Ημερομηνία: 29-09-2014, 12:30
Τοποθεσία: ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Product and Process Design: Enabling Technologies for Industrial Tissue Engineering Manufacturing

SEMINARS

Speaker: Dr. Ioannis Papantoniou- Prometheus Research Coordinator
Division of Skeletal Tissue Engineering- Skeletal Biology and Engineering Research Centre
KU Leuven- Belgium
Invited by: WG_Seminars
Theme: Product and Process Design: Enabling Technologies for Industrial Tissue Engineering Manufacturing
Date: Monday- 29th of September- 2014
Place: FORTH/ICE-HT Auditorium
Time: 12:30h.
Πληροφορίες για την τοποθεσία

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Διοργανωτής

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι

www.iceht.forth.gr

Έναρξη: 29-09-2014, 12:30