Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
passepartoutΙνστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής English versionpassepartout
passepartout
bg_inside_main_left passepartout
passepartout
bg_LeftMenuTop_big
bg_LeftMenuBottom_big 
passepartout
ArrowRightRed
Βρίσκεστε εδώ: ΙΕΧΜΗ > Θέσεις Εργασίας
youarehere2
 

Θέσεις Εργασίας

 

Ενεργές

 

Expression of interest for PostDoctoral and PhD positions in H2020 tissue engineering project
H2020 project - Jointpromise: Precision manufacturing of microengineered complex joint implants


The Institute of Chemical Engineering Sciences (ICE-HT), Foundation for Research and Technology (FORTH), Patras, Greece is seeking 2 Post-doctoral and 2 PhD candidate researchers to participate in the H2020 project "JOINTPROMISE - Precision manufacturing of microengineered complex joint implants". The project involves activities in the development of bioprinting and bioreactor technologies in skeletal tissue engineering applications, for which candidates with a background in (bio) chemical or mechanical engineering, (bio) materials or cell biology and related fields are encouraged to apply. In addition, development of metabolomics methodologies and multi-omic analyses using bioinformatics and systems biology tools are to be carried out for which candidates with a background in (bio)chemical engineering, biochemistry, systems biology and bioinformatics are encouraged to apply. These positions offer added value through the involvement and participation across a diverse multidisciplinary consortium with leading EU research Institutes and companies; hence, highly motivated candidates are welcome.

For further information and discussion please, contact Dr. Ioannis Papantoniou (ipapantoniou@iceht.forth.gr) and Dr. Maria Klapa (mklapa@iceht.forth.gr)

 

Μια θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο JOINTPROMISE

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΓΚ5469ΗΚΥ-Τ4Ε)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 21/10/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 6/11/2020

 

Μια θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο Ntomatomics

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΞΘ8469ΗΚΥ-6Δ0)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 21/10/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 6/11/2020

 

Μια θέση μεταπτυχιακού υποτρόφου, υποψηφίου διδάκτορα στο έργο ΠΑΝΑΚΕΙΑ

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6Χ5Ε469ΗΚΥ-9ΓΡ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 14/10/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 30/10/2020

 

Μια θέση Χημικού στο έργο ΠΑΡ13502 -  Εργαστήριο Χ. Κοντογιάννη

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6Ρ89469ΗΚΥ-ΜΜ7)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 5/10/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 20/10/2020

 

Μια θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή στο έργο OZOREMSOIL

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΠΡΑ469ΗΚΥ-Ρ0Τ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 5/10/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 20/10/2020

 

Μια θέση συνεργαζόμενου ερευνητή στο έργο REMPLASMA

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ω2ΞΦ469ΗΚΥ-ΟΔ7)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 5/10/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 20/10/2020

 

Τρεις θέσεις έκτακτου προσωπικού στο έργο EOR-PNP

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ9ΝΤ469ΗΚΥ-ΩΧ6)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 5/10/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 30/10/2020

 

 

Πρόσφατες

 

Μια θέση έκτακτου προσωπικού στο έργο INNOFOR-I

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ω1ΥΛ469ΗΚΥ-Η1Ρ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 15/9/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 1/10/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΨΚΦΨ469ΗΚΥ-ΒΡΚ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 9/10/2020

 

Μια θέση έκτακτου προσωπικού στο έργο ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΑΣΜΑ

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΧΔΡ469ΗΚΥ-ΔΩΤ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 15/9/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 1/10/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (6ΩΖ5469ΗΚΥ-Φ6Χ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 9/10/2020

 

Μια θέση έκτακτου προσωπικού στο έργο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΦΟΘ469ΗΚΥ-7Υ6)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 15/9/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 1/10/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΡΥΩΨ469ΗΚΥ-ΗΨΧ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 9/10/2020

 

Μια θέση μεταπτυχιακού υποτρόφου για πτυχιούχο Φαρμακευτικής ή Χημείας

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6Ξ1Σ469ΗΚΥ-7ΟΡ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 14/9/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 29/9/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΩΚ10469ΗΚΥ-ΨΗ9)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 9/10/2020

 

Μια θέση μεταπτυχιακού υποτρόφου στο έργο FORCes

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ94Α469ΗΚΥ-ΜΚΜ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 2/9/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 17/9/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΡΚΗΣ469ΗΚΥ-ΞΟ6)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 9/10/2020

 

Μια θέση μεταπτυχιακού υποτρόφου στο έργο PHOTOWATER

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ9Ε1469ΗΚΥ-ΑΡΦ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 2/9/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 17/9/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (9ΦΑ0469ΗΚΥ-5Κ6)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 9/10/2020

 

Μια θέση μεταπτυχιακού υποτρόφου στο έργο JOINTPROMISE

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΩ8Κ469ΗΚΥ-Ο9Ζ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/8/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 31/8/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΗ51469ΗΚΥ-ΜΡΔ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 8/9/2020

 

Μια θέση υποψηφίου διδάκτορα στο έργο REMEDIA

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΚΨΧ469ΗΚΥ-ΞΓ3)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 6/8/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 24/8/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΒΖΤ469ΗΚΥ-ΕΦΝ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 8/9/2020

 

Δύο θέσεις μεταπτυχιακών υποτρόφων στο έργο ΠΑΝΑΚΕΙΑ

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 64ΞΡ469ΗΚΥ-43Ζ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 6/8/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 24/8/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 6Η87469ΗΚΥ-ΧΤΤ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 8/9/2020

 

Mια θέση μεταπτυχιακού υποτρόφου στο έργο SPIVAST

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 99ΙΖ469ΗΚΥ-ΝΜ7)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 30/7/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 17/8/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 6ΕΘΔ469ΗΚΥ-3ΣΗ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 8/9/2020

 

Mια θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο ChromaSurf

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΔΩ2469ΗΚΥ-Ο13)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 22/7/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 6/8/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 6ΗΗΞ469ΗΚΥ-ΤΟ3)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 8/9/2020

 

Mια θέση μεταπτυχιακού υποτρόφου στο έργο PROTECT

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΚ4Ε469ΗΚΥ-ΖΝΑ)
Ημερομηνία Ανάρτησης:22/7/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 6/8/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΨΚΖ0469ΗΚΥ-11Σ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 8/9/2020

 

Mια θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο Graphene Flagship

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 96ΚΛ469ΗΚΥ-ΠΕ6)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/6/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 9/7/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 6Η3Τ469ΗΚΥ-9ΛΨ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/7/2020

 

Mια θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο PHOTOWATER

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ4ΒΤ469ΗΚΥ-Γ0Ι)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 23/6/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 8/7/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 6ΑΑΘ469ΗΚΥ-ΙΜΧ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/7/2020

 

Mια θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο ROOF-BREATH

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ω9Ξ9469ΗΚΥ-ΓΚΔ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 23/6/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 8/7/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ:Ω8ΚΒ469ΗΚΥ-2ΓΟ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 21/7/2020

 

Mια θέση μεταπτυχιακού υποτρόφου στο έργο ΑΕΝΑΟ

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΡΠ1Σ469ΗΚΥ-666)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 22/6/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 7/7/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΔΠΓ469ΗΚΥ-Ζ2Λ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/7/2020

 

Mια θέση μεταπτυχιακού υποτρόφου στο έργο Graphene Flagship

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΕΠ9469ΗΚΥ-Μ3Η)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 17/6/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 2/7/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 6ΥΦΒ469ΗΚΥ-6ΘΖ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/7/2020

 

Mια θέση έμπειρου ερευνητή στο έργο FORCes

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ω64Φ469ΗΚΥ-ΓΨ1)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 17/6/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 2/7/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΨΔΝ9469ΗΚΥ-6ΕΖ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/7/2020

 

Mια θέση κατόχου διδακτορικού για εκπόνηση ερευνητικού έργου στο έργο REMEDIA

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 61Ζ8469ΗΚΥ-Κ67)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 17/6/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 2/7/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 64ΖΕ469ΗΚΥ-ΔΧ0)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/7/2020

 

Mια θέση μεταπτυχιακού υποτρόφου στο έργο NewSoc

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΚΜΘ469ΗΚΥ-ΙΦΗ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 17/6/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 2/7/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: Ψ4ΝΙ469ΗΚΥ-Ρ30)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/7/2020

 

Mια θέση μεταπτυχιακού υποτρόφου στο έργο LAMA

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΣΗΑ469ΗΚΥ-472)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 2/6/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 19/6/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΜ32469ΗΚΥ-7ΣΡ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/7/2020

 

Mια θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο SmartAQM

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΥΞΑ469ΗΚΥ-ΟΧ2)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 25/5/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 10/6/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΓΞΒ469ΗΚΥ-Ψ3Υ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 22/6/2020

 

Mια θέση μεταπτυχιακού υποτρόφου στο έργο INNOFOR-I

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΓ2Ι469ΗΚΥ-ΙΓΟ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 25/5/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 10/6/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 684Ε469ΗΚΥ-ΘΔΔ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 22/6/2020

 

Mια θέση για εκπόνηση ερευνητικού έργου στο έργο ARCHERS

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΙΠ5469ΗΚΥ-ΓΣΩ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 21/5/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 5/6/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: Ω6ΖΞ469ΗΚΥ-Λ5Β)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 22/6/2020

 

Mια θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο ForCat

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ω147469ΗΚΥ-ΙΧΜ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 14/5/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 29/5/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ:Ψ9ΞΡ469ΗΚΥ-9Γ9)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 9/6/2020

 

Mια θέση προσωπικού για το σχεδιασμό και κατασκευή εργαστηριακών διατάξεων για υποστήριξη ερευνητικών έργων

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 69ΥΓ469ΗΚΥ-ΔΔΒ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 14/5/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 29/5/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΤΥ7469ΗΚΥ-ΤΘ5)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 9/6/2020

 

Mια θέση προσωπικού διαχείρισης έργων και υποδομών

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΩ8Θ469ΗΚΥ-0Φ3)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 14/5/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 29/5/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 9ΓΓ2469ΗΚΥ-3ΟΥ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 9/6/2020

 

Mια θέση νέου ερευνητή, κάτοχο διδακτορικού διπλώματος στο έργο ChromaSurf

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΓΥΦ469ΗΚΥ-57Ρ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/5/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 26/5/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 93Η8469ΗΚΥ-ΜΔΣ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 9/6/2020

 

Mια θέση νέου ερευνητή, κάτοχο διδακτορικού διπλώματος στο έργο ROOF-BREATH

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6Α9Α469ΗΚΥ-ΝΡΧ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/5/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 26/5/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: Ω24Η469ΗΚΥ-ΧΔΟ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 9/6/2020

 

Mια θέση μεταπτυχιακού υποτρόφου στο έργο LAMA

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΙ94469ΗΚΥ-7Κ5)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 5/5/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 20/5/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 6ΟΒΓ469ΗΚΥ-Η9Υ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 9/6/2020

 

Mια θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο πρόγραμμα ΠΕΡΑΝ

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6115469ΗΚΥ-ΖΟΗ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 5/5/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 20/5/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 6ΥΠΟ469ΗΚΥ-709
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 9/6/2020

 

Mια θέση μεταπτυχιακού υποτρόφου στο πρόγραμμα FORCEs

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΞΓΡ469ΗΚΥ-8ΨΠ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 29/4/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 15/5/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: Ψ4Τ1469ΗΚΥ-ΗΧ6)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 9/6/2020

 

Mια θέση Χημικού στο στο πλαίσιο του έργου παροχής υπηρεσιών "ΠΑΡ13502"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΔΟΒ469ΗΚΥ-ΗΚΩ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/4/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 5/5/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 696Υ469ΗΚΥ-Τ24)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 7/5/2020

 

Mια θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο πρόγραμμα DemoCHP

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ω8ΧΛ469ΗΚΥ-ΡΦ4)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 27/3/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 13/4/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΨΑ1Κ469ΗΚΥ-3Θ7)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 7/5/2020

 

Mια θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο πρόγραμμα AGROSMARTGEL

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΙΖ9469ΗΚΥ-9ΒΔ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/3/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 10/4/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 6ΣΧ8469ΗΚΥ-Α8Β)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 16/4/2020

 

Τρεις θέσεις έκτακτου προσωπικού στο πρόγραμμα EMIBIB

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6Δ6Ζ469ΗΚΥ-9ΟΞ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/3/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 1/4/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ:ΩΣΑΨ469ΗΚΥ-3Ψ9)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 7/4/2020

 

Μια θέση Χημικού, μεταπτυχιακού υποτρόφου στο πρόγραμμα AGROSMARTGEL

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΔΚΞ469ΗΚΥ-ΣΥΦ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 13/3/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 30/3/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ:ΩΨ9Κ469ΗΚΥ-7ΙΝ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 7/4/2020

 

Δύο θέσεις μεταπτυχιακών υποτρόφων, υποψηφίων διδακτόρων στο πρόγραμμα ΠΕΡΑΝ

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΞΜΞ469ΗΚΥ-Μ14)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 13/3/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 30/3/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ:ΨΨ9Ζ469ΗΚΥ-ΜΞΒ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 7/4/2020

 

Μια θέση υποψηφίου διδάκτορα στο πρόγραμμα CLIENTDR

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΣΤΝ469ΗΚΥ-4ΥΘ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 13/3/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 30/3/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ:992Γ469ΗΚΥ-ΘΛΠ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 7/4/2020

 

Μια θέση Χημικού Μηχανικού, υποψηφίου διδάκτορα στο πρόγραμμα ΒΙΟΜΕΚ

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6Μ1Χ469ΗΚΥ-ΜΥΚ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 13/3/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 30/3/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ:ΨΝΔΟ469ΗΚΥ-8ΚΦ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 7/4/2020

 

Μια θέση μεταπτυχιακού υποτρόφου στο πρόγραμμα AENAO

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΞΚΣ469ΗΚΥ-Ψ35)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 10/3/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 26/3/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ:ΩΖΩΙ469ΗΚΥ-ΩΙ1)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 7/4/2020

 

Μια θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο πρόγραμμα LIPODOX

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΤ58469ΗΚΥ-05Λ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 10/3/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 26/3/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ:ΨΣ04469ΗΚΥ-ΙΘΖ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 7/4/2020

 

Μια θέση μεταπτυχιακού υποτρόφου στο πρόγραμμα DemoCHP

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ω2ΓΘ469ΗΚΥ-4ΩΦ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 25/2/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 11/3/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ:Ω6Ο7469ΗΚΥ-Δ6Ω)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 17/3/2020

 

Μια θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη, χημικού μηχανικού, κάτοχο διδακτορικού, στο πρόγραμμα INVALOR

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 68ΕΟ469ΗΚΥ-ΟΞ3)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 25/2/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 11/3/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΨΡ9Ο469ΗΚΥ-ΧΗΕ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 17/3/2020

 

Μια θέση μεταπτυχιακού υποτρόφου στο πρόγραμμα INNOVATION-EL

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ω3ΞΠ469ΗΚΥ-Ν8Λ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 19/2/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 6/3/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 69ΨΠ469ΗΚΥ-027)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 17/3/2020

 

Προκήρυξη μιας θέσης στο πλαίσιο του προγράμματος ΒΙΤΑΔ

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6Ι37469ΗΚΥ-2Τ1)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 19/2/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 5/3/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 9ΟΨΠ469ΗΚΥ-ΣΟΗ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 6/3/2020

 

Προκήρυξη μιας θέσης στο πλαίσιο του προγράμματος ΠΕΡΑΝ

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6518469ΗΚΥ-ΠΣ9)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 13/2/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 28/2/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: Ω5ΟΜ469ΗΚΥ-ΔΨΞ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 6/3/2020

 

Προκήρυξη μιας θέσης στο πλαίσιο του προγράμματος SmartAQM

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 63ΨΧ469ΗΚΥ-7ΝΖ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 13/2/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 28/2/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 6ΥΞ2469ΗΚΥ-Ο5Ω)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 6/3/2020

 

Προκήρυξη μιας θέσης στο πλαίσιο του προγράμματος gRaFID

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΞΕΑ469ΗΚΥ-0Τ8)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 13/2/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 28/2/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 6Ν5Μ469ΗΚΥ-Λ18)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 6/3/2020

 

Προκήρυξη μιας θέσης στο πλαίσιο του προγράμματος REMEDIA

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 9Ρ7Κ469ΗΚΥ-6ΚΘ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/2/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 26/2/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΨΛΔ5469ΗΚΥ-ΠΞΡ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 6/3/2020

 

Προκήρυξη μιας θέσης στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΩ13324

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 9ΚΓΘ469ΗΚΥ-ΘΝ3)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/2/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 26/2/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΨΤΧΧ469ΗΚΥ-Η5Ω)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 6/3/2020

 

Προκήρυξη μιας θέσης στο πλαίσιο του προγράμματος INNOVATION EL

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΘΜ4469ΗΚΥ-Λ9Λ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/2/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 26/2/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΚ8Ρ469ΗΚΥ-Ρ16)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 6/3/2020

 

Προκήρυξη δύο θέσεων στο πλαίσιο του προγράμματος SmartAQM

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 60ΒΝ469ΗΚΥ-ΨΗ7)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 10/2/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 25/2/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 9Β37469ΗΚΥ-ΓΘΑ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 6/3/2020

 

Προκήρυξη μιας θέσης στο πλαίσιο του έργου παροχής υπηρεσιών "ΠΑΡ13502"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΡ96469ΗΚΥ-6ΘΖ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 10/2/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 25/2/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 6ΡΠΓ469ΗΚΥ-ΜΨΑ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 6/3/2020

 

Προκήρυξη μιας θέσης στο πλαίσιο του προγράμματος VOCAT

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΕΝ6469ΗΚΥ-5Μ1)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 10/2/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 25/2/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΑΡΝ469ΗΚΥ-ΕΚΔ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 6/3/2020

 

Προκήρυξη μιας θέσης στο πλαίσιο της πράξης ΠΟΛΙΤΕΙΑ-ΙΙ

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΑ4Ν469ΗΚΥ-Σ6Α)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 23/1/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 7/2/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΨΕ8Τ469ΗΚΥ-Α9Λ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 18/2/2020

 

Προκήρυξη μιας θέσης στο πλαίσιο του έργου παροχής υπηρεσιών «ΠΑΡ13502 -  Εργαστήριο Χ. Κοντογιάννη»

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΔΦΝ469ΗΚΥ-ΠΚΨ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 23/1/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 7/2/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: Ψ7ΘΙ469ΗΚΥ-ΨΨΜ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 18/2/2020

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Προκήρυξη δύο θέσεων στο πλαίσιο της πράξης CLIENTDR

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΡΙΨ469ΗΚΥ-ΙΜΓ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 20/1/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 4/2/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 68Κ0469ΗΚΥ-74Α)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 14/2/2020

 

Προκήρυξη μιας θέσης στο πλαίσιο του έργου WetμFluid

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΨΞΞ469ΗΚΥ-ΥΡ5)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 17/1/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 3/2/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΨΧ4Ζ469ΗΚΥ-Χ7Ι)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 7/2/2020

 

Προκήρυξη μιας θέσης στο πλαίσιο του έργου EOR-PNP

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΝΞΝ469ΗΚΥ-ΑΑΥ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 17/1/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 3/2/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΨΟΦΤ469ΗΚΥ-ΦΕ7)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 7/2/2020

 

Προκήρυξη μιας θέσης στο πλαίσιο της πράξης EATRIS-GR

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΝΕΩ469ΗΚΥ-9ΦΥ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 17/1/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 3/2/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 6ΠΓ7469ΗΚΥ-ΔΗ3)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 7/2/2020

 

Προκήρυξη μιας θέσης στο πλαίσιο της πράξης AENAO

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΡΝΕ469ΗΚΥ-084)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 17/1/2020
Καταληκτική ημερομηνία: 3/2/2020
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΨΔΛ5469ΗΚΥ-836)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 7/2/2020

 

 

 

 

 

 
bg_inside_main_right
passepartout
main_bottom2
passepartout  
passepartoutΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Οδός Σταδίου, Πλατάνι, Τ.Θ. 1414, 26504 Πάτρα
passepartoutΤηλ.: 2610.965.300 E-mail: info@iceht.forth.gr
passepartout
ΕΣΠΑpassepartout
passepartout© Copyright ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ, All rights reserved.

passepartoutΕπικοινωνία | Τηλεφωνικός Κατάλογος | Σύνδεσμοι | English


Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα