Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
passepartoutΙνστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής English versionpassepartout
passepartout
bg_inside_main_left
passepartout
bg_LeftMenuTop_big
bg_LeftMenuBottom_bigpassepartout
passepartout
ArrowRightRed
Βρίσκεστε εδώ: ΙΕΧΜΗ > Θέσεις Εργασίας > Θέσεις Εργασίας (2013)
youarehere2
 

Θέσεις Εργασίας (2013)

 

 

Ανακοίνωση αποτελέσματος αξιολόγησης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ανακοινώνεται το αποτέλεσμα αξιολόγησης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου με αντικείμενο "Μηχανουργικές κατασκευές για τη χρήση τους σε διεργασίες παραγωγής και ανάπτυξης προηγμένων ενεργειακών υλικών" και αριθμό πρωτοκόλλου 3936/31.12.2013.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

Ανακοίνωση αποτελέσματος αξιολόγησης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ανακοινώνεται το αποτέλεσμα αξιολόγησης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου με αντικείμενο "Μηχανουργικές κατασκευές για τη χρήση τους σε διεργασίες παραγωγής και ανάπτυξης" με αριθμό πρωτοκόλλου 3935/31.12.2013.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας / Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ) προτίθεται, στο πλαίσιο ερευνητικού έργου «FrancEllas (κωδικός ΓΓΕΤ 1455, Διμερής Ε & Τα Συνεργασία Ελλάδας - Γαλλίας 2013)», να απονείμει υποτροφία με αντικείμενο «Προεπεξεργασία λιγνοκυτταρινούχας βιομάζας για την παραγωγή υδρογόνου και μεθανίου» διάρκειας 11 μηνών.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας / Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ) προτίθεται, στο πλαίσιο  του ερευνητικού έργου «ΚΡΗΠΙΣ - Προηγμένα Ενεργειακά Υλικά (ΠΡΟΕΝΥΛ)» να αναθέσει έργο σε ένα τεχνικό με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες του έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας / Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ) προτίθεται, στο πλαίσιο  του ερευνητικού έργου «ΚΡΗΠΙΣ - Ανάπτυξη Διεπιστημονικών Ερευνητικών Δραστηριοτήτων  στην Κατεύθυνση της Βιολογίας Συστημάτων (ΒΙΟΣΥΣ)» να αναθέσει έργο σε ένα τεχνικό με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες του έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Ορθή επανάληψη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ΑΔΑ: ΒΛ08469ΗΚΥ-6ΔΤ)

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας / Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ) προτίθεται, στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΝΑΝΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΗΜΙΑΓΩΓΙΜΟΥ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ (ZnO) ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΝΑΝΟΦΩΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ», να απονείμει μια μεταπτυχιακή υποτροφία με αντικείμενο «Electronic properties of nanostructured semiconductor materials»  διάρκειας 20 μηνών.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας / Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ) προτίθεται, στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Θαλής-Γραφένιο και νανοσύνθετα υλικά: παραγωγή, ιδιότητες και εφαρμογές», να απονείμει μια μεταπτυχιακή υποτροφία με αντικείμενο «Ενεργειακοί υπολογισμοί στο γραφένιο χρησιμοποιώντας μεθόδους από πρώτες αρχές»  διάρκειας 6 μηνών.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας / Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ) προτίθεται, στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Energy autonomous smart greenhouse - "Έξυπνο" και ενεργειακά αυτόνομο θερμοκήπιο», να απονείμει υποτροφία με αντικείμενο «Μελέτη των παραμέτρων εφαρμογής νέων υλικών σε ηλιακά στοιχεία με ευαισθητοποιητές, τα οποία προορίζονται προς χρήση σε θερμοκήπια με σκοπό την επίτευξη ενεργειακής αυτοδυναμίας» διάρκειας 12 μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας / Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ) προτίθεται, στο πλαίσιο  του ερευνητικού έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΝΑΝΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΗΜΙΑΓΩΓΙΜΟΥ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ (ZnO) ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΝΑΝΟΦΩΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» να αναθέσει έργο με αντικείμενο «Electronic properties of nanostructured semiconductor materials».

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

Ανακοίνωση αποτελέσματος αξιολόγησης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ανακοινώνεται το αποτέλεσμα αξιολόγησης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου με αντικείμενο "Μελέτη της εφαρμογής ηλιακών στοιχείων με ευαισθητοποιητές σε θερμοκήπια με σκοπό την επίτευξη ενεργειακής αυτοδυναμίας " και αριθμό πρωτοκόλλου 3349/14.11.2013.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

Ανακοίνωση αποτελέσματος αξιολόγησης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ανακοινώνεται το πρακτικό αξιολόγησης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου με αντικείμενο "Μελέτη ηλεκτρονιακών/μαγνητικών και οπτικών ιδιοτήτων του πολυντοπαρισμένου (multidoped) ZnO" και αριθμό πρωτοκόλλου 3178/01.11.2013.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας / Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ) προτίθεται, στο πλαίσιο  του ερευνητικού έργου  «Energy autonomous smart greenhouse - "Έξυπνο" και ενεργειακά αυτόνομο θερμοκήπιο» να αναθέσει έργο με αντικείμενο «Μελέτη της εφαρμογής ηλιακών στοιχείων με ευαισθητοποιητές σε θερμοκήπια με σκοπό την επίτευξη ενεργειακής αυτοδυναμίας».

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας / Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ) προτίθεται, στο πλαίσιο ερευνητικού έργου «ERC-10-Deformation, yield and failure of graphenes and graphene-based nanocomposites (GrapheS)», να απονείμει υποτροφία με αντικείμενο «Ανάπτυξη μεθόδων υπερμοριακής αυτοδόμησης γραφιτικών νανοδομών» διάρκειας 6 μηνών.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

 

 
bg_inside_main_right
passepartout
main_bottom2
passepartout  
passepartoutΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Οδός Σταδίου, Πλατάνι, Τ.Θ. 1414, 26504 Πάτρα
passepartoutΤηλ.: 2610.965.300 E-mail: info@iceht.forth.gr
passepartout
ΕΣΠΑpassepartout
passepartout© Copyright ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ, All rights reserved.

passepartoutΕπικοινωνία | Τηλεφωνικός Κατάλογος | Σύνδεσμοι | English


Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα