Ημερομηνία: 21-09-2018, 17:00
Τοποθεσία: Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Computational methods for knowledge mining from biomedical data

SEMINARS

Speaker: Evangelia Zacharaki
University of Patras
Dep. of Computer Engineering & Informatics & Dep. of Electrical and Computer Engineering
Invited by: FORTH/ICE-HT
Theme: Υπολογιστικές μέθοδοι για εξόρυξη γνώσης από βιοϊατρικά δεδομένα (Computational methods for knowledge mining from biomedical data)
Date: Friday, 21 September 2018
Place: FORTH/ICE-HT Auditorium
Time: 17:00 h.

Πληροφορίες για την τοποθεσία

Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Stadiou Str., Platani, GR-26504 Patras, Hellas

Διοργανωτής

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι

www.iceht.forth.gr

Έναρξη: 21-09-2018, 17:00