Ημερομηνία: 11-07-2014, 12:30
Τοποθεσία: ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

SINGULAR FORMS AND DYNAMICAL SYSTEMS: GEOMETRIC PROBLEMS – SCIENTIFIC CONTENT OF PATRAS SCIENCE CENTRE: MATHEMATICS-PHYSICS-INFORMATICS

SEMINARS

Speaker: Spyros N. Pnevmatikos– Professor of Mathematics- University of Patras
Invited by: Dr. V. Burganos
Theme: ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΤΡΑΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-ΦΥΣΙΚΗ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
(SINGULAR FORMS AND DYNAMICAL SYSTEMS: GEOMETRIC PROBLEMS – SCIENTIFIC CONTENT OF PATRAS SCIENCE CENTRE: MATHEMATICS-PHYSICS-INFORMATICS)
Date: Friday- 11th of July- 2014
Place: FORTH/ICE-HT auditorium
Time: 12:30h. noon
Πληροφορίες για την τοποθεσία

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Διοργανωτής

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι

www.iceht.forth.gr

Έναρξη: 11-07-2014, 12:30