Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
passepartoutΙνστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής English versionpassepartout
passepartout
bg_inside_main_left passepartout
passepartout
bg_LeftMenuTop_big
bg_LeftMenuBottom_big


 
passepartout
ArrowRightRed
Βρίσκεστε εδώ: ΙΕΧΜΗ > Θέσεις Εργασίας
youarehere2
 

Θέσεις Εργασίας

 

Ενεργές

 

Δύο θέσεις μεταδιδακτορικών συνεργατών και μια θέση μεταπτυχιακού φοιτητή στο έργο "Wastes-to-Biopolymers"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 9ΕΞΟ469ΗΚΥ-Η4Ρ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 20/4/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 12/5/2021

 

Μια θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο "NTOMATOMICS"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΦΘΝ469ΗΚΥ-ΖΚ0)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/4/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 6/5/2021

 

Μια θέση μεταπτυχιακού φοιτητή, υποψηφίου διδάκτορα στο έργο "ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΑΣΜΑ"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΘΙΞ469ΗΚΥ-0ΓΒ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/4/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 6/5/2021

 

Μια θέση μεταπτυχιακού φοιτητή στο έργο "INNOVATION-EL"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΤΛΒ469ΗΚΥ-ΓΦΔ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 13/4/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 28/4/2021

 

Μια θέση μεταπτυχιακού φοιτητή στο έργο "INNOVATION-EL"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΑΑ8469ΗΚΥ-Σ1Ο)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 13/4/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 28/4/2021

 

Μια θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο "THORAX-D"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΓ04469ΗΚΥ-Σ9Κ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 12/4/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 27/4/2021

 

Μια θέση μεταπτυχιακού υποτρόφου στο έργο "OZOREMSOIL"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΙ4Μ469ΗΚΥ-ΑΗ9)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 12/4/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 27/4/2021

 

Θέσεις μεταδιδακτορικών συνεργατών και υποψήφιων διδακτόρων στο έργο "Waste2Plastics"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 9Ω81469ΗΚΥ-86Ρ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 8/4/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 23/4/2021

 

Μια θέση έκτακτου προσωπικού στο έργο "UroMark"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΤΤΖ469ΗΚΥ-ΣΦ3)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 1/4/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 16/4/2021

 

Μια θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο "INNOFOR-I"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΗΜΞ469ΗΚΥ-5ΘΠ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 29/3/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 13/4/2021

 

Μια θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο "JOINTPROMISE"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ0ΗΕ469ΗΚΥ-Ξ35)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 26/3/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 12/4/2021

 

Μια θέση μεταπτυχιακού υποτρόφου στο έργο "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΙΕΧΜΗ"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΧΠ5469ΗΚΥ-8Τ7)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 26/3/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 12/4/2021

 

 

Πρόσφατες

 

Μια θέση επιστημονικού συνεργάτη στο έργο "OilSpill"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΞΥΩ469ΗΚΥ-3Ν9)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 22/3/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 7/4/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (98ΖΕ469ΗΚΥ-Β7Φ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 9/4/2021

 

Μια θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο "BaNaNa"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 9ΙΛ7469ΗΚΥ-8ΥΩ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 19/3/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 6/4/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (Ω0ΣΥ469ΗΚΥ-ΧΗΔ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 9/4/2021

 

Μια θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο "SPIVAST"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ6ΛΨ469ΗΚΥ-ΑΦ6)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 19/3/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 6/4/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΨΘΦΛ469ΗΚΥ-ΝΑ5)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 9/4/2021

 

Μια θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο "Solar2HyP"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΟΞ4469ΗΚΥ-ΚΝ2)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 3/3/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 19/3/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (6ΑΜ0469ΗΚΥ-Ι3Λ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 9/4/2021

 

Δύο θέσεις μεταδιδακτορικών συνεργατών στο έργο "METAFUELS"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΕΡ7469ΗΚΥ-Ζ5Ι)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 3/3/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 19/3/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (Ω8ΣΕ469ΗΚΥ-ΒΥΔ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 9/4/2021

 

Μια θέση έκτακτου προσωπικού στο έργο "REMPLASMA"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΖΒΥ469ΗΚΥ-Ο4Χ)
Ορθή επανάληψη προκήρυξης (ΑΔΑ: ΨΖΒΥ469ΗΚΥ-Ο4Χ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 19/2/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 8/3/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (67ΟΞ469ΗΚΥ-7ΚΡ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/3/2021

 

Μια θέση για διαχείριση και οικονομική παρακολούθηση ερευνητικών προγραμμάτων

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΩΠΗ469ΗΚΥ-30Ο)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 17/2/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 4/3/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (6ΒΧ4469ΗΚΥ-7ΡΕ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/3/2021

 

Μια θέση Επιστήμονα των Υλικών ή Μηχανολόγο Μηχανικό στο έργο «JOINTPROMISE»

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 9ΠΨ7469ΗΚΥ-14Ω)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 17/2/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 4/3/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (6ΔΒ3469ΗΚΥ-ΓΟ2)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/3/2021

 

Μια θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο «Solar2HyP»

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ8ΧΔ469ΗΚΥ-ΡΒ0)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 17/2/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 4/3/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (Ω3Β0469ΗΚΥ-9Ν4)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/3/2021

 

Μια θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο «SMART-FAN»

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6Π5Δ469ΗΚΥ-3ΔΠ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 17/2/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 4/3/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (6Ψ2Σ469ΗΚΥ-Β4Π)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/3/2021

 

Μια θέση υποψηφίου διδάκτορα στο έργο «Graphene Flagship Core Project 3»

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΑΖΜ469ΗΚΥ-ΦΗΥ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 17/2/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 4/3/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (6ΙΘΓ469ΗΚΥ-ΦΨΔ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/3/2021

 

Μια θέση υποψηφίου διδάκτορα στο έργο «REMEDIA»

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΖΕΓ469ΗΚΥ-2Ρ8)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 17/2/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 4/3/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (6ΑΤ2469ΗΚΥ-Κ5Ι)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/3/2021

 

Μια θέση μεταπτυχιακού υποτρόφου στο έργο «INNOVATION-EL»

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 679Υ469ΗΚΥ-ΗΩΧ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/2/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 3/3/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (9ΚΚΔ469ΗΚΥ-Α3Ι)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/3/2021

 

Μια θέση μεταπτυχιακού υποτρόφου στο έργο «INNOVATION-EL»

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ4ΑΠ469ΗΚΥ-ΠΒΒ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/2/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 3/3/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης ΩΚΚ5469ΗΚΥ-Η1Ν)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/3/2021

 

Μια θέση μεταπτυχιακού υποτρόφου στο έργο «AeroPlas»

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ω2Μ2469ΗΚΥ-ΛΡΓ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 15/2/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 2/3/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΨΓΨ9469ΗΚΥ-5ΩΧ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/3/2021

 

Μια θέση τεχνικού στο έργο «Εργαστήριο Σ. Νεοφυτίδης»

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΙΝΨ469ΗΚΥ-11Γ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 9/2/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 24/2/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (9ΘΛΓ469ΗΚΥ-Α87)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/3/2021

 

Μια θέση μεταπτυχιακού υποτρόφου στο έργο OZOREMSOIL

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΞ7Μ469ΗΚΥ-88Ο)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 9/2/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 24/2/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (6ΦΒ5469ΗΚΥ-ΜΟΣ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/3/2021

 

Μια θέση μεταπτυχιακού υποτρόφου στο έργο METAFUELS

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΧ0Κ469ΗΚΥ-Γ3Ρ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 5/2/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 23/2/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (6Ψ2Υ469ΗΚΥ-17Ρ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/3/2021

 

Μια θέση για διαχείριση και οικονομική παρακολούθηση ερευνητικών προγραμμάτων

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΡΙΤΗ469ΗΚΥ-Δ7Α)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 25/1/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 9/2/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΡΠΠΨ469ΗΚΥ-ΜΗΡ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 12/2/2021

 

Μια θέση μεταπτυχιακού υποτρόφου στο έργο BaNaNa

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΑΟΟ469ΗΚΥ-ΙΡ2)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 22/1/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 8/2/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (6Ρ6Γ469ΗΚΥ-7ΙΔ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 12/2/2021

 

Μια θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο Solar2HYP

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΒ8Α469ΗΚΥ-Ω3Μ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 19/1/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 3/2/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (6ΡΔΨ469ΗΚΥ-ΘΟ5)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 12/2/2021

 

Μια θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο NaMaΡ

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ32Φ469ΗΚΥ-Η6Η)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 19/1/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 3/2/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (64Χ4469ΗΚΥ-ΡΝΜ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 12/2/2021

 

Μια θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο SISEI

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 93Τ4469ΗΚΥ-50Ι)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 19/1/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 3/2/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΩΓΦΓ469ΗΚΥ-ΡΚΗ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 12/2/2021

 

Μια θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο Eco-Bio-H2-FCs

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6Μ7Η469ΗΚΥ-ΤΘΦ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 5/1/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 21/1/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (9ΙΚΜ469ΗΚΥ-ΝΗΟ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 12/2/2021

 

Δύο θέσεις μεταδιδακτορικών συνεργατών στο έργο ΠΑΝΑΚΕΙΑ

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΘ8Ζ469ΗΚΥ-Χ07)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 5/1/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 21/1/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (971Υ469ΗΚΥ-ΒΙΠ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 12/2/2021

 

Μια θέση μεταπτυχιακού υποτρόφου στο έργο INNOVATION EL

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6Ρ23469ΗΚΥ-ΠΧ1)
Ορθή επανάληψη προκήρυξης (ΑΔΑ: 6Ρ23469ΗΚΥ-ΠΧ1)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 21/12/2020
Καταληκτική Ημερομηνία: 8/1/2021
Νέα Ημερομηνία Ανάρτησης: 31/12/2020
Νέα Καταλητκική Ημερομηνία: 19/1/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (6Ζ3Σ469ΗΚΥ-Ζ1Τ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 12/2/2021

 

Μια θέση μεταπτυχιακού υποτρόφου στο έργο VOCAT

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 62ΧΖ469ΗΚΥ-ΟΛΩ)
Ορθή επανάληψη προκήρυξης (ΑΔΑ: 62ΧΖ469ΗΚΥ-ΟΛΩ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 21/12/2020
Καταληκτική Ημερομηνία: 8/1/2021
Νέα Ημερομηνία Ανάρτησης: 4/1/2021
Νέα Καταλητκική Ημερομηνία: 20/1/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (Ψ06Ρ469ΗΚΥ-1ΘΛ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 12/2/2021

 

Μια θέση μεταπτυχιακού υποτρόφου στο έργο THORAX-D

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΘΟΚ469ΗΚΥ-ΤΣΘ)
Ορθή επανάληψη προκήρυξης (ΩΘΟΚ469ΗΚΥ-ΤΣΘ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 21/12/2020
Καταληκτική Ημερομηνία: 8/1/2021
Νέα Ημερομηνία Ανάρτησης: 31/12/2020
Νέα Καταλητκική Ημερομηνία: 19/1/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (9ΒΡ6469ΗΚΥ-37Β)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 12/2/2021

 

Μια θέση υποψηφίου διδάκτορα στο έργο ΕΣΩ13324

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6Π9Α469ΗΚΥ-ΛΑΧ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 15/12/2020
Καταληκτική Ημερομηνία: 31/12/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (Ψ90Μ469ΗΚΥ-ΠΘΛ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 11/1/2021

 

Μια θέση υποψηφίου διδάκτορα στο έργο EATRIS-GR

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΘΗΓ469ΗΚΥ-ΨΘ5)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 15/12/2020
Καταληκτική Ημερομηνία: 31/12/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (6ΓΓΕ469ΗΚΥ-ΧΑΩ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 11/1/2021

 

Μια θέση πτυχιούχου Πληροφορικής στο έργο ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΑΛΙΩΤΗ 238

Προκήρυξη (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (ΑΔΑ: Ω7Δ3469ΗΚΥ-3ΥΧ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/12/2020
Καταληκτική Ημερομηνία: 30/12/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (6ΣΝΞ469ΗΚΥ-7ΞΦ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 11/1/2021

 

Μια θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο ΗΛΙΟΔΙΑΤΡΟΦΗ

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΛ1Ι469ΗΚΥ-Υ08)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/12/2020
Καταληκτική Ημερομηνία: 30/12/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (9Τ7Ψ469ΗΚΥ-ΡΦΦ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 11/1/2021

 

Μια θέση βοηθού διαχείρισης τεχνικού έργου/μελέτης στο έργο ACTRIS-IMP

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΥΚ9469ΗΚΥ-4ΡΚ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 7/12/2020
Καταληκτική Ημερομηνία: 22/12/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΨΑΚΠ469ΗΚΥ-Η9Σ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 11/1/2021

 

Μια θέση κατόχου διδακτορικού για εκπόνηση ερευνητικού έργου στο έργο RINGS

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 650Ζ469ΗΚΥ-Π58)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 7/12/2020
Καταληκτική Ημερομηνία: 22/12/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (6ΛΧΞ469ΗΚΥ-ΓΓΚ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 11/1/2021

 

Μια θέση Φυσικού στο έργο OMEGA

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΔΚ8469ΗΚΥ-3Ω7)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 7/12/2020
Καταληκτική Ημερομηνία: 22/12/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (9ΔΕΔ469ΗΚΥ-ΓΑ2)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 11/1/2021

 

Μια θέση υποψήφιου διδάκτορα στο έργο INNOFOR-I

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6036469ΗΚΥ-ΔΓΟ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 3/12/2020
Καταληκτική Ημερομηνία: 18/12/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (9Ω2Ξ469ΗΚΥ-Γ07)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 11/1/2021

 

Μια θέση μεταπτυχιακού υποτρόφου στο έργο ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΑΣΜΑ

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΓΦΙ469ΗΚΥ-2ΩΩ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 3/12/2020
Καταληκτική Ημερομηνία: 18/12/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (9ΒΡ8469ΗΚΥ-97Τ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 11/1/2021

 

Μια θέση υποψήφιου διδάκτορα στο έργο INSOIL-PLASMA

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 64Ξ2469ΗΚΥ-169)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 3/12/2020
Καταληκτική Ημερομηνία: 18/12/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (6Φ0Θ469ΗΚΥ-ΚΓ3)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 11/1/2021

 

Μια θέση κατόχου διδακτορικού για εκπόνηση ερευνητικού έργου στο έργο INNOMEM

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΑΦΦ469ΗΚΥ-6ΙΑ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 19/11/2020
Καταληκτική Ημερομηνία: 8/12/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΨΚ48469ΗΚΥ-ΚΥΛ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 9/12/2020

 

Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Β' βαθμίδας με
γνωστικό αντικείμενο: «Υλικά και διεργασίες για ενεργειακές εφαρμογές»

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΘ4Η469ΗΚΥ-ΠΤΗ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 18/11/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 18/01/2021

 

Mια θέση υποψήφιου διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου REMPLASMA

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 9ΡΖ2469ΗΚΥ-2ΗΓ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 13/11/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 1/12/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΩΤΣΕ469ΗΚΥ-ΗΟΑ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 9/12/2020

 

Mια θέση προσωπικού για το σχεδιασμό και κατασκευή εργαστηριακών διατάξεων για υποστήριξη ερευνητικών έργων

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΖΠΗ469ΗΚΥ-ΙΟ8)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 12/11/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 27/11/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΨΗΩΚ469ΗΚΥ-9ΧΗ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 9/12/2020

 

Μια θέση μεταπτυχιακού υποτρόφου, υποψηφίου διδάκτορα στο έργο ΠΑΝΑΚΕΙΑ

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΖ33469ΗΚΥ-Ψ4Φ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 12/11/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 27/11/202
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (Ω6Ο3469ΗΚΥ-4ΞΚ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 9/12/2020

 

Μια θέση Χημικού Μηχανικού στο παροχής υπηρεσιών «ΠΑΡ13502 - Εργαστήριο Χ. Κοντογιάννη»

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6Μ74469ΗΚΥ-ΟΧ4)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 09/11/2020
Καταληκτική Ημερομηνία: 25/11/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΨΩΝ5469ΗΚΥ-ΦΚ1)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 9/12/2020

 

Μια θέση συνεργαζόμενου ερευνητή στο έργο REMPLASMA

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΤΒ4469ΗΚΥ-Ξ0Λ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 09/11/2020
Καταληκτική Ημερομηνία: 25/11/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (9Τ84469ΗΚΥ-ΙΦΙ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 9/12/2020

 

Μια θέση μεταπτυχιακού υποτρόφου στο έργο Solar2HYP

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 67Ω2469ΗΚΥ-ΞΓΧ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 09/11/2020
Καταληκτική Ημερομηνία: 24/11/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (9ΓΓΑ469ΗΚΥ-Ω1Ζ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 9/12/2020

 

Μια θέση υποψήφιου διδάκτορα στο έργο Graphene Flagship Core Project 3

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΠΠ2469ΗΚΥ-1ΣΟ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 05/11/2020
Καταληκτική Ημερομηνία: 20/11/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (Ψ9ΟΛ469ΗΚΥ-ΙΝ1)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 9/12/2020

 

Μια θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο ΒΙΤΑΔ

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 68ΡΗ469ΗΚΥ-3ΛΘ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 29/10/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 13/11/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΨΗΜΒ469ΗΚΥ-1ΓΡ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 9/12/2020

 

Τρεις θέσεις έκτακτου προσωπικού στο έργο EOR-PNP

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ9ΝΤ469ΗΚΥ-ΩΧ6)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 05/10/2020
Παράταση Πρόσκλησης (ΑΔΑ: 6ΓΥΖ469ΗΚΥ-Λ0Ξ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 30/10/2020
Καταληκτική Ημερομηνία: 06/11/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (94ΩΓ469ΗΚΥ-ΑΨΚ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 6/11/2020

 

Μια θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο JOINTPROMISE

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΓΚ5469ΗΚΥ-Τ4Ε)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 21/10/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 6/11/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (6ΧΜΜ469ΗΚΥ-0ΕΩ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 6/11/2020

 

Μια θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο Ntomatomics

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΞΘ8469ΗΚΥ-6Δ0)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 21/10/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 6/11/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (6ΝΧΩ469ΗΚΥ-4ΞΩ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 6/11/2020

 

Μια θέση μεταπτυχιακού υποτρόφου, υποψηφίου διδάκτορα στο έργο ΠΑΝΑΚΕΙΑ

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6Χ5Ε469ΗΚΥ-9ΓΡ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 14/10/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 30/10/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΨΔΙ1469ΗΚΥ-ΩΦΦ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 6/11/2020

 

Μια θέση συνεργαζόμενου ερευνητή στο έργο REMPLASMA

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ω2ΞΦ469ΗΚΥ-ΟΔ7)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 5/10/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 20/10/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΩΧΑΘ469ΗΚΥ-Α11)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 6/11/2020

 

Μια θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή στο έργο OZOREMSOIL

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΠΡΑ469ΗΚΥ-Ρ0Τ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 5/10/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 20/10/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (687Γ469ΗΚΥ-ΩΓΘ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 6/11/2020

 

Μια θέση Χημικού στο έργο ΠΑΡ13502 -  Εργαστήριο Χ. Κοντογιάννη

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6Ρ89469ΗΚΥ-ΜΜ7)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 5/10/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 20/10/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (6ΞΗΒ469ΗΚΥ-056)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 6/11/2020

 

Μια θέση έκτακτου προσωπικού στο έργο INNOFOR-I

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ω1ΥΛ469ΗΚΥ-Η1Ρ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 15/9/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 1/10/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΨΚΦΨ469ΗΚΥ-ΒΡΚ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 9/10/2020

 

Μια θέση έκτακτου προσωπικού στο έργο ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΑΣΜΑ

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΧΔΡ469ΗΚΥ-ΔΩΤ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 15/9/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 1/10/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (6ΩΖ5469ΗΚΥ-Φ6Χ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 9/10/2020

 

Μια θέση έκτακτου προσωπικού στο έργο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΦΟΘ469ΗΚΥ-7Υ6)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 15/9/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 1/10/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΡΥΩΨ469ΗΚΥ-ΗΨΧ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 9/10/2020

 

Μια θέση μεταπτυχιακού υποτρόφου για πτυχιούχο Φαρμακευτικής ή Χημείας

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6Ξ1Σ469ΗΚΥ-7ΟΡ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 14/9/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 29/9/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΩΚ10469ΗΚΥ-ΨΗ9)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 9/10/2020

 

Μια θέση μεταπτυχιακού υποτρόφου στο έργο FORCes

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ94Α469ΗΚΥ-ΜΚΜ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 2/9/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 17/9/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΡΚΗΣ469ΗΚΥ-ΞΟ6)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 9/10/2020

 

Μια θέση μεταπτυχιακού υποτρόφου στο έργο PHOTOWATER

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ9Ε1469ΗΚΥ-ΑΡΦ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 2/9/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 17/9/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (9ΦΑ0469ΗΚΥ-5Κ6)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 9/10/2020

 

Μια θέση μεταπτυχιακού υποτρόφου στο έργο JOINTPROMISE

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΩ8Κ469ΗΚΥ-Ο9Ζ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/8/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 31/8/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΗ51469ΗΚΥ-ΜΡΔ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 8/9/2020

 

Μια θέση υποψηφίου διδάκτορα στο έργο REMEDIA

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΚΨΧ469ΗΚΥ-ΞΓ3)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 6/8/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 24/8/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΒΖΤ469ΗΚΥ-ΕΦΝ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 8/9/2020

 

Δύο θέσεις μεταπτυχιακών υποτρόφων στο έργο ΠΑΝΑΚΕΙΑ

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 64ΞΡ469ΗΚΥ-43Ζ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 6/8/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 24/8/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 6Η87469ΗΚΥ-ΧΤΤ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 8/9/2020

 

Mια θέση μεταπτυχιακού υποτρόφου στο έργο SPIVAST

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 99ΙΖ469ΗΚΥ-ΝΜ7)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 30/7/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 17/8/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 6ΕΘΔ469ΗΚΥ-3ΣΗ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 8/9/2020

 

Mια θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο ChromaSurf

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΔΩ2469ΗΚΥ-Ο13)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 22/7/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 6/8/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 6ΗΗΞ469ΗΚΥ-ΤΟ3)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 8/9/2020

 

Mια θέση μεταπτυχιακού υποτρόφου στο έργο PROTECT

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΚ4Ε469ΗΚΥ-ΖΝΑ)
Ημερομηνία Ανάρτησης:22/7/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 6/8/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΨΚΖ0469ΗΚΥ-11Σ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 8/9/2020

 

Mια θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο Graphene Flagship

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 96ΚΛ469ΗΚΥ-ΠΕ6)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/6/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 9/7/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 6Η3Τ469ΗΚΥ-9ΛΨ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/7/2020

 

Mια θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο PHOTOWATER

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ4ΒΤ469ΗΚΥ-Γ0Ι)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 23/6/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 8/7/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 6ΑΑΘ469ΗΚΥ-ΙΜΧ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/7/2020

 

Mια θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο ROOF-BREATH

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ω9Ξ9469ΗΚΥ-ΓΚΔ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 23/6/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 8/7/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ:Ω8ΚΒ469ΗΚΥ-2ΓΟ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 21/7/2020

 

Mια θέση μεταπτυχιακού υποτρόφου στο έργο ΑΕΝΑΟ

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΡΠ1Σ469ΗΚΥ-666)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 22/6/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 7/7/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΔΠΓ469ΗΚΥ-Ζ2Λ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/7/2020

 

Mια θέση μεταπτυχιακού υποτρόφου στο έργο Graphene Flagship

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΕΠ9469ΗΚΥ-Μ3Η)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 17/6/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 2/7/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 6ΥΦΒ469ΗΚΥ-6ΘΖ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/7/2020

 

Mια θέση έμπειρου ερευνητή στο έργο FORCes

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ω64Φ469ΗΚΥ-ΓΨ1)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 17/6/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 2/7/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΨΔΝ9469ΗΚΥ-6ΕΖ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/7/2020

 

Mια θέση κατόχου διδακτορικού για εκπόνηση ερευνητικού έργου στο έργο REMEDIA

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 61Ζ8469ΗΚΥ-Κ67)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 17/6/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 2/7/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 64ΖΕ469ΗΚΥ-ΔΧ0)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/7/2020

 

Mια θέση μεταπτυχιακού υποτρόφου στο έργο NewSoc

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΚΜΘ469ΗΚΥ-ΙΦΗ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 17/6/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 2/7/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: Ψ4ΝΙ469ΗΚΥ-Ρ30)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/7/2020

 

Mια θέση μεταπτυχιακού υποτρόφου στο έργο LAMA

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΣΗΑ469ΗΚΥ-472)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 2/6/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 19/6/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΜ32469ΗΚΥ-7ΣΡ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/7/2020

 

 

 

 

 

 
bg_inside_main_right
passepartout
main_bottom2
passepartout  
passepartoutΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Οδός Σταδίου, Πλατάνι, Τ.Θ. 1414, 26504 Πάτρα
passepartoutΤηλ.: 2610.965.300 E-mail: info@iceht.forth.gr
passepartout
ΕΣΠΑpassepartout
passepartout© Copyright ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ, All rights reserved.

passepartoutΕπικοινωνία | Τηλεφωνικός Κατάλογος | Σύνδεσμοι | English


Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα