides D., Lianos P., "Photoacatalysis and photoelectrocatalysis using nanocrystalline titania alone or combined with Pt, RuO2 or NiO co-catalysts", 9th European Symposium on Electrochemical Engineering, Chania, Greece,  June 19-23 (2011).
 12. Antonopoulou G.,  Lyberatos G., "Chemical pretreatment of sweet sorghum biomass for hydrogen production", 12th International Conference on the Environmental Science and Technology (CEST2011), Rhodes Island, Greece, September 8-10 (2011).
 13. Antonopoulou G., Lyberatos G., "Επίδραση της ενζυμικής επεξεργασίας στην παραγωγή βιο-υδρογόνου και μεθανίου από το γλυκό σόργο",  4ο Συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρίας MIKROBIOKOSMOS, Ιωάννινα, October 21-23 (2011).
 14. Athanasakou G.D., Arvaniti E., Paraskeva C.A., Koutsoukos P.G."Theoretical and experimental study of the precipitation mechanisms and crystal growth of insoluble salts in porous media", International  Symposium on Industrial Crystallization (ISIC 18), Zurich, Switzerland, September 13-16 (2011).  
 15. Athanasakou G.D., Arvaniti H., Paraskeva C.A., "Θεωρητική και πειραματική μελέτη των μηχανισμών καταβύθισης και κρυσταλλικής ανάπτυξης δυσδιάλυτων αλάτων σε πορώδη δοκίμια", 8th Panhellenic Conference of Chemical Engineering, Thessaloniki, Greece, May 26-28  (2011).
 16. Avgouropoulos G.,  Lampos S.,   Skaltsas T.,  Tasis D.,  Ioannides T., "Carbon nanotube-based catalytic supports", 8th Panhellenic Conference of Chemical Engineering, Thessaloniki, Greece, May 26-28  (2011).
 17. Avgouropoulos G., Papavasiliou J.,  Ioannides T., Neophytides S., "The prospects of an internal reforming methanol fuel cell", International Conference on Hydrogen Production (ICH2P-11), Thessaloniki,Greece, June 19-22 (2011).
 18. Avgouropoulos G., Papavasiliou J., Ioannides T., Neophytides S., "Performance of internal reformning methanol fuel cell under various methanol/water concentrations", 9th European Symposium on Electrochemical Engineering (9th ESEE), Chania, Greece, 19-23 June (2011).
 19. Boghosian S., "On the configuration of MoOx sites on alumona, zirconia and titania. Vibrational properties, molecular structure, vibrational isotope effects and structure/function relationships", Invited Lecture, The Technical University of Denmark, Germany, (2011).
 20. Bourantas  G.C.,  Kalarakis A.N.,  Loukopoulos V.C., Skouras E.D., Burganos V.N., "Fluid flow in constricted tubes and porous domains using lattice-Boltzmann and meshless solvers", 7th International Congress on Computational Mechanics, Athens, Greece, 30 June-2 July (2011).
 21. Bourantas G.C., Skouras E.D., Loukopoulos V.C., Burganos V.N., "  Meshless collocation solution of Darcy-Brinkman-Forchheimer model of diffusion in a porous cavity", 8th Panhellenic Conference of Chemical Engineering, Thessaloniki, Greece, May 26-28 (2011).
 22. Burganos V., "Modeling transport in porous membranes for simulation tailoring", Invited Lecture, International Conference on Membranes and Membrane Processes, Amsterdam, July (2011).
 23. Chatzikyriakos G. ,  Liaros N., Bakandritsos A. , Couris S., "Effects of the surface coating and of the size on the nonlinear optical response of magnetic iron oxide nanoparticles", International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON), art. no. 5970956. Stockholm, Sweden, June 26-30 (2011).
 24. Chatzikyriakos G., Papagiannouli I., Liaros N., Akriotou M., Demetriou M., Krasia-Christophorou T., and Couris S., "Nonlinear Optical Properties of Pd Based Hybrid Nanomaterials", XXVII Panhellenic Conference on Solid State Physics and Materials Science, Limassol, Cyprus, September 18-21 (2011).  
 25. Chrissopoulou K., Bollas S., Fotiadou S. , Andrikopoulos K. , Voyiatzis G. , Anastasiadis S.H., "Polymer Morphology in Confinement and Close to Surfaces", 8th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies (NN11), Thessaloniki, Greece, July 12-15 (2011).
 26. Chrissopoulou K., Fotiadou S., Bollas S., Anastasiadis S., Andrikopoulos K., Voyiatzis G.A., "On the Crystallinity and Chain Conformations in Polymer/Inorganic Nanocomposites",8th Panhellenic Conference of Chemical Engineering, Thessaloniki, Greece, May 26-28 (2011).
