Ημερομηνία: 14-06-2017, 16:00
Τοποθεσία: Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Studies of nanostructured materials for engineering energy applications

SEMINARS

Speaker: Konstantinos S. Andrikopoulos, Senior Research Scientist
FORTH/ICE-HT, Greece
Invited by: FORTH/ICE-HT
Theme: Studies of nanostructured materials for engineering energy applications
Date: Wednesday, June 14th, 2017
Place: FORTH/ICE-HT Auditorium
Time: 16:00h.

Πληροφορίες για την τοποθεσία

Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Stadiou Str., Platani, GR-26504 Patras, Hellas

Διοργανωτής

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι

www.iceht.forth.gr

Έναρξη: 14-06-2017, 16:00