Ημερομηνία: 30-01-2014, 12:30
Τοποθεσία: ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Horizon 2020

SEMINARS

Speaker: PRAXI / HELP-FORWARD Network
Dr. Apostolos Dimitriadis- Mr. Konstantinos Karamanis
Theme: Horizon 2020
Date: Thursday- January 30th- 2014
Place: FORTH/ICE-HT Auditorium
Time: 11:30h.
Πληροφορίες για την τοποθεσία

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Διοργανωτής

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι

www.iceht.forth.gr

Έναρξη: 30-01-2014, 12:30