 27. Couris S., "Effects of the surface coating and of the size on the nonlinear optical response of magnetic iron oxide nanoparticles", Invited Lecture, International Conference on Transparent Optical Networks, Stockholm Sweden, June 26-30 (2011).  
 28. Couris S., "GeS2-Ga2S3-AgI glasses with high nonlinear optical properties", Invited Lecture, International Conference on Transparent Optical Networks, Stockholm Sweden, June 26-30 (2011). 
 29. Dassios G.,"Vector Eigenfunctions of the Ellipsoidal Biharmonic Operator", 4th Serbian-Greek Symposium on Recent Advances in Mechanics, Vlasina lake, Surdulica, Serbia, July 9-10 (2011).
 30. Dassios G., "Neuronal Current Decomposition via Vector Surface Ellipsoidal Harmonics", Invited Lecture, Isaac Newton Institute for Mathematical Sciences, Workshop on Analytic and Geometric Methods in Medical Imaging, Univ. of Cambridge, August 24 (2011).
 31. Dassios G., "Electric and Magnetic Brain Activity. Distinct or Common Information?", 5th International Conference on Emerging Technologies in Non-Destructive Testing, Ioannina, Greece, September 19-21 (2011).
 32. Dassios G., "The complete set of vector ellipsoidal harmonics and the indepedence of the EEG and MEG measurements", 7th GRACM International Congress on Computational Mechanics, Athens, Greece, 30 June - 2 July (2011).
 33. Dassios G., Kariotou F., "Extension of the Greenspan Model to Asymmetric Tumour Growth", 10th International Workshop on Biomedical Engineering, Island of Kos, Greece, October 5-7 (2011).
 34. Diamanti G., Mourtas S.,  Stamouli V.,  Spiliopoulou I., Antimisiaris S.G.,"Towards controlled drug-eluting surfaces for urological stent application", ILS 2011 MEETING-LIPOSOME ADVANCES: PROGRESS IN DRUG AND VACCINE DELIVERY, London, December 10-13 (2011).
 35. Fountoukis C., Racherla P., [et all].Pandis S., Wiedensohler A., "Αξιολόγηση ενός τρισδιάστατου χημικού μοντέλου διασποράς ρύπων (PMCAMx) στην Ευρώπη", 8th Panhellenic Chemical Engineering Conference, Thessaloniki, Greece, May 26-28 (2011).
 36. Gac W. , Denis A. ,  Machocki A., Ioannides T., "Thermal decomposition of cobalt and manganese fumarates and gluconates", 33rd International Conference on Vacuum, Microbalance and Thermoanalytical Techniques (ICVMTT), Zamosc, Poland, June 26-30 (2011).
 37. Galiotis C., "Mechanical properties of graphene in tension and compression", Invited Lecture, 3rd International Conference from Nanoparticles and Nanomaterials to Nanodivices and Nanosystems(IC4N), Crete Island, Greece, June 26-29 (2011).
 38. Georgakopoulou A., Radinos A., Klepetsanis P. G., "Effect of modified cyclodextrins on Carvedilol solubility in aqueous solutions", Proceedings of 15th Panhellenic Pharmaceutical Congress, Athens, Greece, May 13-15 (2011).  
 39. Iliopoulos K., Hatzikyriakos G., Couris S., Ren J., Wagner T.,  Frumar M., Kyriazis F. , Yannopoulos  S. N., "GeS2-Ga2S3-AgI glasses with high non-linear optical properties", International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON), Stockholm, Sweden, June 26-30 (2011).
 40. Kallitsis J.K, "Optoelectronic materials based on different semiconducting copolymers",  Invited Lecture, ISFOE11, Thessaloniki, Greece, July 10-13 (2011).
 41. Kallitsis J., Kourkouli S., Stefopoulos A., Andreopoulou A., Siokou A., "Semiconducting Materials based on Block and Graft Copolymers having Donor and Acceptor Functionalities for Molecular Electronics", EPF 2011, Granada, Spain,  June 26 - July 1 (2011).
 42. Kamitsou M., Panagiotou G., Triantafyllidis K., Kordulis C., Lycourghiotis A., "Comparative study of oxide catalyst for p-cymene preparation from a-lemonene: Application of green chemistry principles", 21 Panhellenic Conference of Chemistry, Thessaloniki, Greece, December  9-12 (2011).
 43. Karanasios K., Makri S., Pavlou S., Vayenas D., "Υδρογονοτροφική και ετερότροφη απονιτροποίηση πόσιμου νερού διαφορετικώνμικροβιακών καλλιεργειών", 8th Panhellenic Chemical Engineering Conference, Thessaloniki, Greece, May 26-28 (2011).
 44. Karampas I., Orkoula M.G., Kontoyannis C.,  "Aνάπτυξη Aναλυτικής Μεθοδολογίας με Φασματοσκοπία Raman για την Εκτίμηση της Ποιότητας των Οστών", 21 Panhellenic Conference of Chemistry, Thessaloniki, Greece, December  9-12 (2011).
 45. Kordouli A-E., Bourikas K. Kordulis C., Lycourghiotis A., "Kinetic study of anatase transformation to rutile", 21 Panhellenic Conference of Chemistry, Thessaloniki, Greece, December  9-12 (2011).
 46. Kordouli A-E., Bourikas K., Kordulis C., Lycourghiotis A., "The influence of rutile content of titanium oxide in the photocatalytic degradation of Orange G", EuropaCatX, Glasgow, UK, August 29-Septemper 2 (2011).
 47. Kotzagianni M.,  Couris S., "Laser Induced Breakdown and Electric Spark Induced Breakdown for Analytical Applications in Gases: A Comparative Study", 6th EuroMediterranean Symposium on Laser Induced Breakdown Spectroscopy, Izmir, Turkey, September 11-15 (2011).
 48. Kotzagianni M., Couris S.,  Hoque Md. Z.,Faucher  O.,"Optical Emission from Femtosecond Laser Induced Breakdown in Methane-Air mixtures", 6th EuroMediterranean Symposium on Laser Induced Breakdown Spectroscopy, Izmir, Turkey, September 11-15 (2011).
 49. Kourkouli S., Andreopoulou A., Stefopoulos A., Sidiropoulou A., Siokou A., Kallitsis J., "Synthesis of polymeric hybrid materials based on carbon nanostructures", Aquitaine 2011, Arcachon, France,  October 18-21 (2011).
 50. Kourkouli S., Stefopoulos A., Sidiropoulou A., Andreopoulou A., Siokou A., Kallitsis J., "Synthesis of polymeric hybrid materials based on carbon nanostructures for optoelectronic applications", ISFOE11, Thessaloniki, Greece, July 10-13 (2011).
 51. Kourkouli S., Stefopoulos A., Siokou A., Kallitsis J., "Modification of carbon nanotubes with electron accepting polymers through atom transfer radical polymerization" Symposium of Controlled/Living Polymerization (CLP11), Antalya, Turkey,  April 12-16 (2011).
 52. Kournoutis V.C., Tietz F., Bebelis S., "Ηλεκτροχημικός χαρακτηρισμός ηλεκτροδίου La0.8Sr0.2Co0.2Fe0.8O3-δ/CeO2(GD2O3)/ZrO2(y2O3) με την τεχνική της κυκλικής βολταμετρίας», 8th Panhellenic Chemical Engineering Conference, Thessaloniki, Greece, May 26-28 (2011).
 53. Kouvaritakis S., Vardakis M., Panteliou S., Kontoyannis C., "Μελέτη της Ποιότητας Ανθρώπινων Γνάθων με Φασματοσκοπία Raman", 21 Panhellenic Conference of Chemistry, Thessaloniki, Greece, December  9-12 (2011).
 54. Kouzoudis D.,  Baimpos T., Nikolakis V., "Detection of Hazardous VOCs Using a Zeolite FAU/Metglas Magnetoelastic Sensor", Eurosensors XXV, Athens, Greece, September 4-7 (2011).
 55. Kyriakopoulos J., Panagiotou G.D.,  Bourikas K.,  Triantafillidis K.,  Alberti M-I., Tzirakis M., Orfanopoulos M., Kordulis C., Lycourghiotis A., "Fullerene supported on mesoporous silica (MCM41) photocatalysts for the photooxidation of 2-methyl-2-heptene", EuropaCatX, Glasgow, UK, August 29-Septemper 2 (2011).
 56. Kyriakopoulos J., Tzirakis M., Panagiotou G.D.,  Bourikas K.,  Alberti M., Triantafillidis K., Giannakaki S., Kordulis C.,  Orfanopoulos M., Lycourghiotis A., "C60/MCM-41 catalysts for the photo-oxidation of organic substances: A green apropach of fine chemicals synthesis", 21 Panhellenic Conference of Chemistry, Thessaloniki, Greece, December 9-12 (2011).
 57. Liaros N.,  Chatzikyriakos G., Bakandritsos A., Couris S. "Nonlinear optical properties of magnetic iron oxide nanoparticles", 6th International Summer School, New Frontiers in Optical Technologies, Tampere University of Technology (TUT), Tampere, Finland, August 8-12 (2011).
 58. Lytras C., Vlassis T., Marazioti K., Lyberatos G., "Διεργασία παραγωγής βιοντίζελ από κραμβέλαιο", 8th Panhellenic Conference of Chemical Engineering, Thessaloniki, Greece, May 26-28  (2011).
 59. Magga-Nteve Ch., Constantinou C., Margarity M., Klapa M.I.,"Comparative GC-MS metabolomic analysis of male and female mouse cerebellum in a model of prolonged adult-onset hypothyroidism", 8th Panhellenic Conference of Chemical Engineering, Thessaloniki, Greece, May 26-28  (2011).
