Ημερομηνία: 13-10-2014, 12:30
Τοποθεσία: ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Remediation of NAPL-contaminated soils by dielectric barrier discharge plasma

SEMINARS

Speaker: Christos Aggelopoulos- Research Associate
FORTH/ICE-HT- Patras- Greece
Invited by: WG_Seminars
Theme: Remediation of NAPL-contaminated soils by dielectric barrier discharge plasma
Date: Monday- 13th of October- 2014
Place: FORTH/ICE-HT Auditorium
Time: 12:30h.
Πληροφορίες για την τοποθεσία

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Διοργανωτής

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι

www.iceht.forth.gr

Έναρξη: 13-10-2014, 12:30