Ημερομηνία: 17-09-2014, 12:30
Τοποθεσία: ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

TU Dresden-ILK: Opportunities for Collaboration

SEMINARS

Speaker: Mr. Angelos Filippatos- Research Associate
Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology (ILK)
Technische Universitat Dresden
Invited by: WG_Seminars
Theme: TU Dresden-ILK: Opportunities for Collaboration
Date: Wednesday- 17th of September- 2014
Place: FORTH/ICE-HT Auditorium
Time: 11:00h.
Πληροφορίες για την τοποθεσία

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Διοργανωτής

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι

www.iceht.forth.gr

Έναρξη: 17-09-2014, 12:30