 60. Magga-Nteve Ch., Constantinou C., Margarity M., Klapa M.I., "Comparing the Metabolic Response of Male and Female Cerebellum to Prolonged Adult-Onset Hypothyroidism in a Mouse Model using Metabolic Profiling Analysis", 7th GRACM International Congress on Computational Mechanics, Athens, Greece, 30 June-2 July (2011).
 61. Markoutsa E.,  Papadia K., Clemente C., Flores O.,  Antimisiaris S.G. "Dually-decorated  nanoliposome  uptake and translocation by hCMEC/D3 cells and monolayers. Effect of Aβ1-42 peptides", ILS 2011 MEETING-LIPOSOME ADVANCES: PROGRESS IN DRUG AND VACCINE DELIVERY, London, December 10-13 (2011).
 62. Megaritis A., Fountoukis C., Pandis S., "Επίδραση της αλλαγής των εκπομπών στην συγκέντρωση των ατμοσφαιρικών σωματιδίων στην Ευρώπη χρησιμοποιώντας το τρισδιαστατο χημικό μοντέλο PMCAM", 8th Panhellenic Conference of Chemical Engineering, Thessaloniki, Greece, May 26-28  (2011).
 63. Michalis V., Kalarakis A.N., Skouras E.D.,Burganos  V.N., "Rarefied transport phenomena in digitally reconstructed media", 4th Intern. Conf. Exper. Proc. Syst. Model. Simul. Opt. (IC-EpsMsO), Athens, Greece, 6-9 July (2011).
 64. Moschovi, A.M. Ntais, S. Dracopoulos, V., Nikolakis, V., "Μελέτη της  δομής του ιονικού υγρού 1-Η-3-methylimidazolium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide με χρήση δονητικής φασματοσκοπίας", 8th Panhellenic Conference of Chemical Engineering, Thessaloniki, Greece, May 26-28  (2011).
 65. Moshopoulou H. , Nochos A. ,Voyiatzis  G.A., "Chitosan Nanoparticles Incorporated Poly(ε-caprolactone)/Poly(DL-lactide) Blend as a Coating Material for Bioactive Sutures with Controlled Release Characteristics", 8th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies (NN11), Thessaloniki, Greece, July 12-15 (2011).
 66. Mourtas S., Markoutsa E., Skouras A., Niarakis A., Antimisiaris S.G., "Optimization of the click reaction on nanoliposome surface for preparation of vesicles decorated with a curcumin-derivative", EuroNanoForum 2011, Budapest, 30 May-1 June (2011).  
 67. Mpountas I., Koutsoukos P., "Ανάκτηση φωσφόρου από υδατικά αστικά λύματα - κινητική μελέτη της κρυστάλλωσης στρουβίτη σε pH 6.5", 8th Panhellenic Conference of Chemical Engineering, Thessaloniki, Greece, May 26-28  (2011).
 68. Mpountas I., Papadakis E., Koutsoukos P., "Acidic ph nucleation and crystal growth of struvite in aequeous media: prospective for phosphorous recovery from wastewater, International  Symposium on Industrial Crystallization (ISIC 18), Zurich, Switzerland, September 13-16 (2011). 
 69. Nasikas N., Kalampounias A., "Μελέτη των δομικών χαρακτηριστικών υάλων που σχηματίζονται στο δυαδικό σύστημα xTeO2 -(1 - x) Ge O2 με φασματοσκοπία Raman", 8th Panhellenic Conference of Chemical Engineering, Thessaloniki, Greece, May 26-28  (2011).
 70. Nasikas N., Kalampounias A., "Σχηματισμός υάλων με χρήση τεχνικών αιώρησης με ταυτόχρονη θέρμανση από laser CO2 για τη μελέτη μέσω φασματοσκοπίας Raman του δυαδικού συστήματος xCaO-(1-x)Al2O3", 8th Panhellenic Conference of Chemical Engineering, Thessaloniki, Greece, May 26-28  (2011).
 71. Nasiopoulou E., Petsi T., Panagiotou G.D., Triantafyllidis K.S., Bourikas K., Kordulis C., Lycourghiotis A., "Determination of the acid-base characteristics of MCM-41 in impregnation suspensions", EuropaCatX, Glasgow, UK, August 29- Septemper 2 (2011).
 72. Neophytides S. "Functionalized carbon nanotubes and anode degradation in high temperature PEM fuel cells", Invited Lecture, 19th Annual International Conference on Composites or Nano Engineering (ICCE-19), Shanghai, China, July 24-30 (2011).  
 73. Neophytides S. , "High Temperature PEM Fuel Cells: materials and challenges", Invited Lecture,  1st Joint European Summer School for Fuel Cell and Hydrogen Technology, Viterbo, Italy,  August 22-September 2 (2011). 
