Ημερομηνία: 11-07-2014, 12:30
Τοποθεσία: ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΤΡΑΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-ΦΥΣΙΚΗ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

SEMINARS
Πληροφορίες για την τοποθεσία

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Διοργανωτής

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι

www.iceht.forth.gr

Έναρξη: 11-07-2014, 12:30