Ημερομηνία: 03-11-2014, 12:30
Τοποθεσία: ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Trends in the development of nickel based catalysts for the transformation of oils into green diesel

SEMINARS
Πληροφορίες για την τοποθεσία

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Διοργανωτής

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι

www.iceht.forth.gr

Έναρξη: 03-11-2014, 12:30