 74. Neophytides S. , "High Temperature PEM Fuel Cells: materials and fundamentals", Invited Lecture,1st Joint European Summer School for Fuel Cell and Hydrogen Technology, Viterbo, Italy,  August 22-September 2 (2011). 
 75. Neratzi M., Theochari E., Klepetsanis P.G., "Study of Glimepiride complexation with natural and modified cyclodextrins", Proceedings of 15th Panhellenic Pharmaceutical Congress, Athens, Greece, May 13-15 (2011). 
 76. Niakolas D.K., Athanasiu M., Dracopoulos V., Neophytides S., Bebelis S., "Characterization and carbon tolerance of new Au-Mo-Ni/GDC cermet powders for use as anode materials in methane fuelled SOFCs",  9th European Symposium on Electrochemical Engineering (9th ESEE), Chania, Greece, 19-23 June (2011).
 77. Niakolas D.K., Athanasiu M., Neophytides S., Bebelis S., "Characterization and carbon tolerance of new Au-Mo-Ni/GDC cermet powders for use as anode materials in methane fuelled SOFCs",  219th ECS Meeting, Montreal, Canada, May 1-6 (2011).
 78. Nomikos G.N., Kondarides D.I., Mavrantzas V.G., Verykios X.E., "Photocatalytic reactor design for energy and environmental applications", 2011 International Conference on H2 production (ICH2P-2011), Thessaloniki, Greece, June 19-22 (2011).  
 79. Oikonomou E., Bokias G., Kallitsis J., "Application Of Atom Transfer Radical Polymerization For The Direct Synthesis Of Amphiphilic And Double Hydrophilic Block Copolymers", Symposium of Controlled/Living Polymerization (CLP11), Antalya, Turkey,  April 12-16 (2011).
 80. Orfanidi A., Daletou M., Neophytides S., "Παρασκευή και χαρακτηρισμός καταλυτών Pt/τροποποιημένους νανοσωλήνες άνθρακα για εφαρμογή σε PEMFCs υψηλών θερμοκρασιών", 8th Panhellenic Conference of Chemical Engineering, Thessaloniki, Greece, May 26-28  (2011).
 81. Orfanidi A., Daletou M.K., Neophitides S.G., "Preparation and characterization of Pt/modified MWCNT as electrocatalysts for high temperature PEMFCs", 9th European Symposium on Electrochemical Engineering (9th ESEE), Chania, Greece, 19-23 June (2011).
 82. Orkoula M, Panteliou S, Kontoyannis C, Lianos K., "Non Conventional Methods for the Assessment of Mandible Bone Quality", International Conference on Biomedical Electronics and Devices (BIODEVICES 2011), Rome, Italy, January 26-29 (2011).
 83. Papadimitriou K., Geormezi M., Neophytides S., Kallitsis J., "Study of the influence of chemical crosslinking on performance stability of high temperature polymer electrolyte membrane fuel cells (pemfc) operating at temperatures up to 220oC", 2nd International Workshop on Degradation Issues of Fuel Cells, Thessaloniki, Greece, September 21-23 (2011).
 84. Papadopoulou E.,  Delimaris D., Denis D.,  Machocki A.,  Ioannides T., "Alcohol reforming on cobalt-based catalysts prepared from organic salt precursors", International Conference on Hydrogen Production (ICH2P-11), Thessaloniki,Greece, June 19-22 (2011).
 85. Papadopoulou E., Delimaris D., Ioannides T., "Αναμόρφωση μεθανόλης σε καταλύτες κοβαλτίου παρασκευασμένους μέσω φουμαρικών αλάτων" 8th Panhellenic Conference of Chemical Engineering, Thessaloniki, Greece, May 26-28  (2011).
 86. Papagiannouli I., Chatzikyriakos G., Couris S.,  Demetriou M.,  Krasia-Christoforou T., "Nonlinear Optical Response of Pd Nanoparticles in Block Copolymers", 6th International Summer School, New Frontiers in Optical Technologies, Tampere University of Technology (TUT), Tampere, Finland, August 8-12 (2011).
 87. Papavasileiou J., Avgouropoulos G., Ioannides T., "Αναμόρφωση της μεθανόλης με ατμό σε μικτούς οξειδικούς καταλύτες CuMn: επίδραση της προσθήκης τρίτου μετάλλου", 8th Panhellenic Conference of Chemical Engineering, Thessaloniki, Greece, May 26-28  (2011).
 88. Paraskeva C.A., "New techniques in olive mill wastewater treatment (OMW)", Invited Lecture, International Conference of AgriBioMediterraneo, Organic Agriculture and Agro-Eco Tourism in the Mediterranean (IFOAM) , Zakynthos, Greece,September 16-18 (2011).
 89. Pavlou S., Vayenas D., "Πειραματική και θεωρητική μελέτη παραγωγής ελαίου από γλυκό σόργο με τον ελαιογόνο μύκητα Mortierella isabelina σε ζύμωση ημι-στερεής κατάστασης", 8th Panhellenic Conference of Chemical Engineering, Thessaloniki, Greece, May 26-28  (2011).
 90. Petsi A.J., Burganos V.N., "Marangoni flow and heat conduction during droplet evaporation", 8th Panhellenic Conference of Chemical Engineering, Thessaloniki, Greece, May 26-28  (2011).
 91. Platanitis P., Panagiotou G.D., Bourikas K., Kordulis C., Lycourghiotis A., "  CoMo, NiMo and NiW catalysts supported on titania for the simultaneous HDO-HDS of phenol-dibenzothiophene", EuropaCatX, Glasgow, UK, August 29 - September 2 (2011).
 92. Popescu M.-T., Mourtas S., Pampalakis G.,  Antimisiaris S.G., Tsitsilianis C., "Controlled drug release through injectable hydrogel/liposome soft nanocomposite",  8th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies (NN11), Thessaloniki, Greece, July 12-15 (2011).
 93. Ravani F., Parthenios J., Papagelis K., Tsoukleri G. , Siokou A., Galiotis C., "Synthesis of Few-Layer Graphene by a Green Chemistry Based CVD Process",  27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών, Λεμεσός, Κύπρος, Σεπτέμβριος 18-21 (2011).  
 94. Rokidi S., Combes C., Koutsoukos P., "The overgrowth of calcium phosphates on calscium carbonate substrates", 8th Panhellenic Conference of Chemical Engineering, Thessaloniki, Greece, May 26-28  (2011).
 95. Rokidi S., Koutsoukos P.G., "Crystal growth of calcium phosphates in the presence of strontium", International  Symposium on Industrial Crystallization (ISIC 18), Zurich, Switzerland, September 13-16 (2011). 
 96. Savidou K., Kordulis C., "Micro-algae oils for biodiesel production", 21 Panhellenic Conference of Chemistry, Thessaloniki, Greece, December  9-12 (2011).
 97. Seferlis A.K., Neophytides S.G., "Titatnium dioxide photoelectrocatalysts: characterization and application in waste water treatment", 9th European Symposium on Electrochemical Engineering (9th ESEE), Chania, Greece, 19-23 June (2011).
 98. Siankevich Ι.S, Ntaikou I. , Lyberatos G., "Bioethanol production from thermochemically pretreatreated oline mill solid residues using the yeast Pachysolen tannophylus", 12th International Conference on the Environmental Science and Technology (CEST2011), Rhodes Island, Greece, September 8-10 (2011).
 99. Siankevich Ι.S., Ntaikou I., Lyberatos G, "Επίδραση θερμοχημικής προεπεξεργασίας στη σακχαροποίηση λιγνοκυτταρινούχων υπολειμμάτων ελαιοτριβείων τριών φάσεων", 4ο Συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρίας MIKROBIOKOSMOS, Ιωάννινα, October 21-23 (2011).
 100. Siokou A., " Surface Characterization of Ultrathin  Polymer and Composite coatings prepared by Plasma Techniques  P2i, Liquid repellent Nano-coating Technology", Invited Lecture, Abingdon Oxfordshire, UK, December 1st (2011).
 101. Siokou A.,Yannopoulos S.N.,  Nasikas N.,Dracopoulos V., Ravani F., Papatheodorou G.N., "CO2 Laser-Induced Growth of Epitaxial Graphene on 6H-SiC(0001)", 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών, Λεμεσός, Κύπρος, Σεπτέμβριος 18-21 (2011). 
 102. Skouras A.,  Mourtas S.,Markoutsa E., De Goltstein  M-C., Wallon C., Catoen S.,  Antimisiaris S.G., "USPIO encapsulating nanoliposomes with high entrapping efficiency, stability and magnetic properties" (awarded: Best Poster Presentation), EuroNanoForum 2011, Budapest, 30 May- 1 June (2011). 
 103. Skouras E., Paraskeva C.A., Burganos V, "Dynamics of Transport and Deposition of BioColloids in Granular PorousMedia", EGU General Assembly 2011, Vienna, Austria, April 3-8 (2011).
 104. Skouras E., Paraskeva C.A., Burganos V., Payatakes A.C., "Φαινομενολογική περιγραφή και προσομοίωση της λειτουργίας φίλτρων οριζόντιας ροής",  5th Panhellenic Symposium on Porous Materials, The Symposium is dedicated to the Memory of Professor Alkiviades Payatakes, University of Crete, Heraklion, Greece, 30 June-1 July (2011).
 105. Skouras E.D., Paraskeva C.A., Burganos V.N., Payatakes A.C. , "Phenomenological description and simulation of pore networks during horizontal filtration", 8th Panhellenic Conference of Chemical Engineering, Thessaloniki, Greece, May 26-28  (2011).
 106. Soto Beobide A. , Anastasopoulos J. , Manikas  A., Voyiatzis G., "Quantitative measurements of waste water at very low concentration range using Surface Enhanced Raman Scattering, SERS", NanoBio&Med 2011 Conference, Imaginenano, Bilbao, Spain April 11-14 (2011).
 107. Soukoulis L.M., Paraskeva C.A., Koutsoukos P.G., "Κινητική μελέτη της καταβύθισης αλάτων πυριτικού ασβεστίου και εφαρμογή για τη στεγανοποίηση πετρωμάτων", 8th Panhellenic Conference of Chemical Engineering, Thessaloniki, Greece, May 26-28  (2011).
 108. Stephanou P.S., Baig C., Mavrantzas V.G., "Generalized viscoelastic model for polymer melts guided by principles of non-equilibrium thermodynamics: single- and multi-mode formulations", 7th GRACM International Congress on Computational Mechanics, Athens, Greece, 30 June-2 July (2011).
 109. Stikas F., Kordulis C., "Photocatalytic reforming of biomass for hydrogen production", 21 Panhellenic Conference of Chemistry, Thessaloniki, Greece, December  9-12 (2011)
 110. Tremouli A., Fertakis S., Antonopoulou G., Lyberatos G., "Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από συνθετικό απόβλητο και αστικό λύμα σε μικροβιακή κυψελίδα καυσίμου",  8th Panhellenic Conference of Chemical Engineering, Thessaloniki, Greece, May 26-28 (2011).
 111. Tribalis A., Tsilomelekis G., Kalampounias A. G., Boghosian S., Bouricas K., Panagiotou G.D., Kordulis C., Lycourghiotis A., "Temperature evolution of molecular configurations of oxo-tungsten species in WO3/TiO2 catalysts by in-situ Raman spectroscopy", 8th Panhellenic Conference of Chemical Engineering, Thessaloniki, Greece, May 26-28 (2011).
 112. Tsafou K., Theodoridis E., Klapa M.I., Tsakalides A., Moschonas N.K., "Development and analysis of an integrated human protein interactome database", 8th Panhellenic Conference of Chemical Engineering, Thessaloniki, Greece, May 26-28 (2011).
 113. Tsafou K., Theodoridis E., Tsakalides A., Klapa M.I., Moschonas N.K., "Reconstruction of the human protein interactome from five literature-curated databases", 7th GRACM International Congress on Computational Mechanics, Athens, Greece, 30 June - 2 July (2011).
 114. Tsakiroglou C.D."Soil remediation: technologies and perspectives" Invited Lecture, Ενδοπανεπιστημιακό Δίκτυο Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Ροφητικών Υλικών για Περιβαλλοντικές Εφαρμογές (ΑΡΥΣ), July 7-8 (2011).
 115. Tsakiroglou C.D., ''Hierarchical simulation of two-phase flow in heterogeneous porous media" , International Conference on Flows and Mechanics in Natural Porous Media from Pore to Field Scale, Pore2Field, Institut Francai du Petrole Energies Nouvelles, France, 16-18 November (2011).
 116. Tsilomelekis G., Boghosian S., "On the configuration of MoOx sites on alumina, zirconia and titania. Molecular structure, vibrational properties and vibrational isotope effects", 4th  COST Chemistry Workshop on Structure-performance relationships at the surface of functional materials, Fuengirola, Spain, May 18-20 (2011).
 117. Tsilomelekis G., Kalampounias A. G., Boghosian S., "Raman spectroscopic study of complex formation during dissolution of MoO3 in K2S2O7-K2SO4 melts at high temperatures",8th Panhellenic Conference of Chemical Engineering, Thessaloniki,Greece, May 26-28 (2011).
 118. Tsougeni E., Kordulis C., "Removal of sulfur compounds from petroleum fractions via adsorption", 21 Panhellenic Conference of Chemistry, Thessaloniki, Greece, December  9-12 (2011).
 119. Tsoukala, V., Nikolakis, V., "Μελέτη μεταρποής βιομηχανικής τέφρασ σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας", 8th Panhellenic Chemical Engineering Conference. Greece, May 26-28 (2011).
 120. Tzovolou D.N., Tsakiroglou C.D., "Experimental study of bio-venting as a technology for the in situ remediation of soils polluted with hydrocarbons" 5th Panhellenic Symposium on Porous Materials, The Symposium is dedicated to the Memory of Professor Alkiviades Payatakes, University of Crete, Heraklion, Greece, 30 June-1 July (2011).
 121. Vardakis M., Papachristou D.I., Magas P., Panteliou S., Kontoyannis C, Orkoula M.G., "Μελέτη του Αθρικού Χόνδρου και του Υποχόνδρινου Οστού σε Οστεοαρθριτικές Ανθρώπινες Κεφαλές Μηριαίου Οστού με Φασματοσκοπία Raman", 21 Panhellenic Conference of Chemistry, Thessaloniki, Greece, December  9-12 (2011).
 122. Vardakis M., Papachristou D.J.,  Megas P., Panteliu S., Kontoyannis C., Orkoula M.G, "Raman Spectroscopy of Articular Cartilage and Subchondral Bone on Osteoarthritic Human Femoral Heads",  Proceedings of 15th Panhellenic Pharmaceutical Congress, Athens, Greece, May 13-15 (2011). 
 123. Vardakis M.Z, Kontoyannis C, Orkoula M.G., "Raman Spectroscopy of Osteoporotic Rat Tibiae", Proceedings of 15th Panhellenic Pharmaceutical Congress, Athens, Greece, May 13-15 (2011). 
 124. Vlassis T.,  Stamatelatou K.,  Antonopoulou G.,  Lyberatos G., "Anaerobic treatment of glycerol for methane and hydrogen production" 12th International Conference on the Environmental Science and Technology (CEST2011), Rhodes Island, Greece, 8-10 September (2011).
 125. Vernardis S., Goudar C., Klapa M.I., "GC-MS metabolomics as a sensor of physiological changes due to perturbations in the cell culture growth environment", 8th Panhellenic Chemical Engineering Conference. Greece, May 26-28 (2011).
 126. Vlassis T., Antonopoulou G., Lyberatos G., "Ζυμωτική παραγωγή υδρογόνου από γλυκερόλη", 8th Panhellenic Chemical Engineering Conference. Greece, May 26-28 (2011).
 127. Voyiatzis G., "Surface Enhanced Raman Scattering in the Detection of Trace Amounts of Materials: Perspectives", Invited Lecture, 4th North America-Greece-Cyprus Workshop on Paramagnetic Materials (NAGC 2011), Rio-Patras, Greece, June (2011).
 128. Voyiatzis G., "Release/Permeation of Active Agents from Polymers: Quantitative Assessment via SERS", Invited Lecture, 8th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies (NN11), Thessaloniki, Greece, July 12-15 (2011).
 129. Voyiatzis G.A., Manikas  A.C.,  Anastasopoulos J., Soto Beobide A., "Surface Enhanced Raman Scattering in the Detection of Trace Amounts of Materials: Perspectives", 4th North America-Greece-Cyprus Workshop on Paramagnetic Materials (NAGC 2011), Rio-Patras, Greece, June (2011).
 130. Yannopoulos S.N., "Slow dynamics in eye lens protein colloids: a route towards understanding the origin of lens cataract", Invited Lecture, 4th International Discussion Meeting on Glass Transition, Sendai, Japan, February 28- March 2 (2011).
 131. Yannopoulos S.N.,"Structural Aspects and Origin of Photo-sensitivity in non-Crystalline Chalcogenides: the merits of Raman scattering", Invited Lecture, 2nd International Days for Materials Science: Inorganic chemistry and advanced materials, Pardubice Czech Republic,  September 15-16 (2011).  
 132. Yannopoulos S.N., Siokou A. Nasikas A.,  DracopoulosV., Ravani F.,  Papatheodorou G.N., "CO2 Laser-Induced Growth of Epitaxial Graphene on SiC (0001)", 220th ECS Meeting and Electrochemical Energy Summit Boston, Boston, Massachusetts, USA,  October 9-14 (2011).
 133. Yannopoulos S.N. Siokou A., Nasikas N.,  Dracopoulos V., Ravani F., Papatheodorou G.N.,"CO2 Laser-Induced Growth of Epitaxial Graphene on 6H-SiC(0001)", Invited Lecture, NANOCON 2011 - 3rd International Conference, Brno, Czech Republic,  September 21-23 (2011).  
 134. Zaglis D., Arvaniti H., Paraskeva C.A., Papadakis E., "Τεχνοοικονομική ανάλυση της αξιοποίησης παραπροϊόντων αποβλήτων ελαιοτριβείου υψηλής προστιθέμενης αξίας" (poster), 8th Panhellenic Chemical Engineering Conference, Thessaloniki, Greece, May 26-28 (2011).

 

top of the page

 

 

 

 
bg_inside_main_right
passepartout
main_bottom2
passepartout  
passepartoutFORTH/ICE-HT, Stadiou Str., Platani, P.O. Box 1414, GR-26504 Patras, Hellas.
passepartoutTel.: [+30]2610.965.300 E-mail: info@iceht.forth.gr
passepartout
ΕΣΠΑpassepartout
passepartout© Copyright FOUNDATION FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY HELLAS, All rights reserved.

passepartoutContact | Phonebook | Links | Greek


Conditions of Use | Privacy Policy