Ημερομηνία: 15-05-2017, 12:30
Τοποθεσία: Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Technologies and techniques for crop production under cover as tools for the development of primary production and climate change effects mitigation

SEMINARS

Speaker: Constantinos Kittas, Professor Emeritus
University of Thessaly
Invited by: FORTH/ICE-HT
Theme: Technologies and techniques for crop production undercover as tools for the development of primary production and climate change effects mitigation
Date: Monday, May 15th, 2017
Place: FORTH/ICE-HT Auditorium
Time: 12:30h.

Πληροφορίες για την τοποθεσία

Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Stadiou Str., Platani, GR-26504 Patras, Hellas

Διοργανωτής

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι

www.iceht.forth.gr

Έναρξη: 15-05-2017, 12:30