Ημερομηνία: 25-09-2018, 17:00
Τοποθεσία: Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Νανοσωματίδια για στοχευμένη χορήγηση φαρμάκων στον εγκέφαλο

SEMINARS

Speaker: Eleni Markoutsa
University of South Florida, USA
Invited by: FORTH/ICE-HT
Theme: Νανοσωματίδια για στοχευμένη χορήγηση φαρμάκων στον εγκέφαλο
Date: Tuesday, 25 September 2018
Place: FORTH/ICE-HT Auditorium
Time: 17:00 h.

Πληροφορίες για την τοποθεσία

Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Stadiou Str., Platani, GR-26504 Patras, Hellas

Διοργανωτής

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι

www.iceht.forth.gr

Έναρξη: 25-09-2018, 17:00