Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
passepartoutΙνστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής English versionpassepartout
passepartout
bg_inside_main_left
passepartout
bg_LeftMenuTop_big
bg_LeftMenuBottom_bigpassepartout
passepartout
ArrowRightRed
Βρίσκεστε εδώ: ΙΕΧΜΗ > Εγκαταστάσεις > Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης
youarehere2
 

Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης

Το τεχνικό προσωπικό παρέχει υποστήριξη και τεχνική καθοδήγηση στο προσωπικό του ΙΕΧΜΗ και βοηθάει στην πραγματοποίηση των ερευνητικών στόχων. Τέσσερις είναι οι βασικές δραστηριότητες:

 

Μηχανουργείο και σχετικές διεργασίες

Τα βασικά αντικείμενα του μηχανουργείου είναι η συντήρηση μιας ποικιλίας επιστημονικού εξοπλισμού όπως λέιζερς φασματογράφους, χρωματογράφους, φούρνους κ.λ.π, και η συμμετοχή του στον τεχνικό σχεδιασμό, αξιολόγηση και κατανόηση νέου επιστημονικού εξοπλισμού και πειραματικών διατάξεων.

Ανάλογα με τη φύση της απαιτούμενης εργασίας είναι δυνατόν να κατασκευαστούν από το μηχανουργείο εξαρτήματα, ανταλλακτικά και συσκευές ερευνητικού εξοπλισμού.

Το μηχανουργείο είναι εξοπλισμένο με όλα τα βασικά όργανα και μηχανήματα για την προώθηση των προαναφερθέντων υπηρεσιών. Στα μηχανήματα αυτά περιλαμβάνονται όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός λείανσης, τρυπήματος, πριονισμού, και συγκολλήσεων, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και εξοπλισμός διαμόρφωσης γυαλιού.

support-img1.jpg

Το τεχνικό προσωπικό είναι άρτια εκπαιδευμένο ώστε να παρέχει βοήθεια στα ερευνητικά προγράμματα και στην κατασκευή εξειδικευμένων οργάνων.

 

Εργαστήριο ηλεκτρονικών

Το εργαστήριο ηλεκτρονικών είναι εφοδιασμένο με υψηλής ακρίβειας όργανα για τον έλεγχο ηλεκτρονικών όπως:

 • Παλμογράφοι (Fluke 99B, Hitachi V-1100A).
 • Γεννήτριες συναρτήσεων , (Siemens 2005, HP 33120A).
 • Εξομοιωτές (θερμοκρασία-πίεση, τάση, ρεύμα, fluke 741B κλπ)
 • Όργανα ελέγχου ηλεκτρονικών και ψηφιακά βολτόμετρα (HP 34401 A, Keithley 199)
 • Αρκετά σχεδιαστικά λογισμικά πακέτα CAD/CAM για σχεδιασμό ηλεκτρονικών, προσομοίωση και PCB κατασκευή (ORCAD - Pspice)
 • Ηλεκτρονική διάταξη ελέγχου πλακετών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων μέσω Η/Υ.

Το εργαστήριο ηλεκτρονικών παρέχει συντήρηση, επισκευές οργάνων, σχεδιασμό ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και πλακετών για ειδικές εφαρμογές κ.λπ.

support-img2.jpg

Το εργαστήριο ηλεκτρονικών συνεργάζεται με τις ερευνητικές ομάδες του ΙΕΧΜΗ για την ανάπτυξη και κατασκευή μη εμπορικών ηλεκτρονικών όπως:

 • Συριγγοφόρα αντλία έκχυσης - (οπισθοχώρισης ή αναρόφησης).
 • Ψηφιακός διαμορφωτής λέιζερ
 • Κλασματικός συλλέκτης
 • Ηλεκτρονική διάταξη οδήγησης βηματικού κινητήρα ,μεταβλητών στροφών για χρήση σε διαγνωστικά όργανα (εκτασιόμετρα,τανυσόμετρα, κλπ).

 

Συντήρηση κτιρίων

Η συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΙΕΧΜΗ πραγματοποιείται σε κανονική βάση. Η εν λόγω συντήρηση επιτυγχάνεται από το επιλεγμένο προσωπικό και συντελείται με τη μικρότερη δυνατή παρενόχληση στην ερευνητική δραστηριότητα, που διεξάγεται στο ινστιτούτο. Μερικές από τις προσφερόμενες υπηρεσίες είναι η τεχνική υποστήριξη σε εκδηλώσεις όπως συνέδρια και συναντήσεις καθώς επίσης και η μεταφορά από και προς το ΙΕΧΜΗ με minibus.

Το κτίριο του ΙΕΧΜΗ έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει ένα ευρύ φάσμα κεντρικών υπηρεσιών στο ερευνητικό προσωπικό και στα εργαστήρια τους. Μερικές από αυτές τις υπηρεσίες είναι οι ακόλουθες:

 • Παροχές αέρα και αζώτου, απιονισμένου και ζεστού νερού.
 • Κύκλωμα ψυκτικής δεξαμενής για laser και την ψύξη αλλού εξοπλισμού
 • Εξοικονόμηση πόρων όπως το νερό και το ρεύμα
 • Πυροσβεστήρες και συναγερμοί πυρκαγιάς
 • Αποθήκευση εξοπλισμού
 • Υπηρεσίες καθαρισμού

support-img3.jpg

Επιπροσθέτως των παραπάνω, το κτίριο του ΙΕΧΜΗ είναι εφοδιασμένο με μια σύγχρονη αίθουσα συνεδριάσεων, 100 καθισμάτων, με οπτικοακουστικές δυνατότητες. Τέλος, ο εξοπλισμός του ΙΕΧΜΗ όσο και ο ευρύτερος χώρος του φυλάσσονται από προσωπικό επαγγελματικής ασφάλειας κατά τις ώρες εκτός λειτουργίας του.

 
bg_inside_main_right
passepartout
main_bottom2
passepartout  
passepartoutΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Οδός Σταδίου, Πλατάνι, Τ.Θ. 1414, 26504 Πάτρα
passepartoutΤηλ.: 2610.965.300 E-mail: info@iceht.forth.gr
passepartout
ΕΣΠΑpassepartout
passepartout© Copyright ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ, All rights reserved.

passepartoutΕπικοινωνία | Τηλεφωνικός Κατάλογος | Σύνδεσμοι | English


Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα