Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
passepartoutΙνστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής English versionpassepartout
passepartout
bg_inside_main_left
passepartout
bg_LeftMenuTop_big
bg_LeftMenuBottom_bigpassepartout
passepartout
ArrowRightRed
Βρίσκεστε εδώ: ΙΕΧΜΗ > Νέα-Εκδηλώσεις > 2003
youarehere2
 

2003


3ο Συνέδριο του Ελληνικού Τμήματος του Ινστιτούτου Καύσης

Το 3ο συνέδριο του Ελληνικού Τμήματος του Ινστιτούτου Καύσης θα διεξαχθεί στις 7 και 8 Νοεμβρίου 2003 στην Πάτρα και συγκεκριμένα στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Το συνέδριο έχει ως σκοπό την παρουσίαση των ερευνητικών δραστηριοτήτων και την προώθηση της επικοινωνίας μεταξύ των επιστημόνων που ενεργοποιούνται στον τομέα της καύσης στην Ελλάδα. Η θεματολογία του συνεδρίου περιλαμβάνει όλες τις περιοχές βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας σχετιζόμενης με καύση και ενδεικτικά: ροϊκά φαινόμενα, χημεία της καύσης, τυρβώδεις φλόγες, βιομηχανικοί καυστήρες, μηχανές εσωτερικής καύσης, κυψέλες καυσίμου, καύση υγρών και στερεών καυσίμων, έλεγχος καύσης, κατάλυση, σχηματισμός και διασπορά ρυπαντών, καύση βιομάζας και βιοαερίου.

 

Ημερίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

Η ημερίδα του Τ.Ε.Ε. με θέμα «Συμμετοχή των Ελλήνων Μηχανικών στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Έρευνας και Τεχνολογίας» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Μαρτίου 2003 και ώρα 15.00 έως 19.00 στην αίθουσα του ΕΒΕΑ Ακαδημίας 7. Την έναρξη έχει προσκληθεί θα κηρύξει ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας Δρ. Δημήτριος Δενιόζος. Μετέχουν και συζητούν εκπρόσωποι Ερευνητικών Φορέων και Βιομηχανικών Εταίρων.

Το πρόγραμμα της Ημερίδας

 

4ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής

Το 4ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής θα πραγματοποιηθεί στη Πάτρα, στο διάστημα από 29-31 Μαίου 2003. Στόχοι του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση της έρευνας που διεξάγεται στην Ελλάδα στον τομέα της Χημικής Μηχανικής, η παρουσίαση των προσπαθειών πολλών Ελλήνων Χημικών Μηχανικών του εξωτερικού, η αποτίμηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων καθώς και η αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών στα Τμήματα Χημικής Μηχανικής της χώρας.

 

3ο Διεθνές Συνέδριο της Θερμοδυναμικής πολύπλοκων συστημάτων εκτός ισορροπίας

Πρόκειται για μια διεθνή συνάντηση επιστημόνων με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών στα τελευταία επιτεύγματα στην επιστήμη της Θερμοδυναμικής εκτός ισορροπίας και τις εφαρμογές της σε πολύπλοκα συστήματα.

Τα δύο προηγούμενα συνέδρια πραγματοποιήθηκαν στο Μόντρεαλ και την Οξφόρδη κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Συνεδρίου της Ρεολογίας στο Κεμπέκ και το Κέιμπριτζ αντίστοιχα. Κατά ακολουθία αυτών των συναντήσεων, έμφαση θα δοθεί στα πιο πρόσφατα επιτεύγματα, ειδικά σε εκείνα που έχουν σχέση με την (εκτός ισορροπίας) στατιστική μηχανική και τις εφαρμογές τεχνικού ενδιαφέροντος σε σύνθετα συστήματα, όπως πολυμερικά διαλύματα και τήγματα, υγρούς κρυστάλλους, μείγματα, κολλοειδή, αιωρήματα, πολυφασικά συστήματα, με έμφαση στη ροή, στη μεταφορά μάζας και θερμότητας, στις αλληλεπιδράσεις με επιφάνειες και/ή μακροσκοπικά πεδία, κλπ. Θα αναφερθούν μεθοδολογίες ανάλυσης αυτών των συστημάτων τόσο σε μικροσκοπική όσο και μακροσκοπική κλίμακα, ιδιαίτερα αυτές που συνδυάζουν και τις δύο προσεγγίσεις, με εφαρμογές στη θεωρία των διακυμάνσεων και σε μη γραμμικά συστήματα.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Westin Princeton at Forrestal Village, κατά το διάστημα 14-17 Αυγούστου 2003.

Επιστημονική Οργανωτική Επιτροπή:
A. N. Beris and B. J. Edwards (co-chairs)
M. Grmela, Β. Μαυραντζάς and H. C. Ottinger

Τοπικός Οργανωτής:
A. N. Beris

Εάν ενδιαφέρεστε για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο, μπορείτε να επισκεφθείτε τη διεύθυνση: http://www.nonequilibrium-thermodynamics.org ή να επικοινωνήσετε με κάποιον από τους οργανωτές.

 

3ο Συνέδριο Χημικής Μηχανικής για την ανάπτυξη ερευνητικών συνεργασιών μεταξύ των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου (EMCC-3)

Το 3ο Συνέδριο Χημικής Μηχανικής για την ανάπτυξη ερευνητικών συνεργασιών μεταξύ των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη, 14-16 Μαίου 2003.

Στόχος του Συνεδρίου είναι να φέρει σε επαφή και να βοηθήσει στην ανάπτυξη ερευνητικών συνεργασιών μεταξύ των ερευνητών των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου καθώς και της Αμερικής στους ακόλουθους ερευνητικούς τομείς:

 - Προχωρημένα υλικά και διεργασίες
 - Χημικές και καταλυτικές διεργασίες
 - Βιομηχανική
 - Φαινόμενα μεταφοράς και διεργασίες διαχωρισμού
 - Συστήματα ελέγχου και αυτόματης ρύθμισης

 

Ευρωπαϊκή-Αφρικανική Συνάντηση του Συλλόγου Επεξεργασίας Πολυμερών

Η Ευρωπαϊκή Αφρικανική Συνάντηση του Συλλόγου Επεξεργασίας Πολυμερών θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στο διάστημα 14-17 Σεπτεμβρίου 2003.

Σκοπός του συνεδρίου είναι να προσεγγίσει τους επιστήμονες και μηχανικούς που διεξάγουν έρευνα ή ενδιαφέρονται για τις μεθόδους επεξεργασίας πολυμερών και τη μαθηματική τους ανάλυση. Το πρόγραμμα του συνεδρίου θα αποτελείται από προσκεκλημένες ομιλίες, διακεκριμένες ομιλίες, απλές διαλέξεις και ομιλίες αφίσας.

 

 
bg_inside_main_right
passepartout
main_bottom2
passepartout  
passepartoutΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Οδός Σταδίου, Πλατάνι, Τ.Θ. 1414, 26504 Πάτρα
passepartoutΤηλ.: 2610.965.300 E-mail: info@iceht.forth.gr
passepartout
ΕΣΠΑpassepartout
passepartout© Copyright ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ, All rights reserved.

passepartoutΕπικοινωνία | Τηλεφωνικός Κατάλογος | Σύνδεσμοι | English


Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα