Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
passepartoutΙνστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής English versionpassepartout
passepartout
bg_inside_main_left passepartout
passepartout
bg_LeftMenuTop_big
bg_LeftMenuBottom_big


 
passepartout
ArrowRightRed
Βρίσκεστε εδώ: ΙΕΧΜΗ > Θέσεις Εργασίας
youarehere2
 

Θέσεις Εργασίας

 

Ενεργές

 

Μία θέση μεταπτυχιακού φοιτητή στο έργο "AeroPlas"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΡΟΛΦ469ΗΚΥ-ΑΒΨ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 19/10/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 4/11/2021

 

Μία θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο "UROMARK"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6Ο5Λ469ΗΚΥ-0ΩΧ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 19/10/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 4/11/2021

 

Μία θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο "ΕΛΑΙΩΝ"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΡΨΥ469ΗΚΥ-898)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 19/10/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 4/11/2021

 

Μία θέση Χημικού στο έργο "UROMARK"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6Ρ85469ΗΚΥ-ΥΓΑ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 18/10/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 3/11/2021

 

Μία θέση για Διοικητική υποστήριξη έργων και υποδομών του Ινστιτούτου

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 61ΚΔ469ΗΚΥ-ΛΒ0)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 14/10/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 1/11/2021

 

Μία θέση πτυχιούχου Πληροφορικής στο έργο "ΕΣΩ 13299"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 96ΓΟ469ΗΚΥ-Ν9Π)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 14/10/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 1/11/2021

 

Μία θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο "PHOTOWATER"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΒΜΔ469ΗΚΥ-ΡΜΗ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 14/10/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 1/11/2021

 

Μία θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο "ATMO-ACCESS"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΓΞ9469ΗΚΥ-2ΞΣ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 13/10/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 29/10/2021

 

Μία θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο "ATMO-ACCESS"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΙΛΖ469ΗΚΥ-ΨΝΨ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 13/10/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 29/10/2021

 

Μία θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο "ΠΑΝΑΚΕΙΑ"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 9ΔΠΨ469ΗΚΥ-8Γ5)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 13/10/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 29/10/2021

 

Μία θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο "ΒΙΟΜΕΚ"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΨΧΠ469ΗΚΥ-ΧΔΞ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 13/10/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 29/10/2021

 

Μία θέση υποψηφίου διδάκτορα στο έργο "Solar2HyP"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ω06Α469ΗΚΥ-ΛΝΕ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 13/10/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 29/10/2021

 

Μία θέση υποψηφίου διδάκτορα στο έργο "PLANET"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 99ΘΔ469ΗΚΥ-074)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 13/10/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 29/10/2021

 

 

Πρόσφατες

 

Δύο θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο έργο "ΜΟΗΙΤΟ+"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ548469ΗΚΥ-Θ9Ψ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 21/9/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 6/10/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (Ψ37Ψ469ΗΚΥ-3ΩΦ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 8/10/2021

 

Μια θέση υποψηφίου διδάκτορα στο έργο "PHOTOWATER"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΘΨΟ469ΗΚΥ-ΠΑΡ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 21/9/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 6/10/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (9Β9Υ469ΗΚΥ-Φ2Θ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 8/10/2021

 

Μια θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο "BaNaNa"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΔΚΙ469ΗΚΥ-20Φ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 17/9/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 4/10/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΨΓΡ7469ΗΚΥ-Υ4Ι)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 8/10/2021

 

Μια θέση μεταπτυχιακού φοιτητή, υποψηφίου διδάκτορα στο έργο "ForCat"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΔΜΣ469ΗΚΥ-ΩΣΡ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 17/9/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 4/10/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (93ΓΕ469ΗΚΥ-Λ52)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 8/10/2021

 

Μια θέση μεταπτυχιακού φοιτητή στο έργο "Wastes-to-Biopolymers"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΧΓΦ469ΗΚΥ-Η6Θ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/9/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 1/10/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (61ΗΧ469ΗΚΥ-ΕΒ3)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 8/10/2021

 

Μια θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο "DIAGONAL"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΜΦΘ469ΗΚΥ-ΨΛΑ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/9/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 1/10/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (9ΠΜΞ469ΗΚΥ-928)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 8/10/2021

 

Μια θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο "DIAGONAL"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΥΓΛ469ΗΚΥ-ΔΩ6)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/9/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 1/10/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (97ΑΘ469ΗΚΥ-Σ1Σ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 8/10/2021

 

Μια θέση μεταπτυχιακού φοιτητή, υποψηφίου διδάκτορα στο έργο "HIPERION"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 64Β6469ΗΚΥ-ΤΜ9)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/9/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 1/10/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (6ΒΚΔ469ΗΚΥ-ΕΔΨ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 8/10/2021

 

Τρεις θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, υποψηφίων διδακτόρων στο έργο "Νανο τροποιημένα σύνθετα υλικά με βάση το γραφένιο για χρήση σε αεροπορικές κατασκευές"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΖΞΞ469ΗΚΥ-ΝΑΧ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/9/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 1/10/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (6Ν3Ν469ΗΚΥ-Β3Λ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 8/10/2021

 

Μια θέση μεταπτυχιακού φοιτητή, υποψηφίου διδάκτορα στο έργο "REMPLASMA"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ω0Ω9469ΗΚΥ-ΕΣΓ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/9/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 1/10/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (Ω3ΨΔ469ΗΚΥ-Χ40)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 8/10/2021

 

Μια θέση μεταπτυχιακού φοιτητή, υποψηφίου διδάκτορα στο έργο "BaNaNa"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ω2ΤΛ469ΗΚΥ-565)
Ορθή επανάληψη (ΑΔΑ: Ω2ΤΛ469ΗΚΥ-565)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/9/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 1/10/2021
Νέα ημερομηνία ανάρτησης: 20/9/2021
Νέα καταληκτική ημερομηνία: 5/10/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (99ΛΞ469ΗΚΥ-ΦΕΤ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 8/10/2021

 

Μια θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο "AIDPATH"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 910Ν469ΗΚΥ-87Α)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 23/8/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 7/9/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (9ΘΒΘ469ΗΚΥ-ΑΚ1)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 8/9/2021

 

Μια θέση πτυχιούχου Φαρμακευτικής στο έργο "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΙΕΧΜΗ"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΝΑΧ469ΗΚΥ-ΔΗΠ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 3/8/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 27/8/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (9Λ6Ω469ΗΚΥ-ΜΑ9)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 8/9/2021

 

Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Β' βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Προηγμένες τεχνικές μελέτης και βελτίωσης περιβαλλοντικών συστημάτων»

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΣΞΤ469ΗΚΥ-Λ7Β)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 22/7/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 30/9/2021

 

Μια θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο "Solar2HyP"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6Λ7Ι469ΗΚΥ-ΣΣ5)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 22/6/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 7/7/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΨΘΛΥ469ΗΚΥ-9ΡΥ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 8/7/2021

 

Δύο θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών, υποψηφίων διδακτόρων στο έργο "IMSAP"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 62ΤΠ469ΗΚΥ-Ω92)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 17/6/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 5/7/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (6ΚΓ2469ΗΚΥ-ΕΝΨ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 8/7/2021

 

Μια θέση μεταπτυχιακού φοιτητή στο έργο "ΑΕΝΑΟ"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΑΤ8469ΗΚΥ-Τ7Ζ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 17/6/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 5/7/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (6ΨΣΤ469ΗΚΥ-2ΚΘ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 8/7/2021

 

Μια θέση μεταπτυχιακού φοιτητή, υποψηφίου διδάκτορα στο έργο "JOINTPROMISE"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΔ8Α469ΗΚΥ-4ΟΟ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 27/5/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 11/6/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΨΡΥΣ469ΗΚΥ-ΑΘΖ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 8/7/2021

 

Μια θέση μεταπτυχιακού υποτρόφου στο έργο "OZOREMSOIL"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΡΣΞ469ΗΚΥ-ΓΝΒ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 27/5/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 11/6/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (6ΓΙ3469ΗΚΥ-ΗΟΥ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 8/7/2021

 

Θέσεις Υποψήφιου Διδάκτορα/Μεταδιδάκτορα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Υπάρχουν αμειβόμενες θέσεις για υποψήφιο διδάκτορα ή/και μεταδιδάκτορα στον τομέα των κβαντικών τεχνολογιών. Η ερευνητική δραστηριότητα διεξάγεται στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Θεωρητικής και Υπολογιστικής Φυσικής του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Διαβάστε περισσότερα ...

 

Μια θέση μεταπτυχιακού υποτρόφου, υποψηφίου διδάκτορα στο έργο "ΑΕΝΑΟ"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ω35Λ469ΗΚΥ-21Ζ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 20/5/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 4/6/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΨΣ34469ΗΚΥ-30Ε)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/6/2021

 

Μια θέση μεταπτυχιακού υποτρόφου στο έργο "ΑΕΝΑΟ"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 63Σ2469ΗΚΥ-ΡΓ9)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 14/5/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 31/5/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (9Σ10469ΗΚΥ-0ΝΒ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/6/2021

 

Μια θέση μεταπτυχιακού υποτρόφου, υποψηφίου διδάκτορα στο έργο "ΒΙΟΜΕΚ"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 684Γ469ΗΚΥ-2ΚΚ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 14/5/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 31/5/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (9ΨΠΣ469ΗΚΥ-36Ε)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/6/2021

 

Μια θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο "ΑΕΝΑΟ"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΣ7Γ469ΗΚΥ-ΞΛΝ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 13/5/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 28/5/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (Ω07Φ469ΗΚΥ-Σ7Ε)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/6/2021

 

Μια θέση Μηχανικού στο έργο "ATMO-ACCESS"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΞΠΖ469ΗΚΥ-3ΨΥ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 13/5/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 28/5/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (Ω2ΛΟ469ΗΚΥ-ΙΣΤ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/6/2021

 

Δύο θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών, υποψηφίων διδακτόρων στο έργο "SPIVAST"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΗΑΑ469ΗΚΥ-Κ1Ο)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 10/5/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 25/5/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (6ΘΨΟ469ΗΚΥ-ΓΔΟ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/6/2021

 

Τρεις θέσεις μεταδιδακτορικών συνεργατών στο έργο "Wastes-to-Biopolymers"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6Η0Γ469ΗΚΥ-61Χ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 10/5/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 25/5/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (Ψ4ΦΑ469ΗΚΥ-Ε0Υ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/6/2021

 

Μια θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο "INNOVATION EL"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 9Ω76469ΗΚΥ-ΥΩΤ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 10/5/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 25/5/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΨΕΨΨ469ΗΚΥ-Ν4Ρ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/6/2021

 

Δύο θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών, υποψήφιων διδακτόρων στο έργο "EOR-PNP"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΟΘΣ469ΗΚΥ-Κ74)
Ορθή επανάληψη προκήρυξης (ΑΔΑ: ΨΟΘΣ469ΗΚΥ-Κ74)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 10/5/2021
Νέα ημερομηνία ανάρτησης: 13/5/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 25/5/2021
Νέα καταληκτική ημερομηνία: 28/5/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (Ψ966469ΗΚΥ-ΥΑΞ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/6/2021

 

Μια θέση μεταπτυχιακού υποτρόφου, υποψηφίου διδάκτορα στο έργο "AENAO"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΝΜΥ469ΗΚΥ-Ζ98)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 10/5/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 25/5/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΨΛ16469ΗΚΥ-ΗΥΝ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/6/2021

 

Μια θέση μεταπτυχιακού υποτρόφου στο έργο "AENAO"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΦΓΖ469ΗΚΥ-ΒΝΧ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 27/4/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 18/5/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (9ΤΛΥ469ΗΚΥ-2ΑΧ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/6/2021

 

Μια θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο "ΜΟΗΙΤΟ"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΝ45469ΗΚΥ-ΔΤΓ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 26/4/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 17/5/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΨΤΡ5469ΗΚΥ-ΤΟΑ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/6/2021

 

Δύο θέσεις μεταδιδακτορικών συνεργατών και μια θέση μεταπτυχιακού φοιτητή στο έργο "Wastes-to-Biopolymers"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 9ΕΞΟ469ΗΚΥ-Η4Ρ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 20/4/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 12/5/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΩΧΔ4469ΗΚΥ-8ΓΡ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/6/2021

 

Μια θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο "NTOMATOMICS"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΦΘΝ469ΗΚΥ-ΖΚ0)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/4/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 6/5/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (6ΑΦ2469ΗΚΥ-ΨΦ7)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 7/5/2021

 

Μια θέση μεταπτυχιακού φοιτητή, υποψηφίου διδάκτορα στο έργο "ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΑΣΜΑ"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΘΙΞ469ΗΚΥ-0ΓΒ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/4/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 6/5/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (9ΞΨΦ469ΗΚΥ-Η6Ξ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 7/5/2021

 

Μια θέση μεταπτυχιακού φοιτητή στο έργο "INNOVATION-EL"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΤΛΒ469ΗΚΥ-ΓΦΔ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 13/4/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 28/4/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (Ω8Α8469ΗΚΥ-Π2Η)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 7/5/2021

 

Μια θέση μεταπτυχιακού φοιτητή στο έργο "INNOVATION-EL"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΑΑ8469ΗΚΥ-Σ1Ο)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 13/4/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 28/4/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (95ΣΓ469ΗΚΥ-ΑΩΟ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 7/5/2021

 

Μια θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο "THORAX-D"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΓ04469ΗΚΥ-Σ9Κ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 12/4/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 27/4/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (Ψ7ΘΑ469ΗΚΥ-Λ92)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 7/5/2021

 

Μια θέση μεταπτυχιακού υποτρόφου στο έργο "OZOREMSOIL"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΙ4Μ469ΗΚΥ-ΑΗ9)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 12/4/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 27/4/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (9ΕΗΤ469ΗΚΥ-Λ6Ξ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 7/5/2021

 

Θέσεις μεταδιδακτορικών συνεργατών και υποψήφιων διδακτόρων στο έργο "Waste2Plastics"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 9Ω81469ΗΚΥ-86Ρ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 8/4/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 23/4/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΨΓ55469ΗΚΥ-ΜΞΓ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 7/5/2021

 

Μια θέση έκτακτου προσωπικού στο έργο "UroMark"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΤΤΖ469ΗΚΥ-ΣΦ3)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 1/4/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 16/4/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (6ΘΦΚ469ΗΚΥ-8ΣΣ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 7/5/2021

 

Μια θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο "INNOFOR-I"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΗΜΞ469ΗΚΥ-5ΘΠ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 29/3/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 13/4/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (6ΒΩΕ469ΗΚΥ-Σ4Η)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 7/5/2021

 

Μια θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο "JOINTPROMISE"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ0ΗΕ469ΗΚΥ-Ξ35)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 26/3/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 12/4/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (9ΦΨΗ469ΗΚΥ-ΦΕΛ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 7/5/2021

 

Μια θέση μεταπτυχιακού υποτρόφου στο έργο "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΙΕΧΜΗ"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΧΠ5469ΗΚΥ-8Τ7)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 26/3/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 12/4/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΩΥ30469ΗΚΥ-ΗΝΘ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 7/5/2021

 

Μια θέση επιστημονικού συνεργάτη στο έργο "OilSpill"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΞΥΩ469ΗΚΥ-3Ν9)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 22/3/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 7/4/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (98ΖΕ469ΗΚΥ-Β7Φ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 9/4/2021

 

Μια θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο "BaNaNa"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 9ΙΛ7469ΗΚΥ-8ΥΩ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 19/3/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 6/4/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (Ω0ΣΥ469ΗΚΥ-ΧΗΔ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 9/4/2021

 

Μια θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο "SPIVAST"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ6ΛΨ469ΗΚΥ-ΑΦ6)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 19/3/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 6/4/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΨΘΦΛ469ΗΚΥ-ΝΑ5)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 9/4/2021

 

Μια θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο "Solar2HyP"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΟΞ4469ΗΚΥ-ΚΝ2)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 3/3/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 19/3/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (6ΑΜ0469ΗΚΥ-Ι3Λ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 9/4/2021

 

Δύο θέσεις μεταδιδακτορικών συνεργατών στο έργο "METAFUELS"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΕΡ7469ΗΚΥ-Ζ5Ι)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 3/3/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 19/3/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (Ω8ΣΕ469ΗΚΥ-ΒΥΔ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 9/4/2021

 

Μια θέση έκτακτου προσωπικού στο έργο "REMPLASMA"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΖΒΥ469ΗΚΥ-Ο4Χ)
Ορθή επανάληψη προκήρυξης (ΑΔΑ: ΨΖΒΥ469ΗΚΥ-Ο4Χ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 19/2/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 8/3/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (67ΟΞ469ΗΚΥ-7ΚΡ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/3/2021

 

Μια θέση για διαχείριση και οικονομική παρακολούθηση ερευνητικών προγραμμάτων

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΩΠΗ469ΗΚΥ-30Ο)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 17/2/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 4/3/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (6ΒΧ4469ΗΚΥ-7ΡΕ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/3/2021

 

Μια θέση Επιστήμονα των Υλικών ή Μηχανολόγο Μηχανικό στο έργο «JOINTPROMISE»

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 9ΠΨ7469ΗΚΥ-14Ω)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 17/2/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 4/3/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (6ΔΒ3469ΗΚΥ-ΓΟ2)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/3/2021

 

Μια θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο «Solar2HyP»

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ8ΧΔ469ΗΚΥ-ΡΒ0)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 17/2/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 4/3/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (Ω3Β0469ΗΚΥ-9Ν4)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/3/2021

 

Μια θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο «SMART-FAN»

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6Π5Δ469ΗΚΥ-3ΔΠ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 17/2/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 4/3/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (6Ψ2Σ469ΗΚΥ-Β4Π)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/3/2021

 

Μια θέση υποψηφίου διδάκτορα στο έργο «Graphene Flagship Core Project 3»

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΑΖΜ469ΗΚΥ-ΦΗΥ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 17/2/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 4/3/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (6ΙΘΓ469ΗΚΥ-ΦΨΔ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/3/2021

 

Μια θέση υποψηφίου διδάκτορα στο έργο «REMEDIA»

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΖΕΓ469ΗΚΥ-2Ρ8)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 17/2/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 4/3/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (6ΑΤ2469ΗΚΥ-Κ5Ι)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/3/2021

 

Μια θέση μεταπτυχιακού υποτρόφου στο έργο «INNOVATION-EL»

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 679Υ469ΗΚΥ-ΗΩΧ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/2/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 3/3/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (9ΚΚΔ469ΗΚΥ-Α3Ι)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/3/2021

 

Μια θέση μεταπτυχιακού υποτρόφου στο έργο «INNOVATION-EL»

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ4ΑΠ469ΗΚΥ-ΠΒΒ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/2/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 3/3/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης ΩΚΚ5469ΗΚΥ-Η1Ν)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/3/2021

 

Μια θέση μεταπτυχιακού υποτρόφου στο έργο «AeroPlas»

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ω2Μ2469ΗΚΥ-ΛΡΓ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 15/2/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 2/3/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΨΓΨ9469ΗΚΥ-5ΩΧ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/3/2021

 

Μια θέση τεχνικού στο έργο «Εργαστήριο Σ. Νεοφυτίδης»

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΙΝΨ469ΗΚΥ-11Γ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 9/2/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 24/2/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (9ΘΛΓ469ΗΚΥ-Α87)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/3/2021

 

Μια θέση μεταπτυχιακού υποτρόφου στο έργο OZOREMSOIL

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΞ7Μ469ΗΚΥ-88Ο)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 9/2/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 24/2/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (6ΦΒ5469ΗΚΥ-ΜΟΣ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/3/2021

 

Μια θέση μεταπτυχιακού υποτρόφου στο έργο METAFUELS

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΧ0Κ469ΗΚΥ-Γ3Ρ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 5/2/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 23/2/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (6Ψ2Υ469ΗΚΥ-17Ρ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/3/2021

 

Μια θέση για διαχείριση και οικονομική παρακολούθηση ερευνητικών προγραμμάτων

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΡΙΤΗ469ΗΚΥ-Δ7Α)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 25/1/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 9/2/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΡΠΠΨ469ΗΚΥ-ΜΗΡ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 12/2/2021

 

Μια θέση μεταπτυχιακού υποτρόφου στο έργο BaNaNa

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΑΟΟ469ΗΚΥ-ΙΡ2)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 22/1/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 8/2/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (6Ρ6Γ469ΗΚΥ-7ΙΔ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 12/2/2021

 

Μια θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο Solar2HYP

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΒ8Α469ΗΚΥ-Ω3Μ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 19/1/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 3/2/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (6ΡΔΨ469ΗΚΥ-ΘΟ5)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 12/2/2021

 

Μια θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο NaMaΡ

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ32Φ469ΗΚΥ-Η6Η)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 19/1/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 3/2/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (64Χ4469ΗΚΥ-ΡΝΜ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 12/2/2021

 

Μια θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο SISEI

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 93Τ4469ΗΚΥ-50Ι)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 19/1/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 3/2/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΩΓΦΓ469ΗΚΥ-ΡΚΗ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 12/2/2021

 

Μια θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο Eco-Bio-H2-FCs

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6Μ7Η469ΗΚΥ-ΤΘΦ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 5/1/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 21/1/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (9ΙΚΜ469ΗΚΥ-ΝΗΟ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 12/2/2021

 

Δύο θέσεις μεταδιδακτορικών συνεργατών στο έργο ΠΑΝΑΚΕΙΑ

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΘ8Ζ469ΗΚΥ-Χ07)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 5/1/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 21/1/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (971Υ469ΗΚΥ-ΒΙΠ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 12/2/2021

 

Μια θέση μεταπτυχιακού υποτρόφου στο έργο INNOVATION EL

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6Ρ23469ΗΚΥ-ΠΧ1)
Ορθή επανάληψη προκήρυξης (ΑΔΑ: 6Ρ23469ΗΚΥ-ΠΧ1)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 21/12/2020
Καταληκτική Ημερομηνία: 8/1/2021
Νέα Ημερομηνία Ανάρτησης: 31/12/2020
Νέα Καταλητκική Ημερομηνία: 19/1/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (6Ζ3Σ469ΗΚΥ-Ζ1Τ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 12/2/2021

 

Μια θέση μεταπτυχιακού υποτρόφου στο έργο VOCAT

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 62ΧΖ469ΗΚΥ-ΟΛΩ)
Ορθή επανάληψη προκήρυξης (ΑΔΑ: 62ΧΖ469ΗΚΥ-ΟΛΩ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 21/12/2020
Καταληκτική Ημερομηνία: 8/1/2021
Νέα Ημερομηνία Ανάρτησης: 4/1/2021
Νέα Καταλητκική Ημερομηνία: 20/1/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (Ψ06Ρ469ΗΚΥ-1ΘΛ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 12/2/2021

 

Μια θέση μεταπτυχιακού υποτρόφου στο έργο THORAX-D

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΘΟΚ469ΗΚΥ-ΤΣΘ)
Ορθή επανάληψη προκήρυξης (ΩΘΟΚ469ΗΚΥ-ΤΣΘ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 21/12/2020
Καταληκτική Ημερομηνία: 8/1/2021
Νέα Ημερομηνία Ανάρτησης: 31/12/2020
Νέα Καταλητκική Ημερομηνία: 19/1/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (9ΒΡ6469ΗΚΥ-37Β)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 12/2/2021

 

Μια θέση υποψηφίου διδάκτορα στο έργο ΕΣΩ13324

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6Π9Α469ΗΚΥ-ΛΑΧ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 15/12/2020
Καταληκτική Ημερομηνία: 31/12/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (Ψ90Μ469ΗΚΥ-ΠΘΛ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 11/1/2021

 

Μια θέση υποψηφίου διδάκτορα στο έργο EATRIS-GR

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΘΗΓ469ΗΚΥ-ΨΘ5)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 15/12/2020
Καταληκτική Ημερομηνία: 31/12/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (6ΓΓΕ469ΗΚΥ-ΧΑΩ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 11/1/2021

 

Μια θέση πτυχιούχου Πληροφορικής στο έργο ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΑΛΙΩΤΗ 238

Προκήρυξη (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (ΑΔΑ: Ω7Δ3469ΗΚΥ-3ΥΧ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/12/2020
Καταληκτική Ημερομηνία: 30/12/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (6ΣΝΞ469ΗΚΥ-7ΞΦ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 11/1/2021

 

Μια θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο ΗΛΙΟΔΙΑΤΡΟΦΗ

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΛ1Ι469ΗΚΥ-Υ08)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/12/2020
Καταληκτική Ημερομηνία: 30/12/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (9Τ7Ψ469ΗΚΥ-ΡΦΦ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 11/1/2021

 

Μια θέση βοηθού διαχείρισης τεχνικού έργου/μελέτης στο έργο ACTRIS-IMP

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΥΚ9469ΗΚΥ-4ΡΚ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 7/12/2020
Καταληκτική Ημερομηνία: 22/12/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΨΑΚΠ469ΗΚΥ-Η9Σ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 11/1/2021

 

Μια θέση κατόχου διδακτορικού για εκπόνηση ερευνητικού έργου στο έργο RINGS

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 650Ζ469ΗΚΥ-Π58)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 7/12/2020
Καταληκτική Ημερομηνία: 22/12/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (6ΛΧΞ469ΗΚΥ-ΓΓΚ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 11/1/2021

 

Μια θέση Φυσικού στο έργο OMEGA

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΔΚ8469ΗΚΥ-3Ω7)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 7/12/2020
Καταληκτική Ημερομηνία: 22/12/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (9ΔΕΔ469ΗΚΥ-ΓΑ2)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 11/1/2021

 

Μια θέση υποψήφιου διδάκτορα στο έργο INNOFOR-I

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6036469ΗΚΥ-ΔΓΟ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 3/12/2020
Καταληκτική Ημερομηνία: 18/12/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (9Ω2Ξ469ΗΚΥ-Γ07)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 11/1/2021

 

Μια θέση μεταπτυχιακού υποτρόφου στο έργο ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΑΣΜΑ

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΓΦΙ469ΗΚΥ-2ΩΩ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 3/12/2020
Καταληκτική Ημερομηνία: 18/12/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (9ΒΡ8469ΗΚΥ-97Τ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 11/1/2021

 

Μια θέση υποψήφιου διδάκτορα στο έργο INSOIL-PLASMA

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 64Ξ2469ΗΚΥ-169)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 3/12/2020
Καταληκτική Ημερομηνία: 18/12/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (6Φ0Θ469ΗΚΥ-ΚΓ3)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 11/1/2021

 

Μια θέση κατόχου διδακτορικού για εκπόνηση ερευνητικού έργου στο έργο INNOMEM

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΑΦΦ469ΗΚΥ-6ΙΑ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 19/11/2020
Καταληκτική Ημερομηνία: 8/12/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΨΚ48469ΗΚΥ-ΚΥΛ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 9/12/2020

 

Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Β' βαθμίδας με
γνωστικό αντικείμενο: «Υλικά και διεργασίες για ενεργειακές εφαρμογές»

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΘ4Η469ΗΚΥ-ΠΤΗ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 18/11/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 18/01/2021

 

Mια θέση υποψήφιου διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου REMPLASMA

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 9ΡΖ2469ΗΚΥ-2ΗΓ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 13/11/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 1/12/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΩΤΣΕ469ΗΚΥ-ΗΟΑ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 9/12/2020

 

Mια θέση προσωπικού για το σχεδιασμό και κατασκευή εργαστηριακών διατάξεων για υποστήριξη ερευνητικών έργων

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΖΠΗ469ΗΚΥ-ΙΟ8)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 12/11/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 27/11/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΨΗΩΚ469ΗΚΥ-9ΧΗ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 9/12/2020

 

Μια θέση μεταπτυχιακού υποτρόφου, υποψηφίου διδάκτορα στο έργο ΠΑΝΑΚΕΙΑ

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΖ33469ΗΚΥ-Ψ4Φ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 12/11/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 27/11/202
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (Ω6Ο3469ΗΚΥ-4ΞΚ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 9/12/2020

 

Μια θέση Χημικού Μηχανικού στο παροχής υπηρεσιών «ΠΑΡ13502 - Εργαστήριο Χ. Κοντογιάννη»

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6Μ74469ΗΚΥ-ΟΧ4)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 09/11/2020
Καταληκτική Ημερομηνία: 25/11/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΨΩΝ5469ΗΚΥ-ΦΚ1)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 9/12/2020

 

Μια θέση συνεργαζόμενου ερευνητή στο έργο REMPLASMA

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΤΒ4469ΗΚΥ-Ξ0Λ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 09/11/2020
Καταληκτική Ημερομηνία: 25/11/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (9Τ84469ΗΚΥ-ΙΦΙ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 9/12/2020

 

Μια θέση μεταπτυχιακού υποτρόφου στο έργο Solar2HYP

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 67Ω2469ΗΚΥ-ΞΓΧ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 09/11/2020
Καταληκτική Ημερομηνία: 24/11/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (9ΓΓΑ469ΗΚΥ-Ω1Ζ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 9/12/2020

 

Μια θέση υποψήφιου διδάκτορα στο έργο Graphene Flagship Core Project 3

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΠΠ2469ΗΚΥ-1ΣΟ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 05/11/2020
Καταληκτική Ημερομηνία: 20/11/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (Ψ9ΟΛ469ΗΚΥ-ΙΝ1)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 9/12/2020

 

Μια θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο ΒΙΤΑΔ

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 68ΡΗ469ΗΚΥ-3ΛΘ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 29/10/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 13/11/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΨΗΜΒ469ΗΚΥ-1ΓΡ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 9/12/2020

 

Τρεις θέσεις έκτακτου προσωπικού στο έργο EOR-PNP

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ9ΝΤ469ΗΚΥ-ΩΧ6)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 05/10/2020
Παράταση Πρόσκλησης (ΑΔΑ: 6ΓΥΖ469ΗΚΥ-Λ0Ξ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 30/10/2020
Καταληκτική Ημερομηνία: 06/11/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (94ΩΓ469ΗΚΥ-ΑΨΚ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 6/11/2020

 

Μια θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο JOINTPROMISE

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΓΚ5469ΗΚΥ-Τ4Ε)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 21/10/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 6/11/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (6ΧΜΜ469ΗΚΥ-0ΕΩ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 6/11/2020

 

Μια θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο Ntomatomics

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΞΘ8469ΗΚΥ-6Δ0)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 21/10/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 6/11/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (6ΝΧΩ469ΗΚΥ-4ΞΩ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 6/11/2020

 

Μια θέση μεταπτυχιακού υποτρόφου, υποψηφίου διδάκτορα στο έργο ΠΑΝΑΚΕΙΑ

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6Χ5Ε469ΗΚΥ-9ΓΡ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 14/10/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 30/10/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΨΔΙ1469ΗΚΥ-ΩΦΦ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 6/11/2020

 

Μια θέση συνεργαζόμενου ερευνητή στο έργο REMPLASMA

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ω2ΞΦ469ΗΚΥ-ΟΔ7)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 5/10/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 20/10/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΩΧΑΘ469ΗΚΥ-Α11)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 6/11/2020

 

Μια θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή στο έργο OZOREMSOIL

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΠΡΑ469ΗΚΥ-Ρ0Τ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 5/10/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 20/10/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (687Γ469ΗΚΥ-ΩΓΘ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 6/11/2020

 

Μια θέση Χημικού στο έργο ΠΑΡ13502 -  Εργαστήριο Χ. Κοντογιάννη

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6Ρ89469ΗΚΥ-ΜΜ7)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 5/10/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 20/10/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (6ΞΗΒ469ΗΚΥ-056)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 6/11/2020

 

Μια θέση έκτακτου προσωπικού στο έργο INNOFOR-I

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ω1ΥΛ469ΗΚΥ-Η1Ρ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 15/9/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 1/10/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΨΚΦΨ469ΗΚΥ-ΒΡΚ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 9/10/2020

 

Μια θέση έκτακτου προσωπικού στο έργο ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΑΣΜΑ

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΧΔΡ469ΗΚΥ-ΔΩΤ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 15/9/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 1/10/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (6ΩΖ5469ΗΚΥ-Φ6Χ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 9/10/2020

 

Μια θέση έκτακτου προσωπικού στο έργο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΦΟΘ469ΗΚΥ-7Υ6)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 15/9/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 1/10/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΡΥΩΨ469ΗΚΥ-ΗΨΧ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 9/10/2020

 

Μια θέση μεταπτυχιακού υποτρόφου για πτυχιούχο Φαρμακευτικής ή Χημείας

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6Ξ1Σ469ΗΚΥ-7ΟΡ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 14/9/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 29/9/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΩΚ10469ΗΚΥ-ΨΗ9)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 9/10/2020

 

Μια θέση μεταπτυχιακού υποτρόφου στο έργο FORCes

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ94Α469ΗΚΥ-ΜΚΜ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 2/9/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 17/9/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΡΚΗΣ469ΗΚΥ-ΞΟ6)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 9/10/2020

 

Μια θέση μεταπτυχιακού υποτρόφου στο έργο PHOTOWATER

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ9Ε1469ΗΚΥ-ΑΡΦ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 2/9/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 17/9/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (9ΦΑ0469ΗΚΥ-5Κ6)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 9/10/2020

 

Μια θέση μεταπτυχιακού υποτρόφου στο έργο JOINTPROMISE

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΩ8Κ469ΗΚΥ-Ο9Ζ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/8/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 31/8/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΗ51469ΗΚΥ-ΜΡΔ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 8/9/2020

 

Μια θέση υποψηφίου διδάκτορα στο έργο REMEDIA

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΚΨΧ469ΗΚΥ-ΞΓ3)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 6/8/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 24/8/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΒΖΤ469ΗΚΥ-ΕΦΝ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 8/9/2020

 

Δύο θέσεις μεταπτυχιακών υποτρόφων στο έργο ΠΑΝΑΚΕΙΑ

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 64ΞΡ469ΗΚΥ-43Ζ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 6/8/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 24/8/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 6Η87469ΗΚΥ-ΧΤΤ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 8/9/2020

 

Mια θέση μεταπτυχιακού υποτρόφου στο έργο SPIVAST

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 99ΙΖ469ΗΚΥ-ΝΜ7)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 30/7/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 17/8/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 6ΕΘΔ469ΗΚΥ-3ΣΗ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 8/9/2020

 

Mια θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο ChromaSurf

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΔΩ2469ΗΚΥ-Ο13)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 22/7/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 6/8/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 6ΗΗΞ469ΗΚΥ-ΤΟ3)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 8/9/2020

 

Mια θέση μεταπτυχιακού υποτρόφου στο έργο PROTECT

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΚ4Ε469ΗΚΥ-ΖΝΑ)
Ημερομηνία Ανάρτησης:22/7/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 6/8/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΨΚΖ0469ΗΚΥ-11Σ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 8/9/2020

 

Mια θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο Graphene Flagship

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 96ΚΛ469ΗΚΥ-ΠΕ6)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/6/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 9/7/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 6Η3Τ469ΗΚΥ-9ΛΨ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/7/2020

 

Mια θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο PHOTOWATER

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ4ΒΤ469ΗΚΥ-Γ0Ι)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 23/6/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 8/7/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 6ΑΑΘ469ΗΚΥ-ΙΜΧ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/7/2020

 

Mια θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο ROOF-BREATH

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ω9Ξ9469ΗΚΥ-ΓΚΔ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 23/6/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 8/7/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ:Ω8ΚΒ469ΗΚΥ-2ΓΟ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 21/7/2020

 

Mια θέση μεταπτυχιακού υποτρόφου στο έργο ΑΕΝΑΟ

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΡΠ1Σ469ΗΚΥ-666)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 22/6/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 7/7/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΔΠΓ469ΗΚΥ-Ζ2Λ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/7/2020

 

Mια θέση μεταπτυχιακού υποτρόφου στο έργο Graphene Flagship

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΕΠ9469ΗΚΥ-Μ3Η)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 17/6/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 2/7/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 6ΥΦΒ469ΗΚΥ-6ΘΖ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/7/2020

 

Mια θέση έμπειρου ερευνητή στο έργο FORCes

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ω64Φ469ΗΚΥ-ΓΨ1)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 17/6/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 2/7/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΨΔΝ9469ΗΚΥ-6ΕΖ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/7/2020

 

Mια θέση κατόχου διδακτορικού για εκπόνηση ερευνητικού έργου στο έργο REMEDIA

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 61Ζ8469ΗΚΥ-Κ67)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 17/6/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 2/7/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 64ΖΕ469ΗΚΥ-ΔΧ0)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/7/2020

 

Mια θέση μεταπτυχιακού υποτρόφου στο έργο NewSoc

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΚΜΘ469ΗΚΥ-ΙΦΗ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 17/6/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 2/7/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: Ψ4ΝΙ469ΗΚΥ-Ρ30)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/7/2020

 

Mια θέση μεταπτυχιακού υποτρόφου στο έργο LAMA

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΣΗΑ469ΗΚΥ-472)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 2/6/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 19/6/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΜ32469ΗΚΥ-7ΣΡ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/7/2020

 

 

 

 

 

 
bg_inside_main_right
passepartout
main_bottom2
passepartout  
passepartoutΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Οδός Σταδίου, Πλατάνι, Τ.Θ. 1414, 26504 Πάτρα
passepartoutΤηλ.: 2610.965.300 E-mail: info@iceht.forth.gr
passepartout
ΕΣΠΑpassepartout
passepartout© Copyright ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ, All rights reserved.

passepartoutΕπικοινωνία | Τηλεφωνικός Κατάλογος | Σύνδεσμοι | English


Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα