Ημερομηνία: 05-05-2023, 12:00
Τοποθεσία: Αίθουσα Συνεδρίων ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Engineering Spin Crossover Molecules by Assembly into Nanomaterials

SEMINARS

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Grace G. Morgan

School of Chemistry, University College Dublin, Ireland

ΘΕΜΑ: Engineering Spin Crossover Molecules by Assembly into

Nanomaterials

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Παρασκευή, 5 Μάϊου 2023
ΩΡΑ: 12:00
ΤΟΠΟΣ: Αμφιθέατρο Συνεδριακού ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Μπορείτε να διαβάσετε την περίληψη εδώ

Πληροφορίες για την τοποθεσία

Αίθουσα Συνεδρίων ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι, GR-26504, Πάτρα

Διοργανωτής

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι

www.iceht.forth.gr

Έναρξη: 05-05-2023, 12:00