Ημερομηνία: 21-09-2018, 16:00
Τοποθεσία: Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Current trends in Biomedical engineering and Biometrics

SEMINARS

Speaker: Marios Vlachos
HEDNO S.A.
Invited by: FORTH/ICE-HT
Theme: Σύγχρονες τάσεις στην Βιοϊατρική μηχανική και Βιομετρική (Current trends in Biomedical engineering and Biometrics)
Date: Friday, 21 September 2018
Place: FORTH/ICE-HT Auditorium
Time: 16:00 h.

Πληροφορίες για την τοποθεσία

Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Stadiou Str., Platani, GR-26504 Patras, Hellas

Διοργανωτής

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι

www.iceht.forth.gr

Έναρξη: 21-09-2018, 16:00