Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
passepartoutΙνστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής English versionpassepartout
passepartout
bg_inside_main_left
passepartout
bg_LeftMenuTop_big
bg_LeftMenuBottom_bigpassepartout
passepartout
ArrowRightRed
Βρίσκεστε εδώ: ΙΕΧΜΗ > Εγκαταστάσεις > Βιβλιοθήκη
youarehere2
 

Βιβλιοθήκη

Η Bιβλιοθήκη του ΙΕΧΜΗ βρίσκεται στο Κτίριο Α του Ινστιτούτου, στον 2ο όροφο σε ένα λειτουργικό χώρο περίπου 150 τ.μ., με επιπλέον βοηθητικούς χώρους για αποθήκευση περιοδικών παρελθόντων ετών. Διαθέτει αναγνωστήριο 18 θέσεων, ασύρματη σύνδεση με το Internet, έγχρωμο και ασπρόμαυρα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και έγχρωμους εκτυπωτές laser και ink-jet. Όλος ο εξοπλισμός είναι στη διάθεση των χρηστών της Βιβλιοθήκης για συνετή χρήση.

 

Στόχος

Στόχος της βιβλιοθήκης είναι η παροχή πληροφόρησης και η εξασφάλιση πρόσβασης στο υλικό της -ηλεκτρονικό και έντυπο- σε Ερευνητές, Συνεργαζόμενα Μέλη ΔΕΠ, Μεταδιδακτορικούς Συνεργάτες και Μεταπτυχιακούς Υποτρόφους του Ινστιτούτου. Για την εκπλήρωση αυτού του στόχου και προκειμένου να παρακολουθεί τις διεθνές εξελίξεις στο χώρο της έρευνας η Βιβλιοθήκη διαθέτει:

  • 2000 τόμους βιβλίων
  • 50 τρέχουσες συνδρομές έντυπων επιστημονικών περιοδικών
  • Βιβλιογραφικές και πλήρους κειμένου Βάσεις Δεδομένων
  • Εγκυκλοπαίδειες, οδηγούς, λεξικά και τεχνικά εγχειρίδια ειδικού επιστημονικού περιεχομένου σε έντυπη μορφή
  • Περί τα 12.000 ηλεκτρονικά περιοδικά και τα 30.000 ηλεκτρονικά βιβλία μέσω της Κοινοπραξίας HEAL-Link
  • Πλήρη συλλογή Διδακτορικών Διατριβών, που εκπονήθηκαν υπό την επίβλεψη Ερευνητών και Συνεργαζόμενων Μελών ΔΕΠ του Ινστιτούτου
Το παραπάνω πληροφοριακό υλικό της βιβλιοθήκης καλύπτει ένα μεγάλο μέρος του πυρήνα της Χημικής Μηχανικής, Χημείας, Φυσικοχημείας, Επιστήμης Υλικών και άλλων συναφών πεδίων.

library-img1.jpg

 

Υπηρεσίες

Είναι μέλος της Κοινοπραξίας των Ελληνικών Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link Consortium, http://www.heal-link.gr/). Ως εκ τούτου παρέχει στους χρήστες της ηλεκτρονική πρόσβαση σε περιοδικά ειδικού επιστημονικού ενδιαφέροντος και σε Βάσεις Δεδομένων Βιβλιογραφικής Αναζήτησης, όπως το Scopus, ενώ μέσω του ΕΚΤ δίνει επίσης τη δυνατότητα πρόσβασης στο Web of Science (http://www.ekt.gr/wos/index.html)

Η Bιβλιοθήκη διαθέτει οργανωμένο Κέντρο Τεκμηρίωσης του έργου του Ινστιτούτου, όπου συγκεντρώνονται συστηματικά όλες οι δημοσιεύσεις, τα πρακτικά συνεδρίων, τα Διδακτορικά και οι Μεταπτυχιακές εργασίες που εκπονούνται με την χρηματοδότηση του Ινστιτούτου. Με βάση το υλικό αυτό και την ειδική αναλυτική εργασία του προσωπικού της, προκύπτουν σε περιοδική βάση δείκτες απήχησης διεθνούς αναγνώρισης (Citation Index, h-Index, κλπ.). Οι δείκτες αυτοί συγκρίνονται με τους αντίστοιχους άλλων ερευνητικών Ινστιτούτων προκειμένου να τεκμηριώνεται η αριστεία του ερευνητικού προσωπικού.

Η Βιβλιοθήκη, ως μέλος του Εθνικού Δικτύου Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών, έχει τη δυνατότητα διαδανεισμού άρθρων περιοδικών και βιβλίων μέσω Βιβλιοθηκών απΆ όλη την Ελλάδα.

Για την αυτοματοποίηση του καταλόγου βιβλίων χρησιμοποιείται το λογισμικό ABEKT, το οποίο έχει αναπτυχθεί από το ΕΚΤ/ΕΙΕ. Το λογισμικό αυτό εξυπηρετεί την άμεση ενημέρωση των χρηστών για το νέο υλικό, που αποκτά η Βιβλιοθήκη, και υποστηρίζει τη διαδικασία δανεισμού των βιβλίων.

 

Ωράριο

Λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8:00 π.μ. έως τις 16:00 μ.μ.

 

Επικοινωνία

Μαρίνα Περιβολάρη
E-mail: mperivol@iceht.forth.gr
Τηλ.: 2610 965308

 

 
bg_inside_main_right
passepartout
main_bottom2
passepartout  
passepartoutΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Οδός Σταδίου, Πλατάνι, Τ.Θ. 1414, 26504 Πάτρα
passepartoutΤηλ.: 2610.965.300 E-mail: info@iceht.forth.gr
passepartout
ΕΣΠΑpassepartout
passepartout© Copyright ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ, All rights reserved.

passepartoutΕπικοινωνία | Τηλεφωνικός Κατάλογος | Σύνδεσμοι | English


Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα