Ημερομηνία: 10-11-2020, 12:30

Multimetallic Materials: Polymers, clusters, and their properties

SEMINARS

Speaker: Dr. Rebecca Musgrave, Lecturer
King’s College London, UK
Invited by: FORTH/ICE-HT
Theme: Multimetallic Materials: Polymers, clusters, and their properties

Διοργανωτής

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι

www.iceht.forth.gr

Έναρξη: 10-11-2020, 